หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ (2 พ.ย. 2559)
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ในนามของกระทรวงพลังงาน และ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช(นายสกล จันทรักษ์)เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน (2 พ.ย. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) ให้บริการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ให้กับกลุ่มวิสาหกิจกล้วยหอมทองสานน้ำโขง ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี(โดยนายจักรินทร์ โพธิ์พรม) ได้นำกล้วยหอมทอง มาอบในระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ของศบ.4 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
สาธิตการผลิตถ่าน ในรูปแบบพลังงานทดแทน (2 พ.ย. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 จังหวัดพิษณุโลก สร้างระบบสาธิตการผลิตถ่าน ในรูปแบบพลังงานทดแทน สู่ฐานอาชีพชุมชน โดยใช้วัสดุชีวมวลเหลือทิ้งของเกษตรกร เมื่อวันที่ 1 พย.59
โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร (1 พ.ย. 2559)
หศบ.9 จ.นครศรีฯ และผู้รับผิดชอบโครงการเข้าชี้แจงรายละเอียดโครงการเบื้องต้นฯ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 59
ดูงานที่อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) (6 ต.ค. 2559)
วันที่ 5 ต.ค. 59 โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 100 ท่าน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) #อุทยานพลังงาน (ENERGY PARK) เปิดบริการให้แก่ นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไป เข้าศึกษาเรียนรู้ได้ในวัน และเวลาราชการ #หากมีความประสงค์จะเข้าศึกษาเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะติดต่อได้ที่ #Tel.0-7530-2026 Fax. 0-7530-2055
การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (20 ก.ย. 2559)
ศบ.9 (จ.นครศรีฯ) บรรยาย หัวข้อ การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ ห้องประชุมสาขาสัตวศาสตร์ as 302 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 59
จัดประชุมสัมนาครั้งที่ 3 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร (6 ก.ย. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ เก้า จ.นครศรีธรรมราช จัดประชุมสัมนาครั้งที่ 3 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 7 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 59
คณะครู-นักเรียน โรงเรียนนาเกิดผล ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงาน (2 ก.ย. 2559)
คณะครู-นักเรียน โรงเรียนนาเกิดผล ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยมีเจ้าหน้าที่ ศบ.9 (นครศรีฯ) ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายฐานเทคโนโลยีพลังงาน อาทิ ฐานโซล่าเซล ฐานชีวมวล ฐานกังหันลม ฐานไบโอดีเซล ฐานระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 59
โครงการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (29 ส.ค. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีฯ)จัดประชุมครั้งที่ 3 เพื่อ สรุปผลการดำเนินงาน โครงการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 426 จ.กระบี่ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 75 คน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559
โครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน ณ วัดศิลาชลเขต ต.เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช (22 ส.ค. 2559)
ศบ.9 (จ.นครศรีฯ) เข้าประชุมครั้งที่ 3 เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน ณ วัดศิลาชลเขต ต.เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช มี พระภิกษุสงฆ์,สามเณร และ กรรมการโครงการฯเข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช (นายจรัล มารัตน์)ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559
นิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ "เมื่อเทคโนโลยีไล่ล่าคุณ" (18 ส.ค. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จัดนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ "เมื่อเทคโนโลยีไล่ล่าคุณ" ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2559
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6(จ.อุบลฯ) (25 ก.ค. 2559)
กศน.ทุ่งศรีอุดม ต.โคกชำแระ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลฯ นำคณะนักเรียนเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6(จ.อุบลฯ) อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี จำนวน 60 คน เมื่อ วันที่25 ก.ค.59
การฝึกอบรม "หลักสูตรการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบบแสงสว่างด้วยตนเอง" (5 ก.ค. 2559)
นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 (นครศรีฯ) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม "หลักสูตรการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบบแสงสว่างด้วยตนเอง" โครงการสาธิตอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งดำเนินงานโดย ที่ปรึกษาโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 100 คน วันที่ 5-6 ก.ค.59
นิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (28 มิ.ย. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ เก้า จ.นครศรีธรรมราชจัดนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแผ่นดินเสมอ ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ โดยมี ผบ.ร้อย ตชด.426 จ.กระบี่ ร.ต.อ.วีระศักดิ์ คงเพชร ,คณะฯ รอง.ผบ.(ร้อย ตชด. 422) และ ครูใหญ่ ศกร.ตชด.บ้านแผ่นดินเสมอ ท่าน ดต.ณัฎฐกิตติ์ ปานชู และคณะฯตชด.ให้การต้อนรับ..เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559
กิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนฝางพิทยาคม อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย (20 มิ.ย. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนฝางพิทยาคม อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 โดยมีรถโมบายสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมทำกิจกรรมด้วย
นิทรรศการโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2559 (15 มิ.ย. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) ร่วมกับพลังงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาคประชาชน (13 มิ.ย. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) เข้าร่วมจัดนิทรรศการร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาคประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย วันที่ 13 มิถุนายน 2559 และกิจกรรมโพธิ์ตากสีเขียว
มหกรรมเปิดบ้านพลังงานทดแทนปี 2 (26 พ.ค. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 จังหวัดราชบุรี ดำเนินงานโครงการจัดการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ ภายใต้ชื่องานว่า “Open House เปิดบ้านพลังงานทดแทน ปี ๒” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๒ (จังหวัดราชบุรี) ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีผู้มาลงทะเบียนร่วมงานร่วมกิจกรรม 312 คน ประกอบไปด้วย นักเรียน ประชาชนทั่วไป ทหาร ผู้แทนส่วนราชการต่างๆ อาสาสมัครพลังงาน หน่วยงานเอกชน วิสาหกิจชุมชน
อบรมการผลิตเตาย่างบาร์บีคิวหรือเตาย่างไก่ประหยัดพลังงาน โครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน รุ่นที่ 1 (24 พ.ค. 2559)
คนเอาถ่าน (11 พ.ค. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่6จังหวัดอุบลราชธานี สร้างแหล่งเรี่ยนรู้ด้านการเผาถ่านระดับชุมชน และเชิญหน่วยงานส่วนท้องถิ่นชุมชนผู้สนใจทั่วไปเข้ารับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537