หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (3 ก.ค. 2560)
จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมจำนวน 219 คน ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560
กิจกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในโรงเรียน/หมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม (30 มิ.ย. 2560)
นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช)และ จนท.เป็นวิทยากรบรรยายโครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานกิจกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในโรงเรียน/หมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย จำนวน 210 ท่าน โดยมี นายวิธี สุภาพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ วันที่ 28,29,30 มิถุนายน 60
กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนภายใต้โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (30 มิ.ย. 2560)
ณ โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ได้จัดรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนภายใต้โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม วันที่ 29 มิถุนายน 2560
กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (30 มิ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนศรีมโหสก จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 191 คน
กิจกรรมสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงาน (29 มิ.ย. 2560)
ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงาน ณ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม จังหวัดปราจีนบุรี
การจัดนิทรรศการ รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงาน (28 มิ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ได้นำเนินการจัดนิทรรศการ รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงาน ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง จังหวัดปราจีนบุรี โดนมีจำนวนนักเรียน 88 คน ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560
อบรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต (27 มิ.ย. 2560)
"โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต" จำนวน 2 รุ่น มีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 112 ท่าน ขอบคุณ!กลุ่มเป้าหมาย..และเครือข่ายศูนย์บริการวิชาการที่ 9ที่ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 เป็นรุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช)จัดโดยคณะวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
กิจกรรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต รุ่นที่ 1 (26 มิ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) กิจกรรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดโดย วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุม ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560
กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (23 มิ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ในวันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 137 คน
โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (23 มิ.ย. 2560)
ผถผ.(คุณสำราญ ปทุมานนท์)และ หศบ.9 จ.นครศรีฯ (คุณอำนวย อ๋องสุทธิ์)เข้าติดตามผลการดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ รพ.สต.บ้านหาร อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560
โครงการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (23 มิ.ย. 2560)
ผถผ.(คุณสำราญ ปทุมานนท์)เข้าติดตามผลการดำเนินงาน โครงการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42(ค่ายศรีนครินทรา) อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 23 มิถนายน 2560
รณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนภายใต้โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (23 มิ.ย. 2560)
ณ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรพ์ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ได้จัดรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนภายใต้โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560
รณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชน ณ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา (23 มิ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ได้จัดรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนภายใต้โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560
จัดงานรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชน ณ โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ (23 มิ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ได้จังานดรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนภายใต้โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ "โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์" โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560
กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ (22 มิ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 330 คน
กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนโคกตูมวิทยา (22 มิ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนโคกตูมวิทยา จังหวัดลพบุรี ในวันพฤกัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 65 คน
เข้าศึกษาดูงานและเรียนรู้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (22 มิ.ย. 2560)
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 นักศึกษาระดับปริญญาตรีศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนเชียงใหม่ จำนวน 10 คน เข้าศึกษาดูงานและเรียนรู้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
สาธิตเทคโนโลยีให้กับประชาชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นระดับอำเภอประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (22 มิ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ได้จัดแสดงสาธิตเทคโนโลยี ให้กับ ประชาชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นระดับอำเภอประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิสาหกิจชุมชนบึงโนใน ภัทรภัส การ์เด้น ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โดยมีนายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมชมการสาธิตเทคโนโลยี ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560
กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (21 มิ.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี อำเภอบางกร่าง จังหวัดนนทบุรี ในวันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2560 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 210 คน
โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรและอุปโภค (19 มิ.ย. 2560)
วันนี้ (19/06/60)สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา นำคณะผู้เข้าร่วม โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรและอุปโภคในพื้นที่ ตำบลป่าขาด อ.สิงหนคร และ ผู้บริหาร อบต.ชุมพล อ.สทิงพระ จังหวัดสงขลา เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ในการนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 35 ท่าน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537