หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" (22 พ.ย. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จ.อุบลฯ) เข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" กิจกรรมปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ ที่ว่าการอำเภอสำโรง อ.สำโรง จ.อุบลฯ เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้ว ทุกคนช่วยกันพัฒนาศูนย์ฯเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เมื่อวันที่ 22 พ.ย.59
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ตชด.ปี 2557 (22 พ.ย. 2559)
คุณสำราญ ปทุมานนท์ ผถผ. คุณอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 และผู้รับผิดชอบโครงการฯ เข้าพื้นที่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ตชด.ปี 2557 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 417 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 59
เข้าชมอุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) (18 พ.ย. 2559)
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป จากจังหวัดยะลา จังหวัดอุตรดิษถ์ และอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าชมอุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 59
ศึกษาดูงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) (17 พ.ย. 2559)
มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตไสใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จำนวน 50 คน เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 59
ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) (16 พ.ย. 2559)
คณะครู-นักเรียน โรงเรียนบ้านแหลมกรวด ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จำนวน 60 คน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร (16 พ.ย. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5(จังหวัดขอนแก่น)จัดประชุมชี้แจงโครงการเบื้องต้น โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กองพันทหารม้าที่ 6 (ค่ายศรีพัชรินทร) จังหวัดขอนแก่นโดยมีกำลังพลเข้าร่วม จำนวน 70 นาย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
เข้าชมบ่อหมักแก๊สชีวภาพ ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) (8 พ.ย. 2559)
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป เข้าชมบ่อหมักแก๊สชีวภาพ ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) #อุทยานพลังงาน (ENERGY PARK) เปิดบริการให้แก่ นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไป เข้าศึกษาเรียนรู้ได้ในวัน และเวลาราชการ #หากมีความประสงค์จะเข้าศึกษาเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะติดต่อได้ที่ #Tel.0-7530-2026 Fax. 0-7530-2055...ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
อส.พน. หรืออาสาสมัครพลังงาน จากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ได้เข้าเยี่ยมชม อุทยานพลังงาน ภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ (4 พ.ย. 2559)
คณะ "วิทยากรตัวคูณ" ซึ่งเป็น อส.พน. หรืออาสาสมัครพลังงาน จากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ได้เข้าเยี่ยมชม อุทยานพลังงาน ภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายไวยเวทย์ นาเอก หัวหน้าศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ นำชมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ที่จัดแสดงภายในอุทยานพลังงาน อาทิ ระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์,โซล่าเซลล์สูบน้ำ,ระบบอบแห้งแสงอาทิตย์,ระบบหมักก๊าซชีวภาพ,เทคโนโลยีกังหันลม,เตาเผาขยะชุมชน และเตาย่างประสิทธิภาพสูง เป็นต้น การเดินทางเยี่ยมชมอุทยานพลังงานครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรม "อบรมวิทยากรตัวคูณ" ครั้งที่2 ของโครงการรณรงค์ความปลอดภัยจากการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน ที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทน กับเครือข่าย อส.พน.ที่เข้าร่วมโครงการ ก่อนจะออกรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวไปยังสถานประกอบการและชุมชนกว่า 750 แห่งทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559
ชี้แจงรายละเอียดโครงการเบื้องต้น (โครงการ รพ.สต.) (3 พ.ย. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ เก้า จ.นครศรีธรรมราช ชี้แจงรายละเอียดโครงการเบื้องต้น (โครงการ รพ.สต.) ณ รพ.สต.บ้านหาร ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 59
ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ (2 พ.ย. 2559)
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ในนามของกระทรวงพลังงาน และ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช(นายสกล จันทรักษ์)เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน (2 พ.ย. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) ให้บริการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ให้กับกลุ่มวิสาหกิจกล้วยหอมทองสานน้ำโขง ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี(โดยนายจักรินทร์ โพธิ์พรม) ได้นำกล้วยหอมทอง มาอบในระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ของศบ.4 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
สาธิตการผลิตถ่าน ในรูปแบบพลังงานทดแทน (2 พ.ย. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 จังหวัดพิษณุโลก สร้างระบบสาธิตการผลิตถ่าน ในรูปแบบพลังงานทดแทน สู่ฐานอาชีพชุมชน โดยใช้วัสดุชีวมวลเหลือทิ้งของเกษตรกร เมื่อวันที่ 1 พย.59
โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร (1 พ.ย. 2559)
หศบ.9 จ.นครศรีฯ และผู้รับผิดชอบโครงการเข้าชี้แจงรายละเอียดโครงการเบื้องต้นฯ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 59
ดูงานที่อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) (6 ต.ค. 2559)
วันที่ 5 ต.ค. 59 โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 100 ท่าน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) #อุทยานพลังงาน (ENERGY PARK) เปิดบริการให้แก่ นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไป เข้าศึกษาเรียนรู้ได้ในวัน และเวลาราชการ #หากมีความประสงค์จะเข้าศึกษาเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะติดต่อได้ที่ #Tel.0-7530-2026 Fax. 0-7530-2055
การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (20 ก.ย. 2559)
ศบ.9 (จ.นครศรีฯ) บรรยาย หัวข้อ การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ ห้องประชุมสาขาสัตวศาสตร์ as 302 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 59
จัดประชุมสัมนาครั้งที่ 3 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร (6 ก.ย. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ เก้า จ.นครศรีธรรมราช จัดประชุมสัมนาครั้งที่ 3 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 7 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 59
คณะครู-นักเรียน โรงเรียนนาเกิดผล ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงาน (2 ก.ย. 2559)
คณะครู-นักเรียน โรงเรียนนาเกิดผล ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยมีเจ้าหน้าที่ ศบ.9 (นครศรีฯ) ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายฐานเทคโนโลยีพลังงาน อาทิ ฐานโซล่าเซล ฐานชีวมวล ฐานกังหันลม ฐานไบโอดีเซล ฐานระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 59
โครงการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (29 ส.ค. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีฯ)จัดประชุมครั้งที่ 3 เพื่อ สรุปผลการดำเนินงาน โครงการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 426 จ.กระบี่ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 75 คน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559
โครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน ณ วัดศิลาชลเขต ต.เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช (22 ส.ค. 2559)
ศบ.9 (จ.นครศรีฯ) เข้าประชุมครั้งที่ 3 เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน ณ วัดศิลาชลเขต ต.เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช มี พระภิกษุสงฆ์,สามเณร และ กรรมการโครงการฯเข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช (นายจรัล มารัตน์)ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559
นิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ "เมื่อเทคโนโลยีไล่ล่าคุณ" (18 ส.ค. 2559)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จัดนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ "เมื่อเทคโนโลยีไล่ล่าคุณ" ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537