หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศ ที่ ส.9/2558 เรื่อง สอบราคาจ้าง ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการแม่มอน 1 และ 2 อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
ประกาศ ที่ ส.8/2558 เรื่อง สอบราคาจ้าง ซ่อมอาคารสำนักงานโครงการ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำขะมึน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 1 โครงการ 
ประกาศ ที่ ส.4/2558 เรื่อง สอบราคาจ้างทำวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความร้อน)
ประกาศ ที่ ส.16/2558 เรื่อง สอบราคาซื้อ วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ประเภทอุปกรณ์ประหยัด)
ประกาศ ที่ ส.14/2558 เรื่อง สอบราคาซื้อ วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(ประเภทเตาหุงต้ม)
ประกาศ ที่ ส.15/2558 เรื่อง สอบราคาจัดจ้างทำวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(ประเภทเตาชีวมวล)
ประกาศ ที่ ส.7/2558 เรื่อง สอบราคาจ้าง ซ่อมอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่ผง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 1 หลัง
ประกาศ ที่ ส.5/2558 เรื่อง สอบราคาจ้าง ซ่อมอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2(ขนาด 4 ครอบครัว) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองดุสน อ.ควนกาหลง จ.สตูล 1 หลัง 
ประกาศ ที่ E1/2558 เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฝาย อาคารโรงไฟฟ้าและส่วนประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน จำนวน 4 แห่ง 
ประกาศ ที่ ส.1/2558 เรื่อง สอบราคาจ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 22 โครงการ
ประกาศ ที่ ส.2/2558 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน 4 แห่ง
ยกเลิกประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคาว่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ภายในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ยกเลิกประกาศสอบราคาว่าจ้างซ่อมหลังคาอาคารฝึกอบรม ศูนย์ทดลองวิชาการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จังหวัดปทุมธานี ที่ ส.39/2557
ประกาศ ที่ ส.40/2557 เรื่อง สอบราคาจ้าง ซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์ไวนิลบนผนังภายนอกอาคาร 8
ยกเลิกประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคาว่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ อาคารบ้านตัวอย่างอนุรักษ์พลังงาน(บริเวณเทคโนธานี) อาคารศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานและด้านพลังงานทดแทนเพื่อการส
ยกเลิกประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคาว่าจ้างเหมาดูแลรักษาสภาพภูมทัศน์และบริเวณรอบนอกอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ บ้านสาธิตประหยัดพลังงานแบบยั่งยืน(บริเวณเทคโนธานี) และศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานและด้านพลังงานทดแทนเพื
ยกเลิกประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคาว่าจ้างบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน(Mini Plant)
ประกาศ ที่ ส39/2557 เรื่อง สอบราคาจ้าง ซ่อมหลังคาอาคารฝึกอบรมศูนย์ทดลองวิชาการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จังหวัดปทุมธานี
ประกาศ ที่ ส38/2557 เรื่อง สอบราคาจ้าง ซ่อม Bearing เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องที่ 1 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ อ.กงหรา จ.พัทลุง
ประกาศ ที่ ส37/2557 เรื่อง สอบราคาซื้อ วัสดุปรับปรุงระบบผลิตและใช้พลังงานจากขยะ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537