หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานประเภทอุปกรณ์ประหยัด (ไฟฟ้า) ที่ E36/2557
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงสว่าง ที่ E35/2557
ยกเลิกประกาศสอบราคาว่าจ้างซ่อมอาคารพลับพลา 1 หลัง และบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 1 หลัง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร อ.มะขาม จ.จันทบุรี รวม 2 หลัง ที่ ส.14/2557
ยกเลิกประกาศประกวดราคาว่าจ้างบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 892 แห่ง ที่ E23/2557
ประกาศสอบราคาจ้าง บำรุงรักษาระบบงานและฐานข้อมูลด้านพลังงานทดแทน ที่ ส.25/2557
ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ที่ ส.26/2557
ประกาศสอบราคาจ้าง ควบคุมการผลิตและบำรุงรักษากังหันลมขนาดเล็ก 3 แห่ง ที่ ส.24/2557
ยกเลิกประกาศสอบราคาว่าจ้างควบคุมการผลิต และบำรุงรักษากังหันลมขนาดเล็ก 3 แห่ง ที่ ส.4/2557
ยกเลิกประกาศประกวดราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเสาไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำระดับหมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง ที่ E9/2557
ยกเลิกประกาศประกวดราคา ค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ 8,200 kW พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง(งานว่าจ้างส่วนที่เหลือและงานตรวจสอบแก้ไขพร้อมซ่อมแซม) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน(เขื่อนน้ำว้า) ที่ E74/2556
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ปรับปรุงระบบไฟฟ้ากระแสตรง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร อ.มะขาม จ.จันทบุรี ที่ E32/2557
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชนภาคกลางและภาคตะวันออก 8 แห่ง ที่ E31/2557
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 แห่ง ที่ E34/2557
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 73 แห่ง ที่ E25/2557
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 จำนวน 1 หลัง ศูนย์บริการวิชาการที่ 7(จังหวัดเชียงใหม่) ที่ ส.22/2557
ประกาศสอบราคาจ้างค่าปรับปรุงและบำรุงรักษากังหันลมสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 10 ชุด ที่ ส.21/2557
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ค่าปรับปรุงระบบบันทึกข้อมูลศักยภาพพลังงานลมให้ใช้ระบบพลังงานจากแสงอาทิตย์ 25 แห่ง ที่ E30/2557
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่ชนบทห่างไกล 10 แห่ง ที่ E27/2557
ประกาศสอบราคาซื้อ วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(ประเภทเตาหุงต้ม) ที่ ส.23/2557
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชนภาคเหนือ 8 แห่ง ที่ E29/2557

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537