หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
พพ. แถลงผลสำเร็จ โครงการส่งเสริมการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติและระบบ Internet of Thing
นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาแถลงผลสำเร็จ โครงการส่งเสริมการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติและระบบ Internet of Thing ร่วมกับอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายสาร์รัฐ กล่าวว่า "กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ดำเนินงานในโครงการส่งเสริมการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติและระบบ Internet of Things ร่วมกับอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและจูงใจให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจนำระบบควบคุมอัตโนมัติ และระบบ Internet of Things มาใช้ร่วมกับอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานของสถานประกอบการและลดการใช้พลังงานในภาพรวมของประเทศ การดำเนินงานโครงการฯ โดยที่ผ่านมา ได้มีกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเริ่มตั้งแต่การจัดทำหลักเกณฑ์การสนับสนุน การประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัคร การเข้าตรวจวัดการใช้พลังงานก่อน-หลังปรับปรุง" "การดำเนินโครงการดังกล่าวมีสถานประกอบการสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์โครงการฯ จำนวน 83 ราย ปัจจุบันคงเหลือสถานประกอบการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นตามสัญญา จำนวน 70 ราย ประกอบด้วยอาคารควบคุม 51ราย และโรงงานควบคุม 19 ราย มูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 487 ล้านบาท โดย พพ. ได้ให้เงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 85.42 ล้านบาท จากการตรวจวัดและวิเคราะห์ผลประหยัดจากการการนำระบบควบคุมอัตโนมัติ และระบบ Internet of Things ร่วมกับอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน พบว่า สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 31,647,993.26 หน่วย/ปี และลดพลังงานความร้อนได้ 1,055,270 จิกะจูลต่อปี คิดเป็นมูลค่า 174 ล้านบาทต่อปี"
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพลังงาน ครบรอบ 18 ปี
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพลังงาน ประจำปี 2563 ซึ่งในปีนี้ถือเป็นปีที่ 18 โดยมีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานด้านพลังงาน เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 สำหรับกิจกรรมที่สำคัญในวันนี้ ได้แก่ พิธีสักการะพระพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของกระทรวงพลังงาน จากนั้นประธานในพิธีได้นำคณะผู้บริหาร และผู้ร่วมงานทั้งหมด ร่วมพิธีการอาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ร่วมพิธีกรวดน้ำ รับพร เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ผู้ร่วมงานทุกคน พร้อมกันนี้ ได้จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ โดยรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้กับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 6 ราย จากสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ทั้งนี้ ในโอกาสวันสถาปนากระทรวงพลังงานครบรอบ 18 ปี กระทรวงพลังงานได้ประกาศงดรับกระเช้าและของขวัญต่าง ๆ ในการแสดงความยินดี ขอให้เปลี่ยนเป็นการร่วมกันสมทบทุนบริจาคเงินให้แก่สภากาชาดไทยสำหรับจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่ออาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยประธานในพิธีได้เป็นผู้รับมอบเงินสมทบทุนจากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 432,350 บาท ซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงความยินดีร่วมกันแล้ว ยังเป็นการสร้างกุศลครั้งสำคัญร่วมกับสภากาชาดไทย อีกด้วย
อธิบดี พพ. มอบนโยบายเนื่องในโอกาสเข้าปฎิบัติราชการวันแรก
นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้สักการะพ่อปู่สิงห์สุระชัยยะเทวะ ก่อนเข้าปฎิบัติราชการวันแรก และเป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร พพ. เพื่อรับทราบรายงานภาพรวม อัตรากำลัง งบประมาณ โดยมี ผอ.กอง และหัวหน้ากลุ่มงาน ร่วมนำเสนอภารกิจสำคัญ ประเด็นงานที่ต้องเร่งผลักดัน สะสาง โดยอธิบดี พพ. ได้มอบนโยบายในการปฎิบัติราชการของ พพ. ภายใต้แนวทาง "เข้มแข็ง สร้างสรรค์ ใสสะอาด อบอุ่น และ สง่างาม" ณ ห้องประชุม บุญรอด-นิธิพัฒน์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563
พลังงานร่วมใจ สร้างไทยสร้างชาติ’ ยกบูธร่วมงาน Job Expo
พลังงานร่วมใจ สร้างไทยสร้างชาติ’ ยกบูธร่วมงาน Job Expo เปิดอัตราว่างหน่วยงานกระทรวงพลังงานกว่า 6,000 อัตรา และธุรกิจพลังงานภาคเอกชนอ้าแขนรับกว่า 20,000 อัตรา เชื่อช่วยการจ้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 63 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติ เยี่ยมชมบูธ "พลังงานร่วมใจ สร้างไทยสร้างชาติ” รับสมัครตำแหน่งงานของหน่วยงานในกระทรวงพลังงาน โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงพลังงานร่วมให้การต้อนรับ ในโอกาสที่กระทรวงพลังงานและหน่วยงานในสังกัด ทั้งสำนักปลัดกระทรวงฯ พพ. สกพ. กฟผ. ปตท.เข้าร่วมเปิดบูธรับสมัครตำแหน่งงานรวมกว่า 6,000 อัตรา ในมหกรรมการจัดหางาน Job Expo Thailand 2020 ที่ศูนย์ฯการประชุมไบเทค ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายนนี้ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า งานมหกรรมการจัดหางาน Job Expo Thailand 2020 เป็นหนึ่งในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดปัญหาด้านแรงงานจากผลกระทบสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 โดยในงานครั้งนี้ กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานภายใน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมจัดงานภายใต้แนวคิด "พลังงานร่วมใจ สร้างไทยสร้างชาติ” โดยจะเปิดบูธรับสมัครงานเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาว่างงานรวมถึงบันฑิตเพิ่งจบใหม่ให้มีงานทำและมีรายได้ในการเลี้ยงชีพ จำนวนรวม 3,187 อัตรา แบ่งเป็นการเปิดรับสมัครจากสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 23 อัตรา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 68 อัตรา สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) 39 อัตรา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)และบริษัทในเครือ 2,964 อัตรา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัทในเครืออีก 93 อัตรา และอยู่ในระหว่างการจัดจ้างตำแหน่งงานเพิ่มอีก 3,000 อัตราในไตรมาสแรกของปี2564 ซึ่งจะประกาศลงใน www.ไทยมีงานทำ.com ต่อไป ซึ่งในงานดังกล่าวจะมีเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานแจ้งข้อมูลรายละเอียดการเปิดรับสมัครในทุกตำแหน่ง ในระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2563 ในงาน Job Expo Thailand 2020 บูธหมายเลข 527-528 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา "การผลักดันให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพให้ประชาชน มีรายได้ในการเลี้ยงชีพ ถือเป็นรากฐานสำคัญที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งก็ต้องขอบคุณภาคเอกชนด้านพลังงานด้วยที่มียอดการรับสมัครงานสูงถึงกว่า20,000ตำแหน่ง ส่วนกระทรวงพลังงานเองขอร่วมเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่กระตุ้นให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน เพื่อร่วมกันข้ามผ่านสถานการณ์โควิด-19 ไปด้วยกัน หากผู้ใดสนใจร่วมงานก็สามารถขอข้อมูลได้ที่บูธ "พลังงานร่วมใจ สร้างไทยสร้างชาติ”ภายในงาน Job Expo Thailand 2020 ที่ไบเทค บางนา” รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าว
การสัมมนาเพื่อออกแบบปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิด “ การสัมมนาเพื่อออกแบบปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน “ เพื่อออกแบบปรับปรุงกระบวนการทำงานของ พพ. ให้มีการเชื่อมโยงการทำงานทุกกอง/กลุ่ม/ศูนย์ ตั้งแต่ต้นจนจบ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในกระบวนการทำงานให้มีขีดสมรรถนะสูงขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจและวิสัยทัศน์กรม เกิดการบูรณาการกระบวนการเพื่อสร้างคุณค่าในการให้บริการประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการ ผู้เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการจากทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของ พพ. ณ โรงแรมโนโวเทล สยาม สแควร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563
พพ. จัดสัมมนาเชิงวิชาการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการประเมินผลการปฎิบัติราชการประจำปี
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการประเมินผลการปฎิบัติราชการประจำปี ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 การจัดโครงสร้างของส่วนราชการ เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น โดยในสถานการณ์ปัจจุบันความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ถือเป็นหัวใจของการดำเนินงานในการบริหารองค์กร ซึ่งจะต้องมีโครงสร้างที่เหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับภารกิจที่ต้องดำเนินการในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พพ. จับมือ 3 สมาคมวิชาชีพ ยกระดับการพัฒนาประสิทธิภาพพลังงานและพลังงานทดแทน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและพลังงานทดแทน ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยนายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร โดยนายวสวัตติ์ กฤษศิริธีรภาคย์ นายกสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร และ สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย โดยนายธวัช มีชัย นายกสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย และ สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย โดยนายอุทิศ จันทร์เจนจบ นายกสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม อาคาร 2 พพ. เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563
พพ. เดินหน้า MOU. สถาบันอุดมศึกษา 3 แห่ง พัฒนาหลักสูตรด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับสถาบันอุดมศึกษา ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กับ สถาบันอุดมศึกษา 3 แห่ง โดยพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญของ พพ. เพื่อให้ เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอนของแต่ละมหาวิทยาลัย ณ อาคาร 2 (ตึกเหลือง) พพ. เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 โดยสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำไปใช้ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำไปใช้ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำไปใช้ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร สำหรับนักศึกษาที่จะผ่านการเรียนหลักสูตรนี้ จะต้องผ่านการทดสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานที่ พพ. กำหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตร พร้อมที่จะเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญจาก พพ.
พพ. จัดอบรมความรู้พื้นฐานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
นายวันชัย บันลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้ความรู้พื้นฐาน สร้างจิตสำนึกด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานแก่เจ้าหน้าที่ พพ. จำนวน 75 คน ณ โรงแรม เซนต์ โทรเปซ บีช รีสอร์ท และศึกษาดูงานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2563
พพ. จัดอบรมความรู้พื้นฐานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการอบรมความรู้พื้นฐานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อพัฒนาบุคลากร พพ. ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีบุคลากร พพ. เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 75 คน พร้อมเยี่ยมชมศูนย์แสดงเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานภาคอาคารและที่อยู่อาศัย ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563
รมว.พลังงาน สักการะพระพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงพลังงานและเป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูง
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน ร่วมสักการะศาลพระพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงพลังงาน และเป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูง เพื่อมอบนโยบายและข้อสั่งการ โดยมีนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม ซึ่งปลัดกระทรวงพลังงานได้กล่าวแนะนำผู้บริหาร และนำเสนอภาพรวมการบริหารงานของกระทรวงพลังงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารบี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563
กระทรวงพลังงาน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณ LOBBY อาคารบี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2563
พพ. จัดอบรม เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ หลักสูตร “ปลุกจิตสำนึกข้าราชการไทย”
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้จัดอบรม เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ หลักสูตร “ปลุกจิตสำนึกข้าราชการไทย”ซึ่ง การอบรมในวันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของพพ. เพื่อให้บุคลากรของเราได้เกิดการพัฒนาเสริมสร้างทัศนคติหรือจิตสำนึก โดยเห็นความสำคัญในการทำงานที่โปร่งใส และคำนึงถึงผลประโยชน์เพื่อประชาชน โดยประยุกต์จากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านการทุจริต โดยส่งเสริมให้มีระบบและกระบานการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต ณ ร.ร. ปริ้นซ์พาเลส เมื่อวันที่ วันที่ 11 ส.ค. 2563
กิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง "โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัย"
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการอบรมกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM สล. ปี 2563) เรื่อง "โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัย" โดยมีนางสุดชีวัน เพ็งทอง นิติกรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของ พพ. ได้นำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยนำไปพัฒนาตนเอง ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงาน ณ ห้องประชุม บุญรอด-นิธิพัฒน์ ชั้น 11 อาคาร 7 พพ. เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
พพ. จัดฝึกอบรมพัฒนาและส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม 4.0 สำหรับชุมชนผู้ผลิตกล้วยตาก
นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานการเปิดการจัดฝึกอบรม โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม 4.0 ณ ห้องประชุม อาคารนิทรรศการธรรมชาติวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2563 การผลิตกล้วยตากที่ผ่านมาซึ่งยังคงใช้การตากแดดแบบธรรมชาติ มักประสบปัญหากล้วยเสียหายเนื่องจากเปียกฝน และปัญหาด้านความสะอาดจากการรบกวนของแมลงและสัตว์ต่างๆ พพ. จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดม 4.0 สำหรับชุมชนผู้ผลิตกล้วยตาก โดยได้จัดสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ชุมชนจำนวน 25 ระบบ โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายบางส่วนและส่วนที่เหลือ พพ. เป็นผู้จ่ายสมทบ และจัดอบรมให้ความรู้เรื่องกระบวนการอบแห้งผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสุขอนามัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยและการทำธุรกิจกล้วยตากผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการผลิตกล้วยตากแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
ตามรอยความสำเร็จ 9 ปี ส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
นายสุรีย์ จรูญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเผยแพร่กิจกรรมและผลสัมฤทธิ์ของโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562 ในหัวข้อ “9 ปี แห่งการส่งเสริมการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย” เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แก่ผู้ประกอบการ ภาครัฐ เอกชน และผู้สนใจทั่วไป ในการลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงอื่นๆ เช่นแก๊ส ไฟฟ้า หรือน้ำมัน เป็นต้น และยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดการสูญเสียผลิตภัณฑ์จากสภาพอากาศแปรปรวน ตลอดจนสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน ณ โรงแรม มารวยการ์เด้น เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
พพ. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พพ. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารเหลือง พพ. เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
กระทรวงพลังงาน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณ LOBBY อาคารบี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
กิจกรรมการจัดการความรู้เรื่อง “โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก โครงการแสนล้านกับบทบาท ของ พพ."
นายเรืองเดช ปั่นด้วง ผู้อำนวยการกองวิจัย ค้นคว้าพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการอบรมกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM กวค. ปี 2563) เรื่อง “โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก โครงการแสนล้านกับบทบาท ของ พพ." ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม บุญรอด-นิธิพัฒน์ ชั้น 11 อาคาร 7 พพ. เพื่อพัฒนาบุคลากรของ พพ. ให้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้คัดเลือกองค์ความรู้เรื่องโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้นโยบายของกระทรวงพลังงาน ที่ได้มอบหมายให้ พพ. เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงาน ประกอบกับโครงการดังกล่าวกำลังได้รับความสนใจและกล่าวถึงเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นนโยบายด้านพลังงานที่ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจในระดับฐานราก มีแนวคิดที่จะช่วยให้ชุมชนมีรายได้จากการร่วมเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า มีรายได้จากการจำหน่ายวัสดุทางการเกษตรเพื่อเป็นเชื้อเพลิง เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ลดการย้ายถิ่นฐานของแรงงาน ตลอดจนก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในชุมชน
พพ. มอบรางวัลประกวดการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0 (TEIT 2019)
นายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โครงการประกวดการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0 Thailand Energy of Innovation and Technology Awards 2019 (TEIT 2019) เวทีการประกวดเพื่อนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญคนไทยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากการประกวดเผยแพร่สู่ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจต่างๆ ต่อไป ณ ห้องแกรนด์ เอ บี โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 การประกวด TEIT 2019 มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 185 ผลงาน แบ่งเป็น ประเภทบุคคลทั่วไป 90 ผลงาน ประเภทหน่วยงาน 95 ผลงาน ซี่งมีผลงานที่ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 26 รางวัล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1) รางวัลนวัตกรรมการจัดการพลังงานดีเด่น จำนวน 10 รางวัล แบ่งเป็นประเภทบุคคล 5 รางวัล ประเภทหน่วยงาน 5 รางวัล เงินรางวัลรวม 1 ล้านบาท โดยรางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลได้แก่ ผลงาน “เรือไฟฟ้าพลังงานสะอาด (แสงอาทิตย์และลม)” ของนายสุวรรณ พิทักษ์สินธร และรางวัลชนะเลิศประเภทหน่วยงาน ได้แก่ ผลงาน “Automated Fault Detection and Diagnostics-Based AI and IoT Platform for a Chiller Air-Conditioning System” ของบริษัท ทีไออี สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด 2) รางวัลพิเศษ ได้แก่ “รางวัลนวัตกรรมการจัดการพลังงานดีเด่นด้วยเทคโนโลยี 4.0” “รางวัลนวัตกรรมที่น่าสนใจเป็นพิเศษ” และ “รางวัลผลงานนวัตกรรมสร้างแรงบันดาลใจ” รวมจำนวน 16 รางวัล ซึ่งจะได้รับ โล่ และใบประกาศเกียรติคุณ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537