หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
สัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของการจัดตั้งโรงสกัดน้ำมัน ปาล์มเชิงพาณิชย์
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นประธานเปิดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของการจัดตั้งโรงสกัดน้ำมัน ปาล์มเชิงพาณิชย์และแบบครบวงจรเพื่อผลิตไบโอดีเซลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558
โครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน ปี2558
นางกุลวรีย์ บูรณสัจจะวราพร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นประธานเปิดงานสัมมนาชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และแนวทางวิธีการให้การสนับสนุนจาก พพ. และแนวทาง การส่งเสริมการลงทุนจาก ESCO Fund ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน ปี2558 ณ ห้องประชุม ชลธี โรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท จ. กระบี่ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558
แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา “การชี้แจงแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) และกฏกระทรวงที่เกี่ยวข้อง (กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ) ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558
แนวทางการใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมพลังงาน
นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในการประชุมหารือ “แนวทางการใช้ข้าวจากสต๊อกของรัฐบาลเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมพลังงาน” ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558
สัมมนาการพัฒนาต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานภาครัฐ
นายอนุชา อนันตศานต์ ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน เปิดการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน “โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานสำหรับภาครัฐ” พร้อมมอบรางวัลการประกวดแนวคิดการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานสำหรับภาครัฐ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558
การสัมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการสาธิตการใช้เชื้อเพลิงอัดเม็ดในหม้อน้ำขนาดเล็ก เพื่อทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในภาคอุตสาหกรรม
นายกุศล ชีวากร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยค้นคว้าพลังงาน เป็นประธานงานสัมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการสาธิตการใช้เชื้อเพลิงอัดเม็ดในหม้อน้ำขนาดเล็ก เพื่อทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในภาคอุตสาหกรรม ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558
สัมมนา "งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายของอาคารควบคุมเอกชน (กลุ่มสำนักงาน)"
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา "งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายของอาคารควบคุมเอกชน (กลุ่มสำนักงาน)" โดยมีโครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และโครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนด้วยเงินทุนหมุนเวียน (ESCO/Revolving Fund) ซึ่งทั้ง 2 โครงการนี้ เป็นโครงการสนับสนุนทางด้านการเงินเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจากภาครัฐ นอกจากนี้ยังมีการเสวนาเรื่อง "อาคารควบคุมที่ประสบความสำเร็จจากการดำเนินการระบบการจัดการพลังงาน" โดยการสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงเป้าหมายรวมถึงแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ให้อาคารควบคุมเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ จัดขึ้น ณ โรงแรมรัชดา ซิตี้ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558
ลงนามการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดย ESCO
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ลงนามสัญญา “โครงการส่งเสริมธุรกิจและกระตุ้นตลาดการอนุรักษ์พลังงงาน โดยกลไกบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)”กับ นายหิน นววงศ์ ผู้แทนสถาบันพลังงานพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558
โครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน ปี2558
นางกุลวรีย์ บูรณสัจจะวราพร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นประธานเปิดงานสัมมนาชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และแนวทางวิธีการให้การสนับสนุนจาก พพ. และแนวทาง การส่งเสริมการลงทุนจาก ESCO Fund ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน ปี2558 ณ โรงแรมดุสิต ไอซ์แลนด์ รีสอร์ท จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558
สัมมนาการออกใบอนุญาตรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาแนวนโยบาย การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย ภายใต้ “โครงการงานขึ้นทะเบียนและกำกับดูแลการออกใบอนุญาตในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน” ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558
สัมมนาการจัดการพลังงานสู่ระดับสากล (ISO 50001)
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001)” ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558
เปิดงานด้านพลังงานทดแทน
ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงาน “RENEWABLE ENERGY ASIA 2015” พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ “อนาคตพลังงานหมุนเวียนไทย” และเยี่ยมชมบูธของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558
ประชุมหารือ “แนวทางการใช้ข้าวจากสต๊อกของรัฐเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม”
นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในการประชุมหารือ “แนวทางการใช้ข้าวจากสต๊อกของรัฐเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม” โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ อาทิ กระทรวงการคลัง,กรมการค้าต่างประเทศ,กรมสรรพสามิต,องค์การสุรา,สวท.,วว. รวมทั้งผู้ประกอบการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังและกากน้ำตาล โดยที่ประชุมได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการนำข้าวจากสต๊อกของรัฐมาผลิตเป็นเอทานอล โดยมุ่งเน้นการควบคุมไม่ให้ข้าวกลับเข้าสู่วงจรเพื่อการบริโภค และความรวดเร็วในการระบายข้าว ซึ่งเบื้องต้นผู้ประกอบการยินดีให้ความร่วมมือกับรัฐบาล โดยเสนอให้ภาครัฐพิจารณาสนับสนุนด้านข้อมูลทางเทคนิค,โครงสร้างราคา รวมถึงมาตรการส่งเสริมต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ ผู้ประกอบการ ทั้งนี้กระทรวงพลังงาน โดย พพ. จะเป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือ เพื่อนำเสนอต่อรัฐบาล ต่อไป สำหรับการประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นที่ พพ. เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558
โครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน ปี2558
นายสมชาย สถากุลเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดงานสัมมนาชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และแนวทางวิธีการให้การสนับสนุนจาก พพ.และแนวทาง การส่งเสริมการลงทุนจาก ESCO Fund ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน ปี2558 ณ โรงแรม เคพี แกรนด์ จ.จันทบุรี วันที่ 29 พฤษภาคม 2558
สัมมนาการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรม
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง กลุ่มภาคกลาง พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดอยุธยา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
อบรมหลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการอบรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : วิชาการครองตน” โดยมีข้าราชการบรรจุใหม่เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558
ร่วมแสดงความยินดีแก่ว่าที่ ปลัดกระทรวงพลังงาน
นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำเหล่าผู้บริหารของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เข้าพบนายคุรุจิต นาครทรรพ เพื่อแสดงความยินดีแก่ว่าที่ ปลัดกระทรวงพลังงาน ณ กระทรวงพลังงาน ถนน วิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
โครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน ปี2558
นายสมชาย สถากุลเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นประธานเปิดงานสัมมนาชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และแนวทางวิธีการให้การสนับสนุนจาก พพ. และแนวทาง การส่งเสริมการลงทุนจาก ESCO Fund ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน ปี2558 ณ โรงแรมจีหัวหิน รีสอร์ท แอนด์มอลล์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558
ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ร่วมลงนามถวายพระพร แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัย
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัย ระหว่าง พพ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และการไฟฟ้านครหลวง โดยนายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้กล่าวถึงการให้การสนับสนุนโครงการบริหารจัดการในครั้งนี้ ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ วันที่ 30 มีนาคม 2558 สำหรับการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในวันนี้ ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการเพื่อประหยัดพลังงานร่วมกัน และสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยเร็ว

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537