หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศราคากลาง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศราคากลาง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างเหมาบริการรับ-ส่งเอกสารประจำหน้าห้อง อพพ. จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารกลาง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างเหมาบริการรับ-ส่งเอกสารประจำหน้าห้อง อพพ. จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารกลาง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างเหมานักภูมิสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศข้อมูลพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยวิธีพิเศษ
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างเหมาพนักงานสารบรรณอิเัล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา กองแผนงาัน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา กลุ่มบริหารงานทั่วไป ศูนย์สารสนเทศข้อมูลพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยวิธีพิเศษ
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาหลักสูตรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน(เอทานอลและก๊าซชีวภาพ) โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาวิเคราะห์การใช้พลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้า โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาวิเคราะห์การใช้พลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้า โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่พิมพ์เอกสาร จำนวน 1 อัตรา สำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างเหมาบริการพนักงานทำงานด้านประสานงาน 1 อัตรา สำนักบริหารกลาง
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างเหมาบริการทำงานบันทึกข้อมูล สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 1 อัตรา
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างเหมาบริการ(ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคคล) ของกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง จำนวน 1 อัตรา
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างเหมาบริการรับส่งเอกสารประจำกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง จำนวน 1 อัตรา
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างเหมาบริการรับส่งเอกสารประจำกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง จำนวน 1 อัตรา
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่นิติกร จำนวน 2 อัตรา
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติสำหรับการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานตามระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย วิธีคัดเลือก
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างเหมาบริการ(ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคคล) ของกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง จำนวน 1 อัตรา
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาปรับปรุงข้อมูลศักยาภาพพลังงานขยะ วิธีคัดเลือก

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537