หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้าง บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย ที่ ส. 108/2556
ประกาศสอบราคาจ้าง บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์หน่วยความจำสำรองสำหรับระบบฐานข้อมูล ที่ ส. 107/2556
ประกาศสอบราคาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Internet Leased Line) ที่ ส. 106/2556
ยกเลิกประกาศประกวดราคา ค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ 8,200 kW พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง(งานว่าจ้างส่วนที่เหลือและงานตรวจสอบแก้ไขพร้อมซ่อมแซม) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน(เขื่อน้ำว้า) ที่ E68/2556
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ภายในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ส. 105/2556
ประกาศสอบราคาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ที่ ส. 104/2556
ประกาศสอบราคาว่าจ้างบำุรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ(e-library) ที่ ส. 103/2556
ประกาศสอบราคาว่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 รายการ ที่ ส. 102/2556
ประกาศสอบราคา ว่าจ้างเหมาดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์และบริเวณรอบนอกอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติบ้านสาธิตประหยัดพลังงานแบบยั่งยืน (บริเวณเทคโนธานี) และศูนย์ผึกอบรมปฏิับัติการด้านการจัดการพลังงาน (Mini Plant) ที่ ส. 101/2556
ประกาศสอบราคา ว่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่บริเวณอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ อาคารบ้านตัวอย่างอนุรักษ์พลังงาน (บริเวณเทคโนธานี) และอาคารศูนย์ผึกอบรมปฏิับัติการด้านการจัดการพลังงาน (Mini Plant) ที่ ส. 100/2556
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง บริหารจัดการระบบวิศวกรรมและบำรุงรักษาระบบของอาคาร/ตรวจสอบความคุมและบันทึกข้อมูลของระบบเครื่องกลไฟฟ้า ที่ E70/2556
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการให้คำปรึกษาเพื่อลดต้นทุนพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มพื้นที่ใกล้เคียง (สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม) วิธีคัดเลือก
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกลุ่มผู้ใช้อาคาร/สำนักงาน(กิจกรรมสื่อประชาสัมพันธ์ Media (สื่อรูปแบบใหม่)) ที่ E72/2556
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกลุ่มผู้ใช้อาคาร/สำนักงาน(กิจกรรมสื่อประชาสัมพันธ์ Media(สื่อโสตทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์) ที่ E71/2556
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกลุ่มผู้ใช้อาคาร/สำนักงาน(กิจกรรมรณรงค์(Event)/รางวัลและของที่ระลึก) ที่ E73/2556
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกลุ่มผู้ใช้อาคาร/สำนักงาน(กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน(PR)) ที่ E69/2556
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกลุ่มผู้ใช้อาคาร/สำนักงาน(กิจกรรมสื่อประชาสัมพันธ์ Media(สื่อโสตทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์)) ที่ E71/2556
ประกาศประกวดราคาค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ 8,200 kW พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง(งานว่าจ้างส่วนที่เหลือและงานตรวจสอบแก้ไขพร้อมซ่อมแซม)โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน(เขื่อนน้ำว้า) ที่ E68/2556
ประกาศสอบราคาว่าจ้างบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน(Mini Plant) ที่ ส.99/2556
ประกาศยกเลิกประกวดราคาค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ 8,200 kw พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (งานว่าจ้างส่วนที่เหลือและงานตรวจสอบแก้ไขพร้อมซ่อมแซม) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน (เขื่อนน้ำว้า)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537