หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศราคากลาง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศราคากลาง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 2 อัตรา โดยวิธีพิเศษ
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีพิเศษ
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาพนักงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีพิเศษ
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคล จำนวน 3 อัตรา โดยวิธีพิเศษ
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการทำงานบันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีพิเศษ
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงาน รับ-ส่ง เอกสารประจำหน้าห้องผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพลังงานทดแทน โดยวิธีพิเศษ
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาพนักงานเดินเอกสารภายในและจ้างเหมาพนักงานรับส่งเอกสารภายนอก จำนวน 2 อัตรา โดยวิธีพิเศษ
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) พร้อมระบบควบคุมการทำงานอัตโนมัติ โดยวิีธีพิเศษ
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการ (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคคล) จำนวน 1 อัตรา โดยวิีธีพิเศษ
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ประจำตำแหน่งรองอธิบดี จำนวน 1 อัตรา โดยวิีธีพิเศษ
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาการติดตามงานและหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับงานของ 6 ชุดโครงการ (โครงการการติดตามประเมินผลโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แก่หน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศ)
ประกาศราคากลางว่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับนถยนต์ ประจำสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ประกาศราคากลางว่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ จำนวน 24 โครงการ
ประกาศราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษางานกำกับดูแล และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมภาคเอกชน (โรงงานควบคุมกลุ่มที่ 4 พื้นที่ภาคใต้, จังหวัดสมุทรสาคร และสมุทรสงคราม)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการงานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมภาคเอกชน (โรงงานควบคุม กลุ่มที่ 1 พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและนนทบุรี)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายในอาคารควบคุมภาครัฐ (ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารกำกับการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายในอาคารควบคุมภาครัฐ (กลุ่มที่ 1))
ประกาศราคากลาง งานว่าจ้างปรับปรุงเพลาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลำพระเพลิง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษากำกับดูแล และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมภาคเอกชน (โรงงานควบคุมกลุ่มที่ 3 พื้นที่จังหวัดชลบุรีและระยอง)
ประกาศราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานกำกับดูแล และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายในอาคารควบคุมภาครัฐ (ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายในอาคารควบคุมภาครัฐ (กลุ่มที่ 2 ))
ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ โดยวิีธีพิเศษ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537