หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศ ที่ ส.17/2558 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) เรื่อง แก้ไขข้อกำหนดรายละเอียด
ประกาศ ที่ ส.24/2558 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  จำนวน  394 เครื่อง
ประกาศ ที่ ส.23/2558 เรื่อง สอบราคาจ้าง ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวัดศักยภาพพลังงานลม 10 สถานี
ประกาศ ที่ ส.22/2558 เรื่อง สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
ประกาศ ที่ E18/2558 เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อแสงสว่าง
ประกาศ ที่ E17/2558 เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอุปกรณ์ประหยัด (ไฟฟ้า)
ประกาศ ที่ ส.21/2558 เรื่อง สอบราคาจ้าง บำรุงรักษาระบบงานและฐานข้อมูลด้านพลังงานทดแทน
ประกาศ ที่ E6/2558 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) เรื่อง แก้ไขราคาขายเอกสารประกวดราคา
ยกเลิกประกาศสอบราคาว่าจ้างซ่อมหลังคาอาคารฝึกอบรม ศูนย์ทดลองวิชาการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จังหวัดปทุมธานี  ที่ ส.39/2557
ประกาศ ที่ E14/2558 เรื่อง ประกวดราคาว่าจ้าง ซ่อมแซมถนนขึ้นฝาย โครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำขะมึน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ประกาศ ที่ E15/2558 เรื่อง ประกวดราคาว่าจ้าง ซ่อมอาคารสำนักงานเขื่อนบน 1 หลัง  และบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 ( 4 ครอบครัว ) 1หลัง โครงการไฟฟ้าห้วยประทาว อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
ประกาศ ที่ E16/2558 เรื่อง ประกวดราคาว่าจ้าง บำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 23 โครงการ
ประกาศ ที่ ส.20/2558 เรื่อง สอบราคาซื้อ  ครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน 3 รายการ
ประกาศ ที่ E12/2558 เรื่อง ประกวดราคาว่าจ้างซ่อมแซมถนนขึ้นฝาย  โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่กืมหลวง  อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ประกาศ ที่ E13/2558 เรื่อง ประกวดราคาว่าจ้างซ่อมแซมถนนทางไป Main Dam โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร  อ.มะขาม  จ.จันทบุรี
ประกาศ ที่ E11/2558 เรื่อง ประกวดราคาว่าจ้างซ่อมปรับปรุงระบบบริเวณลาดชัน บริเวณอุโมงค์ผันน้ำ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร  อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประกาศ ที่ E10/2558 เรื่อง ประกวดราคาว่าจ้างปรับปรุงถนนโครงการและถนนสำหรับบำรุงรักษาลานไกไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน  
ประกาศ ที่ E9/2558 เรื่อง ประกวดราคาว่าจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่ผง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 
ประกาศ ที่ E4/2558 เรื่อง ประกวดราคาว่าจ้างค่าทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำพร้อมอุปกรณ์ 4,900 กิโลวัตต์  2 ชุด  โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล อ.เขาคิชกูฏ  จ.จันทบุรี
ประกาศ ที่ E7/2558 เรื่อง ประกวดราคาว่าจ้างค่าจัดตั้งระบบสูบน้ำด้วยกังหันลม 10 ชุด  

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537