หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (23 มิ.ย. 2560)
ผถผ.(คุณสำราญ ปทุมานนท์)และ หศบ.9 จ.นครศรีฯ (คุณอำนวย อ๋องสุทธิ์)เข้าติดตามผลการดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ รพ.สต.บ้านหาร อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560
โครงการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (23 มิ.ย. 2560)
ผถผ.(คุณสำราญ ปทุมานนท์)เข้าติดตามผลการดำเนินงาน โครงการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42(ค่ายศรีนครินทรา) อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 23 มิถนายน 2560
รณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนภายใต้โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (23 มิ.ย. 2560)
ณ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรพ์ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ได้จัดรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนภายใต้โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560
รณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชน ณ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา (23 มิ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ได้จัดรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนภายใต้โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560
จัดงานรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชน ณ โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ (23 มิ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ได้จังานดรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนภายใต้โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ "โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์" โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560
กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ (22 มิ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 330 คน
กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนโคกตูมวิทยา (22 มิ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนโคกตูมวิทยา จังหวัดลพบุรี ในวันพฤกัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 65 คน
เข้าศึกษาดูงานและเรียนรู้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (22 มิ.ย. 2560)
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 นักศึกษาระดับปริญญาตรีศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนเชียงใหม่ จำนวน 10 คน เข้าศึกษาดูงานและเรียนรู้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
สาธิตเทคโนโลยีให้กับประชาชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นระดับอำเภอประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (22 มิ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ได้จัดแสดงสาธิตเทคโนโลยี ให้กับ ประชาชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นระดับอำเภอประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิสาหกิจชุมชนบึงโนใน ภัทรภัส การ์เด้น ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โดยมีนายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมชมการสาธิตเทคโนโลยี ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560
กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (21 มิ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี อำเภอบางกร่าง จังหวัดนนทบุรี ในวันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2560 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 210 คน
โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรและอุปโภค (19 มิ.ย. 2560)
วันนี้ (19/06/60)สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา นำคณะผู้เข้าร่วม โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรและอุปโภคในพื้นที่ ตำบลป่าขาด อ.สิงหนคร และ ผู้บริหาร อบต.ชุมพล อ.สทิงพระ จังหวัดสงขลา เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ในการนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 35 ท่าน
กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (19 มิ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนพระพุทธ พลานุกูลวิทยา ในวันศุกร ที่ 16 มิถุนายน 2560 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 56 คน
กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (16 มิ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค จังหวัดสระบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 85 คน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560
ศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (15 มิ.ย. 2560)
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย นำคณะศึกษาดูงาน ประกอบไปด้วย ผู้นำชุมชน ผู้นำ-บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรจากหน่วยงานราชการ ในเขตอำเภอพาน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 80 คน เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560
กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (15 มิ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา. จังหวัดนครนายก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 90 คน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560
กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (14 มิ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 180 คน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560
เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (12 มิ.ย. 2560)
วันที่ 12 มิถุนายน 2560 สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย นำผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรจากหน่วยงานราชการ ในเขตอำเภอเชียงของ และอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จำนวน 80 คน เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ศึกษาดูงานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (Green House) (12 มิ.ย. 2560)
นายสุนันต์ บัวเนี่ยว หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.มาฆะสิริ เชาวกุล อาจารย์คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก และคณะนักธุรกิจ นักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศนอร์เวย์ เยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี จีน และญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (Green House) ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560
กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (12 มิ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนเสาไห้ วิมลวิทยานุกูล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 200 คน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560
นิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในชื่องานว่า Open House เปิดบ้านพลังงานทดแทนปี 3 (9 มิ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) สังกัด สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้ดำเนินงานจัดการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในชื่องานว่า Open House เปิดบ้านพลังงานทดแทนปี 3 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และเข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี ) ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมี มีทั้งนักเรียน นักศึกษา ประชาชน เกษตรกร หน่วยงานรัฐ เอกชน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมลงทะเบียนครั้งนี้ 338 คน โดยมี นายปรีชา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี โดยมี นายไกร ศรจอนกุล หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯต่อประธานในพิธี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537