หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
คณะสมาชิกกลุ่มสตรีพัฒนาเมืองบางกรวย คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีพัฒนาเมืองบางกรวย จำนวน 350 คน เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) (27 พ.ย. 2563)
คณะสมาชิกกลุ่มสตรีพัฒนาเมืองบางกรวย คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีพัฒนาเมืองบางกรวย จำนวน 350 คน เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จ.ขอนแก่น) ได้ร่วมจัดนิทรรศการ รณรงค์ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพระ ในโครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวดีหมี ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น (27 พ.ย. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จ.ขอนแก่น) ได้ร่วมจัดนิทรรศการ รณรงค์ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพระ ในโครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวดีหมี ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีประชาชนสนใจเข้าเยี่ยมชมบูทของ ศบ.5 (จ.ขอนแก่น) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) สาขาแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นำเกษตรกรผู้เป็นสมาชิกธนาคาร เข้ารับการอบรมในหัวข้อ การใช้พลังงานทดแทน ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) (24 พ.ย. 2563)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) สาขาแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นำเกษตรกรผู้เป็นสมาชิกธนาคาร เข้ารับการอบรมในหัวข้อ การใช้พลังงานทดแทน ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 75 คน และวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 49 คน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
นายเทพพิทักษ์ เอี่ยมเอื้อยุทธ รองประธานชมรมบ้านช่างฯ มีความประสงค์ขออบรม หลักสูตร การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือนมีสมาชิกเข้าร่วมอบรม 25 ท่าน เพื่อส่งเสริมด้านประกอบอาชีพสร้างรายได้พัฒนาศักยภาพให้ได้มาตรฐาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2ฯ (23 พ.ย. 2563)
นายเทพพิทักษ์ เอี่ยมเอื้อยุทธ รองประธานชมรมบ้านช่างฯ มีความประสงค์ขออบรม หลักสูตร การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือนมีสมาชิกเข้าร่วมอบรม 25 ท่าน เพื่อส่งเสริมด้านประกอบอาชีพสร้างรายได้พัฒนาศักยภาพให้ได้มาตรฐาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) และศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ในการอบรมการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทยจากสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานฯ (23 พ.ย. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) และศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ในการอบรมการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทยจากสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
คณะอาจารย์/นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จำนวน 70 ท่าน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จังหวัดนครศรีธรรมราช) (23 พ.ย. 2563)
คณะอาจารย์/นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จำนวน 70 ท่าน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยมี เจ้าหน้าที่ ศบ.9ให้การต้อนรับ วันที่ 17 พ.ย.2563
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 คณะครูและนักเรียน รร.อนุบาลกาฬสินธุ์เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) จำนวน 90 คน (13 พ.ย. 2563)
คณะครูและนักเรียน รร.อนุบาลกาฬสินธุ์เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) จำนวน 90 คน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียนบ่อกรูดตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จังหวัดนครศรีธรรมราช) (13 พ.ย. 2563)
โรงเรียนบ่อกรูดตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยมี นายอัคฆพันธุ์ ทองจันทร์ รก.หศบ.9 และเจ้าหน้าที่ ศบ.9ให้การต้อนรับ วันที่ 12 พ.ย.2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนวัดโกเสยเขต ตำบลปะโค อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จำนวน 14 รูป โครงการศึกษาดูงานและเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการเรียนการสอนฯ (12 พ.ย. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนวัดโกเสยเขต ตำบลปะโค อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จำนวน 14 รูป โครงการศึกษาดูงานและเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการเรียนการสอน เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานทดเเทน โดยมี นายสมพงษ์ สายยนต์ หัวหน้าศูนย์บริการฯ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียนวัดดอนใคร ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 180 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จังหวัดนครศรีธรรมราช) (11 พ.ย. 2563)
โรงเรียนวัดดอนใคร ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 180 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยมี นายอัคฆพันธุ์ ทองจันทร์ รก.หศบ.9 และเจ้าหน้าที่ ศบ.9ให้การต้อนรับ วันที่ 10 พ.ย.2563
วันที่ 6 พ.ย 2563 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตเข้าเยี่ยมชมศึกษาการอนุรักษ์พลังงงานและการใช้พลังงานทดแทน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) (9 พ.ย. 2563)
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตเข้าเยี่ยมชมศึกษาการอนุรักษ์พลังงงานและการใช้พลังงานทดแทน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) วันที่ 6 พ.ย 2563
นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ รักษาการหัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมงาน Open House เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ ณ โรงเรียนบ้านกะลาพอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานทดแทนฯ (6 พ.ย. 2563)
นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ รักษาการหัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมงาน Open House เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ ณ โรงเรียนบ้านกะลาพอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานให้กับนักเรียน และประชาชนผู้เข้าร่วมงาน มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน 112 คน วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนลาลอวิทยา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ในการเข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในกิจกรรมทัศนศึกษา โครงการห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์บูรณาการ ฯ (2 พ.ย. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนลาลอวิทยา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน 74 คน ในการเข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในกิจกรรมทัศนศึกษา โครงการห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์บูรณาการ วิชาอิสลามศึกษา (SMA) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ได้จัดอบรม ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน และการประยุกต์ใช้ระบบ IOT (Internet of Things) ให้กับ ชมรมผู้ค้าและบริการงานเครื่องปรับอากาศ ณ ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) (27 ต.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ได้จัดอบรม ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน และการประยุกต์ใช้ระบบ IOT (Internet of Things) ให้กับ ชมรมผู้ค้าและบริการงานเครื่องปรับอากาศ ณ ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) โดยเป็นการต่อยอดจากการอบรมระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือนฯ ที่เคยจัดไปก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 15-16 ตุลาคม 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ได้ทำบุญสำนักงาน และเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นศริมงคลในการดำเนินงาน โดยมีพลังานจังหวัดราชบุรี และ หัวหน้าเขตบริการวิชาการที่ 1 พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ฯเข้าร่วมงานในครั้งนี้ (27 ต.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ได้ทำบุญสำนักงาน และเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นศริมงคลในการดำเนินงาน โดยมีพลังานจังหวัดราชบุรี และ หัวหน้าเขตบริการวิชาการที่ 1 พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ฯเข้าร่วมงานในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ร่วมกับศูนย์พัฒนาราษฏรที่ราบสูงจังหวัดราชบุรี และสำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี ได้เข้าติดตั้งโซล่าเซล ให้กับบ้าน นางสาว ชนิดา ทองแตะ ซึ่งเป็นผู้พิการซ้ำซ้อน และอยู่บนพื้นที่ห้างไกลไฟฟ้าเข้าไม่ถึง (9 ต.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ร่วมกับศูนย์พัฒนาราษฏรที่ราบสูงจังหวัดราชบุรี และสำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี ได้เข้าติดตั้งโซล่าเซล ให้กับบ้าน นางสาว ชนิดา ทองแตะ ซึ่งเป็นผู้พิการซ้ำซ้อน และอยู่บนพื้นที่ห้างไกลไฟฟ้าเข้าไม่ถึง โดยศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) จึงได้ดำเนินการติดตั้งโซล่าเซล ระบบสูบน้ำ และติดตั้งโซล่าเซลระบบแสงสว่าง เพื่อใช้ในการดำรงชีพต่อไป เมื่อวันที่ 7-8 ตุลาคม 2563
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ได้เข้าอบรมให้ความรู้และบรรยาย ในหัวข้อ การติดตั้งแผงโซล่าเซลเพื่อการเกษตร ณ บ้านสวนพอดีพอ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดย ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี)ได้มีการบรรยายให้ความรู้ฯ (9 ต.ค. 2563)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ได้เข้าอบรมให้ความรู้และบรรยาย ในหัวข้อ การติดตั้งแผงโซล่าเซลเพื่อการเกษตร ณ บ้านสวนพอดีพอ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดย ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี)ได้มีการบรรยายให้ความรู้เเละนำอุปกรณ์โซล่าเซลเพื่อการเกษตร มาจัดแสดงให้ประชาชนที่เข้าร่วมงานรับชม เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563
คณะกองทุนหมู่บ้านท่าเมล์ชัย หมู่ 11 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้าศึกษาดูงานด้านระะบบโซล่าเซลล์ ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) (9 ต.ค. 2563)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ตำบลหนองจ๊อม เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) (18 ก.ย. 2563)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) (18 ก.ย. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537