หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องเชื่อมแบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 ตัว ที่ ส.77/2556
ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องติดตั้งและทดสอบเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ที่ ส.76/2556
ประกาศสอบราคาซื้อ วัสดุท่อส่งน้ำและอุปกรณ์ประกอบ โครงการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก ที่ ส.75/2556
ประกาศสอบราคาซื้อ วัสดุท่อส่งน้ำและอุปกรณ์ประกอบ โครงการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก เลขที่ ส.75/2556
ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องมือติดตั้งและทดสอบเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด เลขที่ ส.76/2556
ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารภาครัฐ(ค่าสนับสนุนการปรับปรุงอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศและติดตั้งในอาคารภาครัฐ ตามประกาศประกวดราคา เลขที่ E60/2556,E61/2556,E62/2556
ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ที่ E65/2556
ประกาศ ที่ E60/2556 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) เรื่อง ยกเลิกกำหนดรับฟังคำชี้แจงและรับทราบขอบเขตของงาน
ประกาศ ที่ E61/2556 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) เรื่อง ยกเลิกกำหนดรับฟังคำชี้แจงและรับทราบขอบเขตของงาน
ประกาศ ที่ E62/2556 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) เรื่อง ยกเลิกกำหนดรับฟังคำชี้แจงและรับทราบขอบเขตของงาน
ประกาศสอบราคาซื้อ วัสดุก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านบ้านผาแดงลีซอ ที่ ส.74/2556
ประกาศประกวดราคาโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารภาครัฐ(ค่าสนับสนุน การปรับปรุงอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศและติดตั้งในอาคารภาครัฐ จำนวน 11,097 เครื่อง ที่ E 61/2556
ประกาศประกวดราคาโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารภาครัฐ(ค่าสนับสนุน การปรับปรุงอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศและติดตั้งในอาคารภาครัฐ จำนวน 10,127 เครื่อง ที่ E 62/2556
ประกาศสอบราคาว่าจ้างโครงการศึกาษาและติดตามประเมินผลระบบผลิตก๊าซชีวภาพภายใต้ความร่วมมือของรัฐบาลจีน(ค่าดำเนินงานขนส่ง และติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ที่ ส 73/2556
ประกาศประกวดราคาโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารภาครัฐ(ค่าสนับสนุน การปรับปรุงอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศและติดตั้งในอาคารภาครัฐ จำนวน 11,315 เครื่อง ที่ E 60/2556
ประกาศประกวดราคาว่าจ้างก่อสร้างอาคารติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการสาธิต ที่ E59/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกเพื่อส่งเสริมอุตสาหหกรรมชุมชนภาคกลางและภาคตะวันออก 10 แห่ง ที่ E45/2556
ประกาศสอบราคาซื้อ วัสดุท่อและอุปกรณ์ประกอบ โครงการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านอย่างยั่งยืน โครงการผาหมอน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ที่ ส.72/2556
ประกาศเปลี่ยนแปลงการเสนอราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ที่ E40/2556 ลงวันที่ 31 มกราคม 2556 เรื่อง ประกวดราคาว่าจ้างโครงการ Thailand Energy Awards 2013 (กิจกรรมการดำเนินการเผยแพร่ข่าวสารฯ)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ที่ E53/2556

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537