หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศราคากลาง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศราคากลาง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคตะวันออก
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาศักยภาพความเหมาะสมและแนวทางการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานแบบครบวงจร
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนการจัดการและโครงสร้างพื้นฐานรองรับการใช้ก๊าซชีวภาพอัด(Compressed Bio-Methane Gas)
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคกลาง
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการตรวจสอบและออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ.2535
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาศึกษาออกแบบระบบฐานข้อมูลเชื้อเพลิงชีวภาพ
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาพัฒนาต้นแบบชุมชนพลังงานทดแทน
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บุคคล จำนวน 1 อัตรา กลุ่มบริหารงานบุคคล โดยวิธีพิเศษ
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างเหมาพนักงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีพิเศษ
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างเหมาพนักงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีพิเศษ
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการปรับปรุงและพัฒนาระหัดวิดน้ำ วิธีคัดเลือก
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าชีวมวลเดิม จำนวน 5 แห่ง วิธีคัดเลือก
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบงานฐานข้อมูล ด้านการเงิน การคลัง กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน วิธีพิเศษ
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน วิธีคัดเลือก
ประกาศราคากลาง เช่ารถประจำตำแหน่งรองอธิบดี จำนวน 1 คัน สำนักบริหารกลาง
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านบริหารงานคลัง จำนวน 2 อัตรา กลุ่มงานการคลัง สำนักบริหารกลาง
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างเหมาบริการพนักงานเดินเอกสารภายใน จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารกลาง
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างเหมาบริการเดินหนังสือประจำสำนักพัฒนาพลังงานทดแทน จำนวน 1 อัตรา สำนักพัฒนาพลังงานทดแทน
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารกลาง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารกลาง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537