หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน (16 ก.พ. 2560)
ศบ.4 (จ.หนองคาย) ได้ร่วมจัดกิจกรรมพร้อมเป็นวิทยากร ให้ความรู้ด้านพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน ณ ร.ร.เทศบาลเมืองท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ร่วมกับ สนง.พลังงานจังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
นักศึกษาจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทน (15 ก.พ. 2560)
นักศึกษาจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนฯ ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) จำนวน 41 คน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนตันติวัตร เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (15 ก.พ. 2560)
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนตันติวัตร ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 170 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยมี หศบ.9 (นายอำนวย อ๋องสุทธิ์) และจนท.ศบ.9 ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 60
นักเรียนโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (14 ก.พ. 2560)
นักเรียนวิชาเลือก (กลุ่มวิชาพลังงานทดแทน) โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 10 คน เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (14 ก.พ. 2560)
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 119 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยมี หศบ.9 (นายอำนวย อ๋องสุทธิ์) และจนท.ศบ.9 ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
อบรมการถ่ายทอดเและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน รุ่นที่ 4 (14 ก.พ. 2560)
ศบ.4(จ.หนองคาย) จัดอบรมถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน(กิจกรรมล้างแอร์ด้วยตนเอง) รุ่นที่ 4(สุดท้าย) มีผู้ร่วมอบรม จำนวน 30 คน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
อบรม "การออกแบบติดตั้งและวิธีดูแลบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน" (14 ก.พ. 2560)
โครงการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับชุมชน รุ่นที่2 หลักสูตร การออกแบบติดตั้งและวิธีดูแลบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560 มีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 37 ท่าน
อบรมการถ่ายทอดเและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน รุ่นที่ 3 (10 ก.พ. 2560)
ศบ.4 (จ.หนองคาย) ได้จัดอบรมถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน(กิจกรรมล้างแอร์ด้วยตนเอง) รุ่นที่ 3 มีผู้ร่วมอบรม จำนวน 30 คน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (9 ก.พ. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่1 (จังหวัดปทุมธานี) เข้ารณรงค์สร้างจิตสำนคกการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 210 คน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
อบรมการถ่ายทอดเและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน รุ่นที่ 2 (9 ก.พ. 2560)
ศบ.4 (จ.หนองคาย) ได้ดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน(กิจกรรมล้างแอร์ด้วยตนเอง) รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
อบรมการถ่ายทอดเและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน (8 ก.พ. 2560)
ศบ.4 (จ.หนองคาย) ได้ดำเนินการจัดอบรมการถ่ายทอดเและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน งบประมาณปี 2560 (กิจกรรมล้างแอร์ด้วยตนเอง) รุ่นที่ 1 จำนวน 33 คน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
ศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (8 ก.พ. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) ได้ให้การต้อนรับ คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกุล) อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) จำนวน 163 คน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
ศึกษาดูงานด้านพล้งงงาน (6 ก.พ. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่2 จังหวัดราชบุรี ต้อนรับคณะอาจารย์-นักศึกษาจำนวน 30 คน จาก กศน. ฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูงานด้านพล้งงาน เมือ่วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560
จัดอบรม"การออกแบบ ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบโซล่าเซลล์"รุ่นที่1 (6 ก.พ. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่2 จังหวัดราชบุรี จัดอบรม โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับชุมชน"การออกแบบ ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบโชล่าเซลล์" รุ่นที่1 เมื่อวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2560
นิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (open house) (3 ก.พ. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จ.อุบลฯ) จัดงานโครงการถ่ายทอดเผยแพร่สาธิตและจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (open house) โดยมี นายสำราญ ปทุมานนท์ ผถผ. ร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2560
อบรมหลักสูตร การปั้นเตามหาเศรษฐี (3 ก.พ. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาบอน จัดอบรมหลักสูตร การปั้นเตามหาเศรษฐี วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) ซึ่งเป็นการต่อยอด จากโครงการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมชุมชน โดยมีจำนวนผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 30 ท่าน
โครงการนักเรียนไทย ร่วมใจอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษา (3 ก.พ. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1(จังหวัดปทุมธานี) เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในโครงการนักเรียนไทย ร่วมใจอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดลำมหาชัย ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จัดโดยสำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา มีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 112 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
เยี่ยมชมต้นแบบเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (2 ก.พ. 2560)
ศบ.4(จ.หนองคาย) ให้การต้อนรับคณะผู้นำชุมชน ปราชญ์ชุมชน ประชาชน จาก อบต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย เข้าเยี่ยมชมต้นแบบเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560
อบรม "โครงการอบรมอาชีพเสริม เตาเผาถ่าน 200 ลิตร เพื่อการผลิตถ่านหุงต้มและน้ำส้มควันไม้" (31 ม.ค. 2560)
คุณสัญญา สุขาติพงษ์ จนท.ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในการอบรม "โครงการอบรมอาชีพเสริม เตาเผาถ่าน 200 ลิตร เพื่อการผลิตถ่านหุงต้มและน้ำส้มควันไม้" ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และในกิจกรรมนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วม จำนวน 50 คน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560
ศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (30 ม.ค. 2560)
จนท.ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) ได้ให้การต้อนรับ คณะครูนักเรียนโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) จำนวน 71 คน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537