หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศราคากลาง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศราคากลาง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง กลุ่มกรุงเทพและปริมณฑล
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย(ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมายอาวุโส ด้านปฏิบัติ)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษฟิล์มกรองแสง เพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงาน ร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้าน ตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย(ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมายอาวุโส ด้านทฤษฎี)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาฉนวนอุตสาหกรรม เพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงาน ร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้าน ตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานเตารังสีอินฟราเรด
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานจากรณีตัวอย่างในอุตสาหกรรมที่ประสบผลสำเร็จ
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่นิติกร ประจำกลุ่มนิติการ สำนักบริหารกลาง
ประกาศราคากลาง โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2557
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการรส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับชุมชนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาส่งเสริมบ้านและวัสดุก่อสร้างเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ประกาศราคากลาง โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานก๊าซชีวภาพ
ประกาศราคากลาง โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบงานฐานข้อมูลด้านการเงิน การคลัง กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบงานฐานข้อมูลด้านการเงิน การคลัง กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาส่งเสริมการจัดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคเหนือ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537