หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (8 ส.ค. 2560)
วันที่ 8 ส.ค. 60 เข้าสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ(ครั้งที่ 3) ภายใต้ โครงการเผยแพร่ ถ่ายทอด การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านท่านหญิง ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี รองหัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 45 ค่ายวิภาวดีรังสิต จังหวัดสุราษฏร์ธานี (พ.ท.สุชาติ วังมะนาว) ให้เกียรติประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายอำเภอวิภาวดี กำนันตำบลตะกุกเหนือ สมาชิกศูนย์ศิลปาชีพบ้านท่านหญิง และผู้สมาชิกเข้าร่วมรับฟังการประชุมครั้งนี้ 40 ท่าน
ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (7 ส.ค. 2560)
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีฯ) ให้การต้อนรับคณะครู-นักเรียน จำนวน 75 คน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560
นิทรรศการเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (4 ส.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการจัดนิทรรศการเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมทั้งเป็นวิทยากรให้กับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ในโครงการอบรมเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนสู่อาชีพในครัวเรือน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตโดยมีประชาชน และนักศึกจากศูนย์การศึกษานอกระบบ ในเขต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี จำนวน 60 คน ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน กับ กลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปหม่อนผลสด(มัลเบอร์รี่หยี) (4 ส.ค. 2560)
ศบ.4 (จ.หนองคาย) ให้บริการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน กับ กลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปหม่อนผลสด(มัลเบอร์รี่หยี) อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย โดยนางจิรารัตน์ จัยวัฒน์ ได้นำผลิตภัณฑ์ มาอบในระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก(Green House) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560
โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต (3 ส.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ร่วมกับวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2560
กิจกรรมประกวดไก่ย่างท่าพระเลิศรส และส้มตำแซบอีหลี (3 ส.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 จังหวัดขอนแก่น ร่วมสนับสนุนกิจกรรมประกวดไก่ย่างท่าพระเลิศรส และส้มตำแซบอีหลี ณ ตลาดท่าพระร้อยปี ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 จังหวัดขอนแก่น ได้สนับสนุนเตาย่างไก่ประสิทธิภาพสูง และจัดแสดงนิทรรศการพร้อมทั้งแจกเอกสารด้านพลังงาน ให้กับผู้ที่มีความสนใจและผู้เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560
ครูและนักเรียน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เข้าศึกษาดูงาน (31 ก.ค. 2560)
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ครูและนักเรียน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จ.อุบลฯ) ต.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลฯ จำนวน 62 คน
กิจกรรมพัฒนาศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) (31 ก.ค. 2560)
ศบ.4 (จ.หนองคาย) ได้ทำกิจกรรมพัฒนา ศูนย์บริการฯ บูรณาการกับ สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย ร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ 9 บริเวณหน้าศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข (27 ก.ค. 2560)
ศบ.4 (จ.หนองคาย) เข้าร่วมจัดนิทรรศการกับสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย ในโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย ณ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย โดยนายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (27 ก.ค. 2560)
ศบ.4 (จ.หนองคาย) ได้ดำเนินการโครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ(ครั้งที่ 3) นายสมพงษ์ สายยนต์ หศบ.4 (จ.หนองคาย) กล่าวรายงาน และนายสุพัฒน์ ตวงสิน ผอ.รพ.สต.ศรีชมภู เป็นประธาน วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
โครงการ "พัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Green Campus" (25 ก.ค. 2560)
จนท.ศบ.9 (คุณธนวัฒน์ ประดู่) เป็นวิทยากรบรรยาย "การใช้วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน" ในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Green Campus โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรและนักศึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน ณ ห้องประชุม AB.306 ชั้น 3 อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมโครงการฯทั้งสิ้น 62 ท่าน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
การอบรมเชิงปฎิบัติการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน (ล้างแอร์ด้วยตนเอง) (21 ก.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการอบรมเชิงปฎิบัติการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน (ล้างแอร์ด้วยตนเอง) ภายใต้โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) โดยได้รับเกียติจากท่านพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายพงษ์ธร มิลินทบุณย์ เป็นประธานในพิธี
โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต (21 ก.ค. 2560)
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ผถผ.(คุณสำราญ ปทุมานนท์) ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการโดย สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี และมีมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นที่ปรึกษา โดยมีผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ จากหน่วยงานการศึกษา องค์กรปกครองท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป รวมจำนวน 45 คน
การอบรมเชิงปฎิบัติการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน (ล้างแอร์ด้วยตนเอง) (20 ก.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการอบรมเชิงปฎิบัติการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน (ล้างแอร์ด้วยตนเอง) ภายใต้โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 1 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี)
วิทยากรบรรยายความรู้ด้านพลังงาน เกี่ยวกับการทำงานระบบโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้า และการนำพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ในครัวเรือนหรือภาคเกษตรกรรม (7 ก.ค. 2560)
จนท.ศบ.9(นครศรีฯ) เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ด้านพลังงาน เกี่ยวกับการทำงานระบบโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้า และการนำพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ในครัวเรือนหรือภาคเกษตรกรรมให้กับ ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลพนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ซึ่งจัดโดย สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 51 ท่าน 7 กรกฎาคม 2560
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ภาคเหนือตอนล่าง ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (7 ก.ค. 2560)
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 699 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ สวนสาธิตเทคโนโลยีด้านพลังงานฯ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) โดยมีนายสุนันต์ บัวเนี่ยว และเจ้าหน้าที่ ศบ.10 ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ตามฐานเรียนรู้ฯ ต่างๆ เมือวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
ให้ความรู้เรื่องเตาชีวมวลปี๊บ และเตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบนอน (6 ก.ค. 2560)
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องเตาชีวมวลปี๊บ และเตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบนอน แก่คณะผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบางกระทุ่ม และนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง) จำนวน 100 คน ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก วันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2560
บรรยายความรู้ด้านพลังงานฯ (6 ก.ค. 2560)
จนท.ศบ.9(นครศรีฯ) เข้าร่วม และเป็นวิทยากร บรรยายความรู้ด้านพลังงานฯ ให้กับ โรงเรียนในสังกัด เทศบาลตำบลพนางตุง นำโดย สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง "ในโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม" ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน และ ครู/อาจารย์ จำนวน 13 ท่าน 6 กรกฎาคม 2560
เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (5 ก.ค. 2560)
ศบ.9 (จ.นครศรีฯ)ได้ให้การต้อนรับ..ครูและนักเรียน แผนกวิชาอิเล็กทรอนิคส์ จากวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจัดทำโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น ทางด้านวิชาชีพ "เรื่องพลังงานทดแทนทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน" เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ.อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) จำนวน 40 ท่าน วันที่ 5 กรกฎาคม 2560
นิทรรศการ "มีพลังงาน มีความสุข" (5 ก.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6(จ.อุบลฯ) ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญจัดนิทรรศการ "มีพลังงาน มีความสุข" ณ โรงเรียนบ้านอีเก้ง ตำบลพระเหลา อำเภอ พนา จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 150 คน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537