หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาว่าจ้างโครงการศึกาษาและติดตามประเมินผลระบบผลิตก๊าซชีวภาพภายใต้ความร่วมมือของรัฐบาลจีน(ค่าดำเนินงานขนส่ง และติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ที่ ส 73/2556
ประกาศประกวดราคาโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารภาครัฐ(ค่าสนับสนุน การปรับปรุงอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศและติดตั้งในอาคารภาครัฐ จำนวน 11,315 เครื่อง ที่ E 60/2556
ประกาศประกวดราคาว่าจ้างก่อสร้างอาคารติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการสาธิต ที่ E59/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกเพื่อส่งเสริมอุตสาหหกรรมชุมชนภาคกลางและภาคตะวันออก 10 แห่ง ที่ E45/2556
ประกาศสอบราคาซื้อ วัสดุท่อและอุปกรณ์ประกอบ โครงการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านอย่างยั่งยืน โครงการผาหมอน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ที่ ส.72/2556
ประกาศเปลี่ยนแปลงการเสนอราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ที่ E40/2556 ลงวันที่ 31 มกราคม 2556 เรื่อง ประกวดราคาว่าจ้างโครงการ Thailand Energy Awards 2013 (กิจกรรมการดำเนินการเผยแพร่ข่าวสารฯ)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ที่ E53/2556
ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ที่ ส.71/2556
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการที่ 1ที่ ส.65/2556
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเสนอราคา ที่ E47/2556 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ควบคุมการผลิตและบำรุงรักษากังหันลมขนาดเล็ก ที่ E55/2556
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่ผง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ที่ E54/2556
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง เหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ภายในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ E52/2556
ประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แสงอาทิตย์สำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 10 แห่ง ที่ E51/2556
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ที่ E58/2556
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง โครงการส่งเสริมและสาธิตการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ที่ E57/2556
ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ที่ ส.64/2556
ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ที่ ส.70/2556
ประกวดราคาว่าจ้าง ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ที่ E53/2556
ยกเลิกประกาศสอบราคาว่าจ้าง ซ่อมอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4(ขนาด 1 ครอบครัว) 1 หลัง และระดับ 5-6 1 หลัง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ อ.กงหรา จ.พัทลุง ที่ ส.56/2556

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537