หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ให้บริการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน (30 ม.ค. 2560)
ศบ.4(จ.หนองคาย) ให้บริการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้ายโฮมสเตย์สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย(โดยนางดวงไพศรี นิลเกตุ) ได้นำมะเขือเทศแปรรูป มาอบในระบบอบแห้ง(Green House) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560
ศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (27 ม.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) ได้ให้การต้อนรับ คณะครูนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน จำนวน 45 คน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560
จัดนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (26 ม.ค. 2560)
ได้จัดนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย ณ ร.ร.ราษฎร์นุเคราะห์ ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน วันที่ 26 มกราคม 2560
จัดงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (26 ม.ค. 2560)
สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี โดยศูนย์บริการวิชาการที่ 3 จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 24-26 มกราคม 2560 ณ โรงแรมสยามธาราพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงานในครั้งนี้ มีคุณครู และนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 78คน จาก 25 โรงเรียนเป็นครู 28 คน นักเรียน 50 คน คุณครูและนักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยผ่านการทดลองและกิจกรรมสันทนาการ
จัดนิทรรศการโครงเสริมสร้างความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับสถานศึกษา (26 ม.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1(จังหวัดปทุมธานี) เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และเป็นวิทยากรบรรยายในโครงเสริมสร้างความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับสถานศึกษา ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก ณ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก มีนักศึกษาชั้น ปวส.1 และ ปวช.2 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 143 คน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560
จัดนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (26 ม.ค. 2560)
ศบ.4(จ.หนองคาย) ได้ร่วมจัดนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย ณ ร.ร.หาดสั่ง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ภายใต้โครงการนิทรรศการรณรงค์เพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน วันที่ 25 มกราคม 2560
ศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (25 ม.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) ได้ให้การต้อนรับ คณะฯอาสาสมัครพลังงานชุมชนจาก อบต.กะลาเส อ.สิเกา,อบต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน และ อบต.เขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง โดยการนำของ สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง จำนวน 65 คนเข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ในการนี้ มี พลังงานจังหวัดตรัง (คุณสุรกฤษฎิ์ วงศ์วราภัทร์)เข้าร่วมกิจกรรมด้วย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560
นิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (25 ม.ค. 2560)
ศบ.4(จ.หนองคาย) ร่วมจัดนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับ สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย ณ ร.ร.นาชุมช้าง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560
ศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (24 ม.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) ได้ให้การต้อนรับ คณะฯอาสาสมัครพลังงานชุมชนจาก ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยการนำของ สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง จำนวน 48 คนเข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน จำนวน 78 คน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560
นิทรรศการ รณรงค์ สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (20 ม.ค. 2560)
ศบ.1(จ.ปทุมธานี) จัดนิทรรศการ รณรงค์ สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับ โรงเรียนบางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 400 คน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560
ศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (20 ม.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) ได้ให้การต้อนรับ คณะครูนักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน จำนวน 78 คน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560
กิจกรรมล้างแอร์และวิธีการอนุรักษ์พล้งงานในโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านที่อยู่อาศัยและสำนักงาน (20 ม.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่2 จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมล้างแอร์และวิธีการอนุรักษ์พล้งงานในโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านที่อยู่อาศัยและสำนักงาน
นิทรรศการ "พลังงานนำชีวิต สู่เศรษฐกิจพอเพียง ถวายอาลัยพ่อหลวง Open House " (20 ม.ค. 2560)
ศบ.5(จ.ขอนแก่น)ได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน "พลังงานนำชีวิต สู่เศรษฐกิจพอเพียง ถวายอาลัยพ่อหลวง Open House " ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จ.ขอนแก่น) ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ท่านพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าพระ เป็นประธานในพิธีเปิด นายสำราญ ปทุมานนท์ ผถผ. และหศบ.3/หศบ.4 ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย รวมทั้งผู้แทนพลังงานจังหวัดขอนแก่น,หัวหน้าส่วนราชการ,นักเรียน/นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 389 คน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560
เข้าเยี่ยมชมอุทยานพลังงาน (19 ม.ค. 2560)
กรอ.มน.จ.มหาสารคาม ได้เข้าเยี่ยมชมอุทยานพลังงาน โดย หศบ.3 จ.มหาสารคาม ให้การต้อนรับนำชม เพื่อเป็นแนวทางในการจัดอบรมเยาวชน ในเขตพื้นที่ให้บริการฯ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560
ศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (19 ม.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) ได้ให้การต้อนรับ คณะฯพลังงานจังหวัดสตูล นำอาสาสมัครพลังงานชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ และองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลงอำจังหวัดสตูล เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน จำนวน 68 คน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560
นิทรรศการ รณรงค์ สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (18 ม.ค. 2560)
ศบ.1(จ.ปทุมธานี) จัดนิทรรศการ รณรงค์ สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับ โรงเรียนวัดพรมประสิทธิ์ อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 192 คน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560
อบรมหลักสูตรการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน (18 ม.ค. 2560)
นายสุนันต์ บัวเนี่ยว หน.ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) และ น.ส.สารภี ชันถาวร วิศวกรชำนาญการ สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี ร่วมกันจัดอบรมหลักสูตรการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน รุ่นที่ 1 วันที่ 17 มกราคม 2560 จำนวนผู้เข้าอบรม 34 คน และ รุ่นที่ 2 วันที่ 18 มกราคม 2560 จำนวนผู้เข้าอบรม 30 คน ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทั่วไป จากจังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ พิจิตร กำแพงเพชร และพิษณุโลก โดยทีมวิทยากรของ ศบ.10 นำโดย นายสมสมัย ผลดี นายนิยม อุทา และนายสรสิช คำสายใย ในการอบรมครั้งนี้จะเน้นองค์ความรู้การล้างเครื่องปรับอากาศด้วยตนเอง และการประหยัดพลังงานจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า โดยมีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม รายงานจาก ศบ.10(จังหวัดพิษณุโลก) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560
ศึกษาดูงานการใช้งานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (18 ม.ค. 2560)
หศบ.4(จ.หนองคาย) นายสมพงษ์ สายยนต์ ให้การต้อนรับ สนง.พลังงานจังหวัดบึงกาฬ นำคณะผู้นำชุมชน, ตัวแทนชาวบ้าน,อส.พน.และ จนท.อปท.จาก อบต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ เพื่อศึกษาดูงานการใช้งานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ของศบ.4 จำนวน 53 คน โดยนายสุธีร์ บุญเสริมสุข พลังงานจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560
ศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (17 ม.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) ได้ให้การต้อนรับ คณะฯพลังงานจังหวัดพัทลุง นำอาสาสมัครพลังงานชุมชน ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน จำนวน 50 ท่าน ในการนี้มี นายอรุณ อินทสะระ พนจ.พัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมด้วย วันที่ 17 มกราคม 2560
งานมหกรรม "รวมพลคนรักษ์พลังงาน" ประจำปี 2560 (13 ม.ค. 2560)
ศบ.9 (จ.นครศรีธรรมราช) จัดงานมหกรรม "รวมพลคนรักษ์พลังงาน" ประจำปี 2560 ภายใต้ การถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) ในงานมี หน่วยงานภาครัฐ,เอกชนผู้แทนสถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ให้ความสนใจ อีกทั้งยังมี กลุ่ม วิสาหกิจชุมชน และ สถาบันการศึกษา มาออกบูทในงานฯ ซึ่ง มีผู้สนใจเข้ากิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 203 คน และมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมออกบูทจำนวน 5 สาขา ในการนี้ กำนันตำบลหนองหงส์(นางมาดี แร่สุวรรณ)กล่าวต้อนรับ ท่านนายอำเภอทุ่งสง (นายทศพร จันทรประวัติ) เป็นประธานในพิธี และ นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เมื่อvวันที่ 12 มกราคม 2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537