หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน กิจกรรม "ล้างแอร์ด้วยตนเอง" รุ่นที่ 1 (16 พ.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จ.ขอนแก่น) ได้จัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน กิจกรรม "ล้างแอร์ด้วยตนเอง" รุ่นที่ 1 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน จาก 1.มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร 2.กองพันทหารม้าที่ 6 ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
นิทรรศการและรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (11 พ.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) จัดนิทรรศการและรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560
โครงการถ่ายทอดเผยแพร่ สาธิต แสดงนิทรรศการองค์ความรู้ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (4 พ.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จัดกิจกรรมเปิดบ้านครั้งที่ 3 ในโครงการถ่ายทอดเผยแพร่ สาธิต แสดงนิทรรศการองค์ความรู้ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีจำนวนผู้ร่วมงาน 204 ท่าน และได้รับเกียรติจาก นายสำราญ ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีเป็นประธานในพิธิ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560
คณะวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบางหวานพัฒนา เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (3 พ.ค. 2560)
สำนักพลังงานจังหวัดภูเก็ต นำคณะวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบางหวานพัฒนา เจ้าหน้าที่ อบต.กมลา อส.พน. ต. กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยการนำของ นายวิโรจน์ ดำคง พลังงานจังหวัดภูเก็ตและคณะฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 25 ท่าน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560
บรรยายให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนฯ ในหัวข้อ"การสร้างจิตสำนึกในการลดใช้พลังงาน" (1 พ.ค. 2560)
นายธนวัฒน์ ประดู่ วิทยากรจาก ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) บรรยายให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนฯ ในหัวข้อ"การสร้างจิตสำนึกในการลดใช้พลังงาน" ภายใต้ โครงการอบรมวิธีการรายงานข้อมูลการใช้พลังงานผ่านระบบฐานข้อมูล www.e-report.energy. g.th และการสร้างจิตสำนึกในการลดใช้พลังงาน ณ โรงแรมชัยคณาธานี อ.เมือง จ.พัทลุง มีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 200 ท่าน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริบ้านท่านหญิง (27 เม.ย. 2560)
จนท.ศบ.9 จ.นครศรีฯ (คณะทำงานฯโครงการเผยแพร่ถ่ายทอด การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2560) เข้าร่วมต้อนรับคณะฯ พลเอก ยศนันท์ หร่ายเจริญ ผอ.สำนักงานประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก ในการเข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริบ้านท่านหญิง ณ อาคารโครงการศิลปาชีพบ้านท่านหญิง ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี ในการนี้ มีท่าน รอง มทบ.45 ,ท่านนายอำเภอวิภาวดี,และ หน.ส่วนราชการในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และผู้นำท้องถิ่น ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานฯ เใมือวันที่ 26 เมษายน 2560
โครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน (18 เม.ย. 2560)
คุณสัญญา สุชาติพงษ์ จนท.ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) บรรยายให้ความรู้ ภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 52 ท่าน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560
เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (4 เม.ย. 2560)
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงาร่วมกับ เทศบาลตำบลบางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา และ อส.พน.จำนวน 42 ท่าน ใน"โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน(SMEs)" ปี 2560 เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดย นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9(จ.นครศรีธรรมราช) และเจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560
โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (4 เม.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาครั้งที่ 2 ชี้แจงผลการสำรวจข้อมุลการใช้พลังงาน โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560
ศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (3 เม.ย. 2560)
กลุ่มผู้นำชุมชน โครงการชาวท่าสองคอนปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ได้เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) จำนวน 115 คน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560
อบรม การล้างแอร์ด้วยตนเอง แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 4 (3 เม.ย. 2560)
นายสำราญ ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม การล้างแอร์ด้วยตนเอง แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 4 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 1(จังหวัดปทุมธานี) โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมครั้งนี้จำนวน 37 คน เมื่อวันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560
อบรม"ระบบเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับสูบน้ำและแสงสว่าง" รุ่นที่ 2 (31 มี.ค. 2560)
ศบ.4 (จ.หนองคาย) ดำเนินโครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน "ระบบเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับสูบน้ำและแสงสว่าง" รุ่นที่ 2 ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน ประกอบด้วย 1.ชุมชนบ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย 2.วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย 3.องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 4.เทศบาลตำบลหนองสองห้อง อ.เมือง จ.หนองคาย 5.สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย กล่าวต้อนรับโดย หศบ.4(จ.หนองคาย) นายสมพงษ์ สายยนต์ และ คุณนฤมล จิตกรณ์กิจศิลป์ รก.ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย เมื่อ วันที่ 29-31 มีนาคม 2560
อบรมหลักสูตรการล้างแอร์ด้วยตนเอง แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 3 (31 มี.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการล้างแอร์ด้วยตนเอง แบบมืออาชีพ รุ่นที่3 โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมครั้งนี้ จำนวน 32 คน เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2560
ถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน (30 มี.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน หลักสูตรการล้างแอร์ด้วยตนเอง แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 2 โดยมีคุณสารภี ชัญถาวร วิศวกรชำนาญการ สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 30 คน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560
โครงการฝึกอบรมการจัดทำขยะชุมชนปลอดขยะภายใต้หลักการ 3Rs (29 มี.ค. 2560)
นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีธรรมราช) เป็นวิทยากร บรรยาย หัวข้อ“การจัดการขยะและการนำขยะมาเป็นพลังงาน“ ในโครงการฝึกอบรมการจัดทำขยะชุมชนปลอดขยะภายใต้หลักการ 3Rs ณ ศาลาประชาคมอำเภอนาบอน จ.นครศรีธรรมราช มีผู้ร่วมรับฟัง 220 คน วันที่ 29 มีนาคม 2560
ศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (29 มี.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีธรรมราช) ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.พัทลุง จำนวน 20 คน ในการเข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีธรรมราช) วันที่ 29 มีนาคม 2560
นิทรรศการสาธิตการใช้งานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (29 มี.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย จัดนิทรรศการสาธิตการใช้งานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กิจกรรมรณรงค์เพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน (ครั้งที่ 1) ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย มีผู้เข้าชมนิทรรศการ จำนวน 350 คน ในการนี้ นายโอฬาร ธนสัญชัย นายอำเภอศรีนคร ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธของศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560
อบรมหลักสูตร "การล้างแอร์ด้วยตนเอง แบบมืออาชีพ" รุ่นที่ 1 (29 มี.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน หลักสูตร "การล้างแอร์ด้วยตนเอง แบบมืออาชีพ" รุ่นที่ 1 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 34 คน เมื่อ วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560
เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน "ระบบเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับสูบน้ำและแสงสว่าง" รุ่นที่ 1 (27 มี.ค. 2560)
ศบ.4 (จ.หนองคาย) ดำเนินโครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน "ระบบเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับสูบน้ำและแสงสว่าง" รุ่นที่ 1 ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน ประกอบด้วย 1.ชุมชนหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย 2.สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 3.วิทยาลัยการอาชีพเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 4.สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี จ.อุดรธานี 5.เทศบาลตำบลซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ 6.องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ โดย หศบ.4 (จ.หนองคาย) นายสมพงษ์ สายยนต์ กล่าวต้อนรับ, หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) นายสุนันท์ บัวเนี่ยว เข้าร่ วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ และนายสรสิช คำสายใย เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 22-24 มีนาคม 2560
จัดแสดงสาธิตการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (24 มี.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ร่วมจัดแสดงสาธิตการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 ณ วัดทองหลาง ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้เข้าเยี่ยมชมบูธ จำนวน 250 คน ในการนี้ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ประธานจัดงานอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ให้ความสนใจ เทคโนโลยีฯ พลังงานเพื่อจะนำไปขยายผลในชุมชนต่อไป เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537