หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศ ที่ E8/2558 เรื่อง ประกวดราคาว่าจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้ากระแสตรง โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงดอยม่อนล้าน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
ประกาศ ที่ E6/2558 เรื่อง ประกวดราคาว่าจ้างทำเครื่องกังหันนำ้และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน 4 ชุด 
ประกาศ ที่ E5/2558 เรื่อง ประกวดราคาว่าจ้างควบคุมการผลิตและบำรุงรักษากังหันลมขนาดเล็ก 3 แห่ง 
ประกาศ ที่ ส.19/2558 เรื่อง สอบราคาซื้อ  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน 8 รายการ
ประกาศ ที่ E3/2558 เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างระบบส่งน้ำ และอุปกรณ์ประกอบโึครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน จำนวน 4 แห่ง 
ประกาศ ที่ ส.17/2558 เรื่อง สอบราคาซื้อ  ระบบสำรองข้อมูลสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  1 ระบบ
ประกาศ ที่ ส.18/2558 เรื่อง สอบราคาซื้อ  ระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย 1 ระบบ
ประกาศ ที่ E2/2558 เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเสาไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน จำนวน 4 แห่ง 
ประกาศ ที่ ส.3/2558 เรื่อง สอบราคาจ้าง ปรับปรุงระบบไฟฟ้ากระแสตรง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก
ประกาศ ที่ ส.13/2558 เรื่อง สอบราคาจ้าง ซ่อมอาคารสำนักงานโครงการ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยน้ำขุ่น อ.เแม่สรวย จ.เขียงราย 1 โครงการ
ประกาศ ที่ ส.12/2558 เรื่อง สอบราคาจ้าง ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการห้วยขมิ้น อ.ศรีสวัสดิ์  จ.กาญจนบุรี
ประกาศ ที่ ส.11/2558 เรื่อง สอบราคาจ้าง ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการแม่น้ำดะ อ.อุ้มผาง จ.ตาก
ประกาศ ที่ ส.10/2558 เรื่อง สอบราคาจ้าง ซ่อมอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 (ขนาด 4 ครอบครัว)  โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร อ.มะขาม จ.จันทบุรี 1 หลัง
ประกาศ ที่ ส.9/2558 เรื่อง สอบราคาจ้าง ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการแม่มอน 1 และ 2 อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
ประกาศ ที่ ส.8/2558 เรื่อง สอบราคาจ้าง ซ่อมอาคารสำนักงานโครงการ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำขะมึน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 1 โครงการ 
ประกาศ ที่ ส.4/2558 เรื่อง สอบราคาจ้างทำวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความร้อน)
ประกาศ ที่ ส.16/2558 เรื่อง สอบราคาซื้อ วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ประเภทอุปกรณ์ประหยัด)
ประกาศ ที่ ส.14/2558 เรื่อง สอบราคาซื้อ วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(ประเภทเตาหุงต้ม)
ประกาศ ที่ ส.15/2558 เรื่อง สอบราคาจัดจ้างทำวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(ประเภทเตาชีวมวล)
ประกาศ ที่ ส.7/2558 เรื่อง สอบราคาจ้าง ซ่อมอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่ผง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 1 หลัง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537