หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (8 ก.พ. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) ได้ให้การต้อนรับ คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกุล) อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) จำนวน 163 คน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
ศึกษาดูงานด้านพล้งงงาน (6 ก.พ. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่2 จังหวัดราชบุรี ต้อนรับคณะอาจารย์-นักศึกษาจำนวน 30 คน จาก กศน. ฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูงานด้านพล้งงาน เมือ่วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560
จัดอบรม"การออกแบบ ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบโซล่าเซลล์"รุ่นที่1 (6 ก.พ. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่2 จังหวัดราชบุรี จัดอบรม โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับชุมชน"การออกแบบ ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบโชล่าเซลล์" รุ่นที่1 เมื่อวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2560
นิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (open house) (3 ก.พ. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จ.อุบลฯ) จัดงานโครงการถ่ายทอดเผยแพร่สาธิตและจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (open house) โดยมี นายสำราญ ปทุมานนท์ ผถผ. ร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2560
อบรมหลักสูตร การปั้นเตามหาเศรษฐี (3 ก.พ. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาบอน จัดอบรมหลักสูตร การปั้นเตามหาเศรษฐี วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) ซึ่งเป็นการต่อยอด จากโครงการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมชุมชน โดยมีจำนวนผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 30 ท่าน
โครงการนักเรียนไทย ร่วมใจอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษา (3 ก.พ. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1(จังหวัดปทุมธานี) เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในโครงการนักเรียนไทย ร่วมใจอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดลำมหาชัย ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จัดโดยสำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา มีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 112 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
เยี่ยมชมต้นแบบเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (2 ก.พ. 2560)
ศบ.4(จ.หนองคาย) ให้การต้อนรับคณะผู้นำชุมชน ปราชญ์ชุมชน ประชาชน จาก อบต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย เข้าเยี่ยมชมต้นแบบเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560
อบรม "โครงการอบรมอาชีพเสริม เตาเผาถ่าน 200 ลิตร เพื่อการผลิตถ่านหุงต้มและน้ำส้มควันไม้" (31 ม.ค. 2560)
คุณสัญญา สุขาติพงษ์ จนท.ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในการอบรม "โครงการอบรมอาชีพเสริม เตาเผาถ่าน 200 ลิตร เพื่อการผลิตถ่านหุงต้มและน้ำส้มควันไม้" ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และในกิจกรรมนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วม จำนวน 50 คน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560
ศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (30 ม.ค. 2560)
จนท.ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) ได้ให้การต้อนรับ คณะครูนักเรียนโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) จำนวน 71 คน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560
ให้บริการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน (30 ม.ค. 2560)
ศบ.4(จ.หนองคาย) ให้บริการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้ายโฮมสเตย์สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย(โดยนางดวงไพศรี นิลเกตุ) ได้นำมะเขือเทศแปรรูป มาอบในระบบอบแห้ง(Green House) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560
ศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (27 ม.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) ได้ให้การต้อนรับ คณะครูนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน จำนวน 45 คน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560
จัดนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (26 ม.ค. 2560)
ได้จัดนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย ณ ร.ร.ราษฎร์นุเคราะห์ ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน วันที่ 26 มกราคม 2560
จัดงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (26 ม.ค. 2560)
สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี โดยศูนย์บริการวิชาการที่ 3 จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 24-26 มกราคม 2560 ณ โรงแรมสยามธาราพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงานในครั้งนี้ มีคุณครู และนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 78คน จาก 25 โรงเรียนเป็นครู 28 คน นักเรียน 50 คน คุณครูและนักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยผ่านการทดลองและกิจกรรมสันทนาการ
จัดนิทรรศการโครงเสริมสร้างความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับสถานศึกษา (26 ม.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1(จังหวัดปทุมธานี) เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และเป็นวิทยากรบรรยายในโครงเสริมสร้างความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับสถานศึกษา ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก ณ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก มีนักศึกษาชั้น ปวส.1 และ ปวช.2 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 143 คน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560
จัดนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (26 ม.ค. 2560)
ศบ.4(จ.หนองคาย) ได้ร่วมจัดนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย ณ ร.ร.หาดสั่ง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ภายใต้โครงการนิทรรศการรณรงค์เพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน วันที่ 25 มกราคม 2560
ศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (25 ม.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) ได้ให้การต้อนรับ คณะฯอาสาสมัครพลังงานชุมชนจาก อบต.กะลาเส อ.สิเกา,อบต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน และ อบต.เขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง โดยการนำของ สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง จำนวน 65 คนเข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ในการนี้ มี พลังงานจังหวัดตรัง (คุณสุรกฤษฎิ์ วงศ์วราภัทร์)เข้าร่วมกิจกรรมด้วย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560
นิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (25 ม.ค. 2560)
ศบ.4(จ.หนองคาย) ร่วมจัดนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับ สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย ณ ร.ร.นาชุมช้าง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560
ศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (24 ม.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) ได้ให้การต้อนรับ คณะฯอาสาสมัครพลังงานชุมชนจาก ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยการนำของ สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง จำนวน 48 คนเข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน จำนวน 78 คน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560
นิทรรศการ รณรงค์ สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (20 ม.ค. 2560)
ศบ.1(จ.ปทุมธานี) จัดนิทรรศการ รณรงค์ สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับ โรงเรียนบางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 400 คน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560
ศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (20 ม.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) ได้ให้การต้อนรับ คณะครูนักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน จำนวน 78 คน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537