หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศราคากลาง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศราคากลาง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์หน่วยความจำสำรองสำหรับระบบฐานข้อมูล โดยวิธีพิเศษ
ประกาศราคากลาง เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Internet Leased Line) โดยวิธีพิเศษ
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยวิธีพิเศษ
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีพิเศษ
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน (Mini Plant) โดยวิธีพิเศษ
ประกาศราคากลาง เช่าใช้บริการข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซด์ โดยวิธีพิเศษ
ประกาศราคากลางว่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย บริเวณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานประกาศราคากลางว่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย บริเวณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน วิธีกรณีพิเศษ
ประกาศราคากลางว่าจ้างบริหารจัดการระบบวิศวกรรมและบำรุงรักษาระบบของอาคาร/ตรวจสอบควบคุมและบันทึกข้อมูลของระบบเครื่องกลไฟฟ้า โดยวิธีพิเศษ
ประกาศราคากลางว่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย บริเวณโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ จำนวน 24 โครงการ วิธีกรณีพิเศษ
ประกาศราคากลางว่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย บริเวณอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ และอาคารศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน (Mini Plant) วิธีกรณ๊พิเศษ
ประกาศราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากในอุทยานแห่งชาติ 10 แห่ง
ประกาศราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษาการติดตามประเมินผลการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในโรงงานและอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
ประกาศราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาศักยภาพในการส่งเสริมการจัดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยก๊าซชีวมวล
ประกาศราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษาในการมีส่วนร่วมของสถาบันการศึกษาเพื่อความยั่งยืนต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
ประกาศราคากลางว่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในศูนย์บริการวิชาการ 1-10
ประกาศราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษาถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มอุตสาหกรรมวิสาหกิจชุมชน
ประกาศราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษาในการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานชีวมวล
ประกาศราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาหลักสูตรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน (เอทานอลและก๊าซชีวภาพ)
ประกาศราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาบุคคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ
ประกาศราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาทีมบริหารระบบการจัดการพลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 49 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537