หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
นิทรรศการการใช้เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน (23 ก.พ. 2560)
ศบ.4 (จ.หนองคาย) ได้จัดแสดงนิทรรศการ การใช้เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ในงานวันยางพาราและงานกาชาดจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2560 ร่วมกับ สนง.พลังงานจังหวัดบึงกาฬ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ เมื่อระหว่างวันที่ 16-22 กุมภาพันธ์ 2560
"การอนุรักษ์พลังงานและการประหยัดพลังงานภายในสถานศึกษาและครัวเรือน (22 ก.พ. 2560)
จนท.ศบ.9 (จ.นครศรีธรรมราช) (คุณภูวนาท รัตนบุรี) เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ"การอนุรักษ์พลังงานและการประหยัดพลังงานภายในสถานศึกษาและครัวเรือน"ให้กับโรงเรียนบ้านควนพนางตุง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โดยการนำของ สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง มีนักเรียนเข้าร่วมรับฟัง จำนวน 140 คน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานพลังงาน (22 ก.พ. 2560)
ศบ.9 (จ.นครศรีธรรมราช) ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียน(ระดับปฐมวัย)และผู้ปกครองโรงเรียนชุมชนบ้านนาวา อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) จำนวน 175 คน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร (22 ก.พ. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีธรรมราช) เข้าประชุมชี้แจง ผลการสำรวจข้อมูล การใช้พลังงาน โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ ห้องประชุม กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ในการนี้ มีนายทหารยุทธการและการฝึก (ร.ท.ณัฐดนัย จันทเวช)เป็นประธาน มีทหารเข้าร่วมประชุม จำนวน 60 ท่าน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
ติดตามผลการดำเนินโครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (21 ก.พ. 2560)
นายดนัย เอกกมล รพพ. และนายสำราญ ปทุมานนท์ ผถผ. เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์บริการวิชาการที่6 และมอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ฯ และตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
ร่วมจัดนิทรรศการในงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12 (21 ก.พ. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 จังหวัดมหาสารคาม ได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนวาปีปทุม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โดยมีคณะครูอาจารย์และนักเรียนเข้าศึกษาดูงาน จำนวน 524 คน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน (20 ก.พ. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) เข้าชี้แจงผลการสำรวจ ข้อมูลการใช้พลังงาน โครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน ณ วัดตโปทาราม ต.หาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
พิธีเปิดสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ "Excellent Model School" และกิจกรรม Open House (20 ก.พ. 2560)
ศบ.9 (จ.นครศรีธรรมราช) เข้าร่วมเป็นเกียรติ และจัดบูท พิธีเปิดสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ"Excellent Model School" และกิจกรรม Open House ณ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
รณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (16 ก.พ. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่1 (จังหวัดปทุมธานี) จัดรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ปี2560 ณ โรงเรียนปทุมธานี"นันทมุนีบำรุง" โดยมีครูและ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 180 คน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน (16 ก.พ. 2560)
ศบ.4 (จ.หนองคาย) ได้ร่วมจัดกิจกรรมพร้อมเป็นวิทยากร ให้ความรู้ด้านพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน ณ ร.ร.เทศบาลเมืองท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ร่วมกับ สนง.พลังงานจังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
นักศึกษาจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทน (15 ก.พ. 2560)
นักศึกษาจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนฯ ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) จำนวน 41 คน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนตันติวัตร เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (15 ก.พ. 2560)
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนตันติวัตร ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 170 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยมี หศบ.9 (นายอำนวย อ๋องสุทธิ์) และจนท.ศบ.9 ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 60
นักเรียนโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (14 ก.พ. 2560)
นักเรียนวิชาเลือก (กลุ่มวิชาพลังงานทดแทน) โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 10 คน เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (14 ก.พ. 2560)
คณะครู/นักเรียน โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 119 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยมี หศบ.9 (นายอำนวย อ๋องสุทธิ์) และจนท.ศบ.9 ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
อบรมการถ่ายทอดเและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน รุ่นที่ 4 (14 ก.พ. 2560)
ศบ.4(จ.หนองคาย) จัดอบรมถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน(กิจกรรมล้างแอร์ด้วยตนเอง) รุ่นที่ 4(สุดท้าย) มีผู้ร่วมอบรม จำนวน 30 คน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
อบรม "การออกแบบติดตั้งและวิธีดูแลบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน" (14 ก.พ. 2560)
โครงการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับชุมชน รุ่นที่2 หลักสูตร การออกแบบติดตั้งและวิธีดูแลบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560 มีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 37 ท่าน
อบรมการถ่ายทอดเและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน รุ่นที่ 3 (10 ก.พ. 2560)
ศบ.4 (จ.หนองคาย) ได้จัดอบรมถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน(กิจกรรมล้างแอร์ด้วยตนเอง) รุ่นที่ 3 มีผู้ร่วมอบรม จำนวน 30 คน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (9 ก.พ. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่1 (จังหวัดปทุมธานี) เข้ารณรงค์สร้างจิตสำนคกการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 210 คน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
อบรมการถ่ายทอดเและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน รุ่นที่ 2 (9 ก.พ. 2560)
ศบ.4 (จ.หนองคาย) ได้ดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน(กิจกรรมล้างแอร์ด้วยตนเอง) รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
อบรมการถ่ายทอดเและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน (8 ก.พ. 2560)
ศบ.4 (จ.หนองคาย) ได้ดำเนินการจัดอบรมการถ่ายทอดเและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน งบประมาณปี 2560 (กิจกรรมล้างแอร์ด้วยตนเอง) รุ่นที่ 1 จำนวน 33 คน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537