หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (31 พ.ค. 2560)
บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด (โรงงานทุ่งสง) อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อุทยานพลังงาน พร้อมฟังการบรรยายหัวข้อ "การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานพลังงานทดแทน" หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช)พร้อม เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ในการนี้ มีผู้เข้าเยี่ยมชม จำนวน 30 ท่าน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
กิจกรรม"ชมรมอังคารกันเอง" (30 พ.ค. 2560)
กิจกรรม"ชมรมอังคารกันเอง" ของส่วนราชการอำเภอทุ่งสง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ได้จัดขึ้น ณ.อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) ในวันนี้ที่ 30 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 07.00-09.00 น. โดย สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช (สาขาอำเภอทุ่งสง) ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) กิจกรรมนี้ เน้นการการพบปะ พูดคุยสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกัน และกันในรูปแบบไม่เป็นทางการ อันจะนำไปสู่การประสาน การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและประชาชนโดย สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช (สาขาอำเภอทุ่งสง) มีนายอำเภอทุ่งสง ท่านทศพร จันทรประวัติ เป็นประธานในกิจกรรมนี้ มีสมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 105 ท่าน
โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และชุมชนต้นแบบ (23 พ.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6(จ. อุบลฯ) ร่วมจัดนิทรรศการ ใน"โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และชุมชนต้นแบบ" สู่ "อุบลราชธานี มหานครแห่งการอ่าน" ณ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำคำแดง ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลฯ มีผู้เข้าชมบูท จำนวน 99 คน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560
นิทรรศการ "มีพลังงาน มีความสุข" (22 พ.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จ. อุบลราชธานี) ร่วมจัดนิทรรศการกับพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญในงาน"มีพลังงาน มีความสุข" ณ โรงเรียนบ้านพุทธรักษา อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 235 คน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
ถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน กิจกรรม "ล้างแอร์ด้วยตนเอง" รุ่นที่ 4 (19 พ.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จ.ขอนแก่น) ได้จัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน กิจกรรม "ล้างแอร์ด้วยตนเอง" รุ่นที่ 4 โดย ท่าน ผอ.สมนึก สิทธิการณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ได้ให้เกียรติเข้าร่วมสังเกตุการณ์และพบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน จาก 1.คณะครูและนักศึกษาจาก กศน.อำเภอหนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 2.วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
ถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์ พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน (19 พ.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6(จ. อุบลฯ) ได้จัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์ พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน จำนวน 4 รุ่นๆละ30คนรวมเป็น120คน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพพร้อมเพิ่มทักษะการล้างแอร์ด้วยตนเอง เมื่อวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2560
เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (19 พ.ค. 2560)
หศบ.9 และ จนท.ศบ.9 (จ.นครศรีฯ)ได้ให้การต้อนรับคณะฯผู้บริหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จังหวัดสงขลา โดยการนำของ ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา ท่าน ผช.ศาสตราจารย์ศุภการ สิริไพศาล เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ.อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) จำนวน 35 ท่าน วันที่ 18 พฤษภาคม 2560
ถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน กิจกรรม "ล้างแอร์ด้วยตนเอง" รุ่นที่ 3 (18 พ.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จ.ขอนแก่น) ได้จัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน กิจกรรม "ล้างแอร์ด้วยตนเอง" รุ่นที่ 3 โดยมี นางสมนึก สิทธิการณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ได้ให้เกียรติเข้าร่วมสังเกตุการณ์และพบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน จาก 1.วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น 2.เทศบาลตำบลนาแพง อ.โคกโพธิ์ชัย จ.ขอนแก่น 3.กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560
ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (18 พ.ค. 2560)
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี และคณะเข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ สวนสาธิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) โดยการนำของนายอรุณ ยิ้มประเสริฐ พลังงานจังหวัดลพบุรี และคณะฯ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 80 คน ในการนี้นายสุนันต์ บัวเนี่ยว หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตถ่านเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเสริมต่อไป เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560
ถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน กิจกรรม "ล้างแอร์ด้วยตนเอง" รุ่นที่ 2 (17 พ.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จ.ขอนแก่น) ได้จัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน กิจกรรม "ล้างแอร์ด้วยตนเอง" รุ่นที่ 2 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน จาก 1.โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง มทบ.23 2.กรมทหารม้าที่ 6 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
กิจกรรม 5 ส. (17 พ.ค. 2560)
ตามที่ พพ.ได้มีนโยบายให้ดำเนินการกิจกรรม 5 ส.เพื่อจัดการให้พื้นที่ในการทำงานมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ปรับปรุงสภาพแวดล้อม อุปกรณ์ของใช้ในที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เสริมสร้างบรรยากาศและเพิ่มประสิทธิในการทำงาน นั้น ศบ.9 (จ.นครศรีธรรมราช)ได้ดำเนินการ จัดกิจกรรม 5 ส. เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในวันนี้ (17 พ.ค.60) และ กำหนดแผนการปฎิบัติงาน 5 ส.(Action Plan)ในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ เดือนๆละ 1 ครั้ง (ในวันพุธ ที่ 2 ของเดือน)
ถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน กิจกรรม "ล้างแอร์ด้วยตนเอง" รุ่นที่ 1 (16 พ.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จ.ขอนแก่น) ได้จัดการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน กิจกรรม "ล้างแอร์ด้วยตนเอง" รุ่นที่ 1 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน จาก 1.มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร 2.กองพันทหารม้าที่ 6 ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
นิทรรศการและรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (11 พ.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) จัดนิทรรศการและรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560
โครงการถ่ายทอดเผยแพร่ สาธิต แสดงนิทรรศการองค์ความรู้ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (4 พ.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จัดกิจกรรมเปิดบ้านครั้งที่ 3 ในโครงการถ่ายทอดเผยแพร่ สาธิต แสดงนิทรรศการองค์ความรู้ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีจำนวนผู้ร่วมงาน 204 ท่าน และได้รับเกียรติจาก นายสำราญ ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีเป็นประธานในพิธิ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560
คณะวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบางหวานพัฒนา เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (3 พ.ค. 2560)
สำนักพลังงานจังหวัดภูเก็ต นำคณะวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบางหวานพัฒนา เจ้าหน้าที่ อบต.กมลา อส.พน. ต. กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยการนำของ นายวิโรจน์ ดำคง พลังงานจังหวัดภูเก็ตและคณะฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 25 ท่าน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560
บรรยายให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนฯ ในหัวข้อ"การสร้างจิตสำนึกในการลดใช้พลังงาน" (1 พ.ค. 2560)
นายธนวัฒน์ ประดู่ วิทยากรจาก ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) บรรยายให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนฯ ในหัวข้อ"การสร้างจิตสำนึกในการลดใช้พลังงาน" ภายใต้ โครงการอบรมวิธีการรายงานข้อมูลการใช้พลังงานผ่านระบบฐานข้อมูล www.e-report.energy. g.th และการสร้างจิตสำนึกในการลดใช้พลังงาน ณ โรงแรมชัยคณาธานี อ.เมือง จ.พัทลุง มีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 200 ท่าน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริบ้านท่านหญิง (27 เม.ย. 2560)
จนท.ศบ.9 จ.นครศรีฯ (คณะทำงานฯโครงการเผยแพร่ถ่ายทอด การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2560) เข้าร่วมต้อนรับคณะฯ พลเอก ยศนันท์ หร่ายเจริญ ผอ.สำนักงานประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก ในการเข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริบ้านท่านหญิง ณ อาคารโครงการศิลปาชีพบ้านท่านหญิง ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี ในการนี้ มีท่าน รอง มทบ.45 ,ท่านนายอำเภอวิภาวดี,และ หน.ส่วนราชการในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และผู้นำท้องถิ่น ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานฯ เใมือวันที่ 26 เมษายน 2560
โครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน (18 เม.ย. 2560)
คุณสัญญา สุชาติพงษ์ จนท.ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) บรรยายให้ความรู้ ภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 52 ท่าน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560
เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (4 เม.ย. 2560)
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงาร่วมกับ เทศบาลตำบลบางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา และ อส.พน.จำนวน 42 ท่าน ใน"โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน(SMEs)" ปี 2560 เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดย นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9(จ.นครศรีธรรมราช) และเจ้าหน้าที่ ศบ.9 ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560
โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (4 เม.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาครั้งที่ 2 ชี้แจงผลการสำรวจข้อมุลการใช้พลังงาน โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537