หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ฝึกอบรมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ (16 ธ.ค. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ดำเนินงานโครงการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร “การฝึกอบรมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ (ถุงหมักก๊าซชีวภาพ PVC แบบประยุกต์ใช้กับขยะอินทรีย์ระดับครัวเรือน)" รุ่นที่ 1 มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 34 คน จาก 5 หน่วยงาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก, สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์, สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่, ชุมชนตำบลช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่, ชุมชนบ้านคลองช้าง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก และ ชุมชนตำบลดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 14 - 15 ธ.ค. 59
จัดแสดงนิทรรศการและสาธิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (16 ธ.ค. 2559)
ศบ.9 (จ.นครศรีธรรมราช) จัดแสดงนิทรรศการและสาธิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมชี้แจง ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ อนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน ณ วัดตโปทาราม ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จ.ระนอง ในการนี้ รองเจ้าอาวาสวัดตโปทาราม (พระมหาเจษฎา สิริวณฺโณ) ให้เกียรติเป็นประธาน และ หศบ.9 (จ.นครศรีฯ) นายอำนวย อ๋องสุทธิ์) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ มีภิกษุ,สามเณร,แม่ชี เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 47 รูป พร้อมนี้ สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง โดย ท่าน ธเนตธนาวุฒิ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 14-15 ธ.ค.59
จัดแสดงนิทรรศการและสาธิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (13 ธ.ค. 2559)
ศบ.9 (จ.นครศรีธรรมราช) จัดแสดงนิทรรศการและสาธิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมชี้แจง ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ รพ.สต.บ้านหาร อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ในการนี้ นายแพทย์สาธารณสุขอำเภอท่าศาลา (คุณศิริ เลิศไกร )ให้เกียรติเป็นประธาน และ หน.ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช)นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ มี อสม.และผู้บริหาร รพ.สต.เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 70 คน เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.59
งานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 (9 ธ.ค. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี)สังกัดสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี ได้จัดงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 25 โรงเรียน เป็นคุณครู 32 คน นักเรียน 50คน ในการเข้าค่ายครั้งนี้ คุณครูและนักเรียนได้รับความรู้เรื่องพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผ่านการทดลองและกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ณ โรงแรมวังยาวริเวอร์ไซด์รีสอร์ท ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ในระหว่างวันที่ 7-9ธันวาคม 2559
ศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (7 ธ.ค. 2559)
ภิกษุ/สามเณร วัดนาสนธิ์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยมี หศบ.9(คุณอำนวย อ๋องสุทธิ์) และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและนำคณะภิกษุ/สามเณร จำนวน 200 รูป เข้าชมอุทยาน เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 59
ศบ.9 (จ.นครศรีฯ) ร่วมกิจกรรม ออกกำลังกาย (1 ธ.ค. 2559)
ศบ.9 (จ.นครศรีฯ) ร่วมกิจกรรม ออกกำลังกาย เพื่อเป็นไปตามแนวทางข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในวันนี้ (วันพุธที่ 30 พ.ย.59)เวลา 15.00-16.30 น.
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จ.อุบลฯ) จัดกิจกรรมออกกำลังกาย (1 ธ.ค. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จ.อุบลฯ) จัดกิจกรรมออกกำลังกาย ทุกวันพุธของสัปดาห์เวลา15.30-16.30 น ตามนโยบายของรัฐบาลฯซึ่งศบ.หก เริ่มทำกิจกรรมที่หน้าเสาธง,เดินวิ่งและใช้เครื่องออกกำลังกายผลิตพลังงาน ตามลำดับ เมื่อวันที่ 30 พ.ย.59
เข้าศึกษาระบบโซล่าเซล ณ อุทยานพลังงานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) (30 พ.ย. 2559)
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน ต.ทีวัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาระบบโซล่าเซล ณ อุทยานพลังงานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยมี นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9 สาธิตให้กับผู้ที่สนใจ วันที่ 30 พ.ย. 59
จัดแสดงนิทรรศการและสาธิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (29 พ.ย. 2559)
ศบ.9(จ.นครศรีธรรมราช) จัดแสดงนิทรรศการและสาธิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมชี้แจง ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการเผยแพร่ ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านท่านหญิง อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี ในการนี้ หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 45 (พ.อ.อภิศักดิ์ พันธุวงศ์ )ให้เกียรติเป็นประธาน และ หน.ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช)นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ มีสมาชิก เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน พร้อมนี้ สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 28 – 29 พ.ย.59
ศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) (25 พ.ย. 2559)
ศบ.9(จ.นครศรีฯ)ได้ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อปลา อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 154 คน เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 25 พ.ย.59
จัดแสดงนิทรรศการและสาธิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (23 พ.ย. 2559)
ศบ.9 (จ.นครศรีธรรมราช) จัดแสดงนิทรรศการและสาธิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมชี้แจง ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร ในการนี้ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 (พ.ท.ณรรคพล เขียนค้างพลู)ให้เกียรติเป็นประธาน และ ท่าน ผอ.สำราญ ปทุมานนท์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน พร้อมนี้ สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร โดย ท่าน ทองรัตน์ วรรณนุช และคณะฯ โดยนำรถ Mobile เข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 23 พ.ย.59
กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" (22 พ.ย. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จ.อุบลฯ) เข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" กิจกรรมปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ ที่ว่าการอำเภอสำโรง อ.สำโรง จ.อุบลฯ เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้ว ทุกคนช่วยกันพัฒนาศูนย์ฯเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เมื่อวันที่ 22 พ.ย.59
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ตชด.ปี 2557 (22 พ.ย. 2559)
คุณสำราญ ปทุมานนท์ ผถผ. คุณอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 และผู้รับผิดชอบโครงการฯ เข้าพื้นที่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ตชด.ปี 2557 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 417 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 59
เข้าชมอุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) (18 พ.ย. 2559)
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป จากจังหวัดยะลา จังหวัดอุตรดิษถ์ และอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าชมอุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 59
ศึกษาดูงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) (17 พ.ย. 2559)
มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตไสใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จำนวน 50 คน เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 59
ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) (16 พ.ย. 2559)
คณะครู-นักเรียน โรงเรียนบ้านแหลมกรวด ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จำนวน 60 คน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร (16 พ.ย. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5(จังหวัดขอนแก่น)จัดประชุมชี้แจงโครงการเบื้องต้น โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กองพันทหารม้าที่ 6 (ค่ายศรีพัชรินทร) จังหวัดขอนแก่นโดยมีกำลังพลเข้าร่วม จำนวน 70 นาย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
เข้าชมบ่อหมักแก๊สชีวภาพ ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) (8 พ.ย. 2559)
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป เข้าชมบ่อหมักแก๊สชีวภาพ ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) #อุทยานพลังงาน (ENERGY PARK) เปิดบริการให้แก่ นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไป เข้าศึกษาเรียนรู้ได้ในวัน และเวลาราชการ #หากมีความประสงค์จะเข้าศึกษาเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะติดต่อได้ที่ #Tel.0-7530-2026 Fax. 0-7530-2055...ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
อส.พน. หรืออาสาสมัครพลังงาน จากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ได้เข้าเยี่ยมชม อุทยานพลังงาน ภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ (4 พ.ย. 2559)
คณะ "วิทยากรตัวคูณ" ซึ่งเป็น อส.พน. หรืออาสาสมัครพลังงาน จากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ได้เข้าเยี่ยมชม อุทยานพลังงาน ภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายไวยเวทย์ นาเอก หัวหน้าศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ นำชมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ที่จัดแสดงภายในอุทยานพลังงาน อาทิ ระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์,โซล่าเซลล์สูบน้ำ,ระบบอบแห้งแสงอาทิตย์,ระบบหมักก๊าซชีวภาพ,เทคโนโลยีกังหันลม,เตาเผาขยะชุมชน และเตาย่างประสิทธิภาพสูง เป็นต้น การเดินทางเยี่ยมชมอุทยานพลังงานครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรม "อบรมวิทยากรตัวคูณ" ครั้งที่2 ของโครงการรณรงค์ความปลอดภัยจากการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน ที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทน กับเครือข่าย อส.พน.ที่เข้าร่วมโครงการ ก่อนจะออกรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวไปยังสถานประกอบการและชุมชนกว่า 750 แห่งทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559
ชี้แจงรายละเอียดโครงการเบื้องต้น (โครงการ รพ.สต.) (3 พ.ย. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ เก้า จ.นครศรีธรรมราช ชี้แจงรายละเอียดโครงการเบื้องต้น (โครงการ รพ.สต.) ณ รพ.สต.บ้านหาร ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 59

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537