หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศราคากลาง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศราคากลาง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างโครงการศึกษา เรียนรู้ จากการดำเนินโครงการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยวิธีพิเศษ (จ.129/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษาการบริหารจัดการสารสนเทศพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อใช้ในการเผยแพร่ (จ.43/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้านอกระบบ (Off Grid) (จ.44/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างเหมาทำความสะอาคอาคารและสถานที่อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ อาคารบ้านตัวอย่างอนุรักษ์พลังงาน (บริเวณเทคโนธานี) และอาคารศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน (Mini Plant) โดยวิธีพิเศษ
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 8 อัตรา
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างเหมาดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์และบริเวณรอบนอกอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติบ้านสาธิตประหยัดพลังงานแบบยั่งยืน (บริเวณเทคโนธานี) และศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน (Mini Plant) โดยวิธิพิเศษ
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบและออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาในการเดินระบบและบำรุงรักษากังหันลมผลิตไฟฟ้าและสูบน้ำในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคเหนือ
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคตะวันออก
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคกลาง
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคใต้
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกาศราคากลาง เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต โดยวิธีพิเศษ
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย โดยวิธีพิเศษ
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างเหมาบริการรับส่งเอกสารประจำกลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสาร จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีพิเศษ
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างเหมาบริการทำงานบันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีพิเศษ
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โดยวิธีพิเศษ
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างเหมาบริการเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา โดยวิธีพิเศษ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537