หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศราคากลาง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศราคากลาง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษางานกำกับดูแล และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฏหมายในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมภาคเอกชน (อาคารควบคุมภาคเอกชน กลุ่มที่ 1 ประเภทสำนักงาน)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและรายงานผลการดำเนินโครงการด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล(ISO 50001)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารจัดการศูนยฺ์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ในภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการเพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงโดยใช้กลไก ESCO ในอาคารควบคุมภาครัฐ
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการเพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงโดยใช้กลไก ESCO ในอาคารควบคุมภาครัฐ
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการเลือกและการใช้เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมมาตรการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานสำหรับภาครัฐ
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษางานกำกับดูแล และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมภาคเอกชน(โรงงานควบคุม กลุ่มที่ 2 พื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ , ปทุมธานี , นครปฐม , กาญจนบุรี , ราชบุรี , และสุพรรณบุรี)
ประกาศราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานพัดลมอุตสาหกรรม
ประกาศราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานพัดลมอุตสาหกรรม
ประกาศราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบคุลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานแยกตามประเภทอุตสาหกรรม
ประกาศราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษา พัฒนาระบบฐานข้อมูลศักยภาพชีวมวลในประเทศไทย
ประกาศราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการ Thailand Energy Awards 2014 (กิจกรรมคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษางานกำกับดูแล และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมภาคเอกชน(อาคารควบคุมภาคเอกชน กลุ่มที่ 2 ประเภทโรงแรม และศูนย์การค้า)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษางานกำกับดูแล และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมภาคเอกชน(โรงงานควบคุม กลุ่มที่ 6 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก(ยกเว้นจังหวัดชลบุรี และระยอง)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษางานกำกับดูแล และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมภาคเอกชน(โรงงานควบคุม กลุ่มที่ 5 พื้นที่ภาคเหนือ และภาคกลาง)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537