หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
ผู้บริหาร พพ. พบสื่อมวลชน
นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พร้อมด้วยผู้บริหารของ พพ. ได้เข้าร่วมพบปะพูดคุยกับเครือข่ายสื่อมวลชนในเรื่อง แผนอนุรักษ์พลังงาน พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ห้อง china moon โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
สัมมนาเพื่อเผยแพร่ "โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2559”
นายกุศล ชีวากร รอองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ "โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2559” โดยสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ และ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร) เพื่อให้ทราบหลักการทำงานของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ มาประยุกต์ใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ต่างๆและตัวอย่างการใช้งานระบบอบแห้ง ที่ประสบผลสำเร็จในเชิงธุรกิจ ณ บางกระทุ่มโมเดล จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
งานสัมมนา "โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2559" จังหวัดนครปฐม
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมมือกับ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม จัดสัมมนา"โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2559" โดยมี นางสาวปฐมาภรณ์ พูลเกษม ผู้อำนวยการกลุ่มนวัตกรรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นผู้แทนกล่าวเปิดการสัมมนาฯในครั้งนี้ ภายในงานได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ การประยุกต์ใช้การอบแห้งผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และชมตัวอย่างการอบแห้งที่ประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจ โดยท่าน ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้อง ท.330 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
งานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ “โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2559” จังหวัดนครราชสีมา
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ “โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2559” โดยสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ และ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร) เพื่อให้ทราบหลักการทำงานของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ มาประยุกต์ใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ต่างๆและตัวอย่างการใช้งานระบบอบแห้ง ที่ประสบผลสำเร็จในเชิงธุรกิจ ณ ห้องประชุมนันทภัค โรงแรม แอนด์ รีสอร์ท กระท่อมหิน นันทภัค อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
กีฬาสีกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 2
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน และคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงานร่วมพิธีเปิดงานกีฬาสีกระทรวงพลังงานครั้งที่ 2 ซึ่งปีนี้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเป็นเจ้าภาพ โดยมี สำนักปลัดกระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังาน สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงงาน เข้าร่วมการแข่งขัน ณ สนามบุญยะจินดา สโมสรตำรวจ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
งานสัมมนา “ โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้ง “ จังหวัดเชียงใหม่
นางกุลวรีย์ บูรณสัจจะวราพร ผู้อำนวยการสำนักพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “ โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้ง “ โดยมีวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร ผศ.ดร. บุศรากรณ์ มหาโยธี และ นายยุทธศักดิ์ บุญรอด เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ห้องเชียงใหม่-เชียงราย ยูนิเซิส สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
ประชุม ASEAN SHINE LIGHTING WORKSHOP
นางอัมราพร อัชวังกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวเปิดการประชุม “ASEAN SHINE LIGHTING WORKSHOP ” ภายใต้การดำเนินงานสาขาประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงาน (EE&C) ของอาเซียน ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
กีฬาสีกระทรวงพลังงาน
นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นประธานเปิดกีฬาสีกระทรวงพลังงาน โดย พพ. เป็นเจ้าภาพในประเภทกีฬา ปาเป้า เทเบิลเทนนิส หมากรุก ซึ่งมี สำนักปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงงาน เข้าร่วมแข่งขัน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
ประชุม ASEAN SHINE Steering Committee Meeting of Air-Con
นางอัมราพร อัชวังกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในการประชุม “The 4th ASEAN SHINE Steering Committee Meeting of Air-Con” เพื่อส่งเสริมและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของอุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงในอาเซียน ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
พพ.จัดกิจกรรม "มหกรรมพลังงานแก้จน คนตามรอยพ่อ" ณ จังหวัดชุมพร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดกิจกรรม "มหกรรมพลังงานแก้จน คนตามรอยพ่อ" ซึ่งเกิดจากความตั้งใจของ พพ. ร่วมกับโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามแนวพระราชดำริ (ศูนย์ศาสตร์พระราชา) อ.เมือง จังหวัดชุมพร โดยมี นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน พร้อมด้วยนายกุศล ชีวากร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดกิจกรรม โดยภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อ "เทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมระดับชุมชน" และนิทรรศการเทคโนโลยีพลังงาน ทดแทนแก้จน โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามแนวพระราชดำริ (ศูนย์ศาสตร์พระราชา) อ.เมือง จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559
พพ. จัดสัมมนาเรื่อง การจัดการพลังงานและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ในเขตภาคกลาง จ.นครปฐม
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานการจัดสัมมนา/อบรมเรื่อง การจัดการพลังงานและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาค โดยมี นายปัญจะ ทั่งหิรัญ เป็นผู้บรรยายเรื่อง ระบบการจัดการด้านพลังงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน ณ ห้องสายชล โรงแรมริเวอร์ จ.นครปฐม เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559
ส่งเสริมการผลิตพลังงานจากขยะ
นายกุศล ชีวากร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน “โครงการรณรงค์ส่งเสริมการผลิตพลังงานจากขยะ” โดยมีผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 แห่ง ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559
พพ. เดินหน้าโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ (Road show) “โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน” โดยมีผู้บริหารจากสถาบันการเงิน ผู้บริหารจากสถานประกอบการภาคเอกชนเข้าร่วม เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559
การประชุมหารือเกี่ยวกับแผนพัฒนาพลังงาานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2015)
นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับแผนพัฒนาพลังงาานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2015) โดยมีคณะผู้แทนจาก Toyota Motor Asia Pacific Engineering & Manufacturing Co.,Ltd (TMAP - EM) เข้าร่วมหารือเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดย พพ. จะได้รับประโยชน์ในการรับทราบแนวคิดในการพัฒนาของภาคเอกชน ซึ่ง Toyota เป็นหนึ่งในบริษัทที่ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของประเทศไทย หากบริษัทมีทิศทางและแผนงานสอดคล้องกับแผน AEDP 2015 และ EEP 2015 จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ณ ห้องประชุม บุญรอด - นิธิพัฒน์ อาคาร 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559
งาน "พลังเด็ก พลังสู่โลกอนาคต" ตอน ตลุยดินแดนปีรามิด ดินแดนมหัศจรรย์
งานวันเด็กแห่งชาติ ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ชื่องาน "พลังเด็ก พลังสู่โลกอนาคต" ตอน ตลุยดินแดนปีรามิด ดินแดนมหัศจรรย์ จัดงานโดย สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคด้านพลังงาน ภายใต้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยมี นายพงษ์พัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคด้านพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้
วันสถาปนาครบรอบ 63 ปี พพ.
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดงานเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 63 ปี โดยมี นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ภายในงานได้มีการจัดพิธีตักบาตรและทำบุญเลี้ยงพระ พร้อมร่วมกิจกรรมและเกมส์ต่างๆ โดยมี ผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานของ พพ. เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ ลานสนามหญ้า เมื่อ วันที่ 7 มกราคม 2559
สถานการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงปี 2558 ที่ผ่านมา
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวสรุปถึงสถานการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงปี 2558 ที่ผ่านมา ปรับตัวเพิ่มในอัตรา 4.2% ระบุผลพวงจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ การบริการ และการใช้จ่ายของรัฐบาล และราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลง คาดการณ์แนวโน้มปี 2559 การใช้น้ำมันสำเร็จรูปในประเทศยังร่วมมือประชาชนลดใช้ไฟฟ้า-น้ำมัน เพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์พลังงานของชาติให้เป็นรูปธรรม ณ The Synergy Hall ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารซี เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม 2559
ร่วมอวยพรเทศกาลปีใหม่ 2559
นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะผู้บริหารระดับสูง เข้าพบนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เพื่อมอบของขวัญและอวยพร เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2559 ณ ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559
โครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน ปี 2558
นางกุลวรีย์ บูรณะสัจจะวราพร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นประธานเปิดสัมมนาโครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน ปี 2558 โดยการสัมมนาในวันนี้ มีการนำเสนอเทคโนโลยี และหลักเกณฑ์เงื่อนไขสนับสนุนการผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน ณ โรงแรมบางกอกชฎา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558
สัมมนาชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดงาน การสัมมนาชี้แจงแนวทางการฏิบัติตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ( แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 ) สำหรับอาคารควบคุม ( กลุ่มโรงแรมและโรงพยาบาล ) ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537