หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
พพ.จัดกิจกรรม "มหกรรมพลังงานแก้จน คนตามรอยพ่อ" ณ จังหวัดชุมพร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดกิจกรรม "มหกรรมพลังงานแก้จน คนตามรอยพ่อ" ซึ่งเกิดจากความตั้งใจของ พพ. ร่วมกับโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามแนวพระราชดำริ (ศูนย์ศาสตร์พระราชา) อ.เมือง จังหวัดชุมพร โดยมี นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน พร้อมด้วยนายกุศล ชีวากร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดกิจกรรม โดยภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อ "เทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมระดับชุมชน" และนิทรรศการเทคโนโลยีพลังงาน ทดแทนแก้จน โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามแนวพระราชดำริ (ศูนย์ศาสตร์พระราชา) อ.เมือง จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559
พพ. จัดสัมมนาเรื่อง การจัดการพลังงานและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ในเขตภาคกลาง จ.นครปฐม
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานการจัดสัมมนา/อบรมเรื่อง การจัดการพลังงานและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาค โดยมี นายปัญจะ ทั่งหิรัญ เป็นผู้บรรยายเรื่อง ระบบการจัดการด้านพลังงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน ณ ห้องสายชล โรงแรมริเวอร์ จ.นครปฐม เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559
ส่งเสริมการผลิตพลังงานจากขยะ
นายกุศล ชีวากร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน “โครงการรณรงค์ส่งเสริมการผลิตพลังงานจากขยะ” โดยมีผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 แห่ง ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559
พพ. เดินหน้าโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ (Road show) “โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน” โดยมีผู้บริหารจากสถาบันการเงิน ผู้บริหารจากสถานประกอบการภาคเอกชนเข้าร่วม เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559
การประชุมหารือเกี่ยวกับแผนพัฒนาพลังงาานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2015)
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับแผนพัฒนาพลังงาานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2015) โดยมีคณะผู้แทนจาก Toyota Motor Asia Pacific Engineering & Manufacturing Co.,Ltd (TMAP - EM) เข้าร่วมหารือเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดย พพ. จะได้รับประโยชน์ในการรับทราบแนวคิดในการพัฒนาของภาคเอกชน ซึ่ง Toyota เป็นหนึ่งในบริษัทที่ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของประเทศไทย หากบริษัทมีทิศทางและแผนงานสอดคล้องกับแผน AEDP 2015 และ EEP 2015 จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ณ ห้องประชุม บุญรอด - นิธิพัฒน์ อาคาร 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559
งาน "พลังเด็ก พลังสู่โลกอนาคต" ตอน ตลุยดินแดนปีรามิด ดินแดนมหัศจรรย์
งานวันเด็กแห่งชาติ ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ชื่องาน "พลังเด็ก พลังสู่โลกอนาคต" ตอน ตลุยดินแดนปีรามิด ดินแดนมหัศจรรย์ จัดงานโดย สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคด้านพลังงาน ภายใต้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยมี นายพงษ์พัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคด้านพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้
วันสถาปนาครบรอบ 63 ปี พพ.
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดงานเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 63 ปี โดยมี นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ภายในงานได้มีการจัดพิธีตักบาตรและทำบุญเลี้ยงพระ พร้อมร่วมกิจกรรมและเกมส์ต่างๆ โดยมี ผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานของ พพ. เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ ลานสนามหญ้า เมื่อ วันที่ 7 มกราคม 2559
สถานการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงปี 2558 ที่ผ่านมา
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวสรุปถึงสถานการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงปี 2558 ที่ผ่านมา ปรับตัวเพิ่มในอัตรา 4.2% ระบุผลพวงจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ การบริการ และการใช้จ่ายของรัฐบาล และราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลง คาดการณ์แนวโน้มปี 2559 การใช้น้ำมันสำเร็จรูปในประเทศยังร่วมมือประชาชนลดใช้ไฟฟ้า-น้ำมัน เพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์พลังงานของชาติให้เป็นรูปธรรม ณ The Synergy Hall ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารซี เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม 2559
ร่วมอวยพรเทศกาลปีใหม่ 2559
นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะผู้บริหารระดับสูง เข้าพบนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เพื่อมอบของขวัญและอวยพร เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2559 ณ ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559
โครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน ปี 2558
นางกุลวรีย์ บูรณะสัจจะวราพร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นประธานเปิดสัมมนาโครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน ปี 2558 โดยการสัมมนาในวันนี้ มีการนำเสนอเทคโนโลยี และหลักเกณฑ์เงื่อนไขสนับสนุนการผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน ณ โรงแรมบางกอกชฎา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558
สัมมนาชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดงาน การสัมมนาชี้แจงแนวทางการฏิบัติตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ( แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 ) สำหรับอาคารควบคุม ( กลุ่มโรงแรมและโรงพยาบาล ) ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558
สัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของการจัดตั้งโรงสกัดน้ำมัน ปาล์มเชิงพาณิชย์
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นประธานเปิดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของการจัดตั้งโรงสกัดน้ำมัน ปาล์มเชิงพาณิชย์และแบบครบวงจรเพื่อผลิตไบโอดีเซลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558
โครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน ปี2558
นางกุลวรีย์ บูรณสัจจะวราพร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นประธานเปิดงานสัมมนาชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และแนวทางวิธีการให้การสนับสนุนจาก พพ. และแนวทาง การส่งเสริมการลงทุนจาก ESCO Fund ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน ปี2558 ณ ห้องประชุม ชลธี โรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท จ. กระบี่ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558
แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา “การชี้แจงแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) และกฏกระทรวงที่เกี่ยวข้อง (กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ) ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558
แนวทางการใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมพลังงาน
นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในการประชุมหารือ “แนวทางการใช้ข้าวจากสต๊อกของรัฐบาลเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมพลังงาน” ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558
สัมมนาการพัฒนาต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานภาครัฐ
นายอนุชา อนันตศานต์ ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน เปิดการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน “โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานสำหรับภาครัฐ” พร้อมมอบรางวัลการประกวดแนวคิดการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานสำหรับภาครัฐ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558
การสัมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการสาธิตการใช้เชื้อเพลิงอัดเม็ดในหม้อน้ำขนาดเล็ก เพื่อทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในภาคอุตสาหกรรม
นายกุศล ชีวากร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยค้นคว้าพลังงาน เป็นประธานงานสัมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการสาธิตการใช้เชื้อเพลิงอัดเม็ดในหม้อน้ำขนาดเล็ก เพื่อทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในภาคอุตสาหกรรม ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558
สัมมนา "งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายของอาคารควบคุมเอกชน (กลุ่มสำนักงาน)"
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา "งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายของอาคารควบคุมเอกชน (กลุ่มสำนักงาน)" โดยมีโครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และโครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนด้วยเงินทุนหมุนเวียน (ESCO/Revolving Fund) ซึ่งทั้ง 2 โครงการนี้ เป็นโครงการสนับสนุนทางด้านการเงินเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจากภาครัฐ นอกจากนี้ยังมีการเสวนาเรื่อง "อาคารควบคุมที่ประสบความสำเร็จจากการดำเนินการระบบการจัดการพลังงาน" โดยการสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงเป้าหมายรวมถึงแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ให้อาคารควบคุมเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ จัดขึ้น ณ โรงแรมรัชดา ซิตี้ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558
ลงนามการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดย ESCO
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ลงนามสัญญา “โครงการส่งเสริมธุรกิจและกระตุ้นตลาดการอนุรักษ์พลังงงาน โดยกลไกบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)”กับ นายหิน นววงศ์ ผู้แทนสถาบันพลังงานพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558
โครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน ปี2558
นางกุลวรีย์ บูรณสัจจะวราพร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นประธานเปิดงานสัมมนาชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และแนวทางวิธีการให้การสนับสนุนจาก พพ. และแนวทาง การส่งเสริมการลงทุนจาก ESCO Fund ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน ปี2558 ณ โรงแรมดุสิต ไอซ์แลนด์ รีสอร์ท จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537