หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ซ่อมอาคารสำนักงาน 1 หลัง และอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2(4 ครอบครัว) 1 หลัง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก รวม 2 หลัง ที่ E7/2557
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ซ่อมแซมถนนขึ้นเขื่อน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่ผง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ที่ E6/2557
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ซ่อมแซมถนนทางดำเนินการและบำรุงรักษาโครงการ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ที่ E5/2557
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ซ่อมแซมถนนทางไปสันเขื่อน และ Spill Way โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร อ.มะขาม จ.จันทบุรี ที่ E4/2557
ประกาศสอบราคาซื้อ วัสดุก่อสร้าง ฝาย อาคารโรงไฟฟ้า และส่วนประกอบอื่นๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง ที่ ส. 3/2557
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้าง บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกณณ์หน่วยความจำสำรองสำหรับระบบฐานข้อมูล ที่ ส.107/2556
ประกาศสอบราคาซื้อ หม้อแปลงไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน จำนวน 2 โครงการ ที่ ส. 2/2557
ประกาศประกวดราคาจ้าง ค่าจัดตั้งระบบสูบน้ำด้วยกังหันลม 12 ชุด ที่ E3/2557
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ค่าเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน จำนวน 2 ชุด ที่ E1/2557
ประกาศประกวดราคาค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ 8,200 kW พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง(งานว่าจ้างส่วนที่เหลือและงานตรวจสอบแก้ไขพร้อมซ่อมแซม) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน(เขื่อนน้ำว้า) ที่ E74/2556
ประกาศประกวดราคาจ้าง บำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 23 โครงการ ที่ E2/2557
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างเหมาบริการพนักงานทำงานด้านประสานงาน 1 อัตรา สำนักบริหารกลาง
ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ที่ ส. 1/2557
ประกาศสอบราคาจ้าง บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย ที่ ส. 108/2556
ประกาศสอบราคาจ้าง บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์หน่วยความจำสำรองสำหรับระบบฐานข้อมูล ที่ ส. 107/2556
ประกาศสอบราคาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Internet Leased Line) ที่ ส. 106/2556
ยกเลิกประกาศประกวดราคา ค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ 8,200 kW พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง(งานว่าจ้างส่วนที่เหลือและงานตรวจสอบแก้ไขพร้อมซ่อมแซม) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน(เขื่อน้ำว้า) ที่ E68/2556
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ภายในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ส. 105/2556
ประกาศสอบราคาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ที่ ส. 104/2556
ประกาศสอบราคาว่าจ้างบำุรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ(e-library) ที่ ส. 103/2556

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537