หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศราคากลาง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศราคากลาง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย (ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคากรเพื่อเป็นผู้รับผิดของด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี) (จ.229/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ (จ.231/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบการใช้พลังงานตามประเภทโรงงานและอาคารธุกกิจ (ว่าจ้างที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานจากกรณีตัวอย่างในอาคารที่ประสบความสำเร็จ) (จ.227/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านการตรวจประเมินสมรรถนะเครื่องจักรอุปกรณ์หลักภายใจ้ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย (จ.230/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาปรับปรุงรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กห้วยแม่ป่าไผ่ (จ.232/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพสูง (จ.226/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริม เพิ่มศักยภาพ และถ่ายทอดองค์ความรู้ชุมชนต้นแบบเกาะพลังงานสะอาด (จ.238/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนแสงอาทิตย์สำหรับภาคครัวเรือน (จ.223/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อยกระดับขีดความสามารถบุคลากร กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(ด้านไฟฟ้าพลังน้ำ) (จ.217/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจศักยภาพการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนา (จ.216/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาการสูบน้ำด้วยกังหันลมในพื้นที่การเกษตร (จ.215/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาผลกระทบของน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่มีต่อรถจักรยานยนต์ระบบหัวฉีดติดตั้งอุปกรณ์เสริม FFV Conversion Kit เพื่อใช้เชื้อเพลิง E 85 (จ.200/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงาน ประจำหน้าห้องอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (จ. 193/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านงานคลัง จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีพิเศษ (จ. 185/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินความร่วมมือกับต่างประเทศ (จ.171/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บุคคล ประจำกลุ่มบริหารบุคคล จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีพิเศษ (จ. 152/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop System) (จ.151/2558)
ประกาศราคากลาง  ว่าจ้างที่ปรึกษา ในการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน    (จ.140/2558) 
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาพนักงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีพิเศษ
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาพัฒนาการให้บริการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานผ่านศูนย์บริการวิชาการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยวิธีคัดเลือก (จ.131/2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537