หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาว่าจ้างจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่ชนบทห่างไกลเพื่อขยายกำลังการผลิต 5 แห่ง ที่ E16/2557
ประกาศประกวดราคาว่าจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำและลาดคันคลองบริวเวณอาคารโรงไฟฟ้าพลังน้ำลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ที่ E14/2557
ประกาศประกวดราคาว่าจ้างซ่อมแซมถนนขึ้นเขื่อน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่หาด อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ที่ E21/2557
ประกาศสอบราคาจ้าง ซ่อมอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2(ขนาด 4 ครอบครัว) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำบ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ที่ ส.11/2557
ประกาศสอบราคาจ้าง ซ่อมอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2(2 ครอบครัว) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำกิ่วลม อ.เมือง จ.ลำปาง 2 หลัง ที่ ส.12/2557
ประกาศสอบราคาจ้าง ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการน้ำกืน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ที่ ส.10/2557
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนชนบทเพื่อขยายกำลังการผลิต 5 แห่ง ที่ E13/2557
ประกาศประกวดราคาว่าจ้างซ่อมแซมถนนทางเข้าโครงการและสะพานข้ามคลองโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ตืน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ที่ E12/2557
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองดุสน อ.ควนกาหลง จ.สตูล ที่ E15/2557
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างระบบส่งน้ำและอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง เลขที่ E11/2557
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเสาไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง ที่ E9/2557
ประกาศสอบราคาจ้าง ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวัดศักยภาพพลังงานลม 6 สถานี ที่ ส.9/2557
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ที่ E10/2557
ประกาศยกเลิกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการที่ 2 ที่ ส.1/2557
ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ที่ ส.8/2557
ประกาศสอบราคาจ้าง ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1 -2 (ขนาด 2 ครอบครัว) จำนวน 1 หลัง และระดับ 3 - 4 จำนวน 1 หลัง ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ที่ ส. 6/2557
ประกาศสอบราคาจ้าง ปรับปรุงบ้านพักราชการ ระดับ 3 - 4 จำนวน 1 หลัง ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ที่ ส. 5/2557
ประกาศสอบราคาจ้าง ควบคุมการผลิตและบำรุงรักษากังหันลมขนาดเล็ก ที่ ส. 4/2557
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ที่ E8/2557
ประกาศสอบราคาจ้าง บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์หน่วยความจำสำรองสำหรับระบบฐานข้อมูล ที่ ส.7/2557

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537