หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
คณะครู และนักเรียน รร.บ้านถ้ำตลอด เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (18 ส.ค. 2560)
จนท.ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 ให้การต้อนรับ คณะฯครู และนักเรียน รร.บ้านถ้ำตลอด ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ท่านบรรจบ อนุจร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำตลอด เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 80 คน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560
นิทรรศการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน "งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 60" มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (17 ส.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) จัดแสดงนิทรรศการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน "งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 60" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560
นิทรรศการด้านพลังานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย (17 ส.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านพลังานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย ในโครงการรณรงค์เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานเคลื่อนที่ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560
นิทรรศการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน "งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์" มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี (17 ส.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จ.อุบลฯ) จัดแสดงนิทรรศการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน "งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2560
ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต รุ่นที่ 2 (17 ส.ค. 2560)
สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรังสิต(ที่ปรึกษาโครงการ) การถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) โดยนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) เป็นประธาน ดร.อาภากร วัฒนะ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวรายงาน และ นางสาวจิระวดี สุทธารัตน์ ผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวต้อนรับคณะ โดยนายสมพงษ์ สายยนต์ หศบ.4 (จ.หนองคาย) เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2560
อบรม โครงการ"ล้างเครื่องปรับอากาศในหน่วยงานราชการด้วยตนเอง" (16 ส.ค. 2560)
จนท.ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) เข้าฝึกอบรม โครงการ"ล้างเครื่องปรับอากาศในหน่วยงานราชการด้วยตนเอง" ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย เป็น บุคลากรของหน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของจังหวัดกระบี่ ในการนี้ เป็นการต่อ ยอดของกลุ่มเป้าหมาย จากการที่ศูนย์ฯ ได้จัดฝึกอบรม"โครงการล้างแอร์ด้วยตนเอง" เมื่อ ปีงบประมาณ 2559 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 ท่าน รวม 2 รุ่น เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2560
นิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560 (16 ส.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560 เปิดโลกสะเต็ม เติมเต็มความคิด วิทย์สร้างสรรค์ ณ ศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษารังสิต จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 15 - 18 สิงหาคม 2560
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (15 ส.ค. 2560)
ศบ.9(จ.นครศรีฯ)จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านหาร อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ในการนี้มี ผอ.รพ.สต.บ้านหาร (คุณศุภกิจ กลับช่วย) เป็นประธานเปิดประชุม และ นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ กล่าวรายงาน และ สรุปผลโครงการฯ มีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 48 ท่าน วันที่ 10 สิงหาคม 2560
นิทรรศการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (15 ส.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่1 จังหวัดปทุมธานี ร่วมจัดนิทรรศการ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนโคกตูมวิทยาคม จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560
โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร (15 ส.ค. 2560)
วิทยากรตัวคูณ " โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 21" ทางหน่วยงาน นำเทคโนโลยี ไปจัดนิทรรศการ " กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา ณ อาคารเอนกประสงค์และลานหน้าสนามกีฬากองทัพอากาศ วันที่ 27 ก.ค. - 6 ส.ค.60
โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร (8 ส.ค. 2560)
วันที่ 8 ส.ค.60 ศบ.4 (จ.หนองคาย) จัดประชุมดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี(ครั้งที่ 3) โดย พันตรีธิติพงษ์ หล้าสุพรหม นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก ผู้แทนผู้บังคับกองพัน เป็นประธาน และนายสมพงษ์ สายยนต์ หศบ.4 (จ.หนองคาย) กล่าวรายงาน ในครั้งนี้ พลังงานจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน พร้อมนำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ จัดแสดงนิทรรศการด้วย
การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (8 ส.ค. 2560)
วันที่ 8 ส.ค. 60 เข้าสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ(ครั้งที่ 3) ภายใต้ โครงการเผยแพร่ ถ่ายทอด การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านท่านหญิง ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี รองหัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 45 ค่ายวิภาวดีรังสิต จังหวัดสุราษฏร์ธานี (พ.ท.สุชาติ วังมะนาว) ให้เกียรติประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายอำเภอวิภาวดี กำนันตำบลตะกุกเหนือ สมาชิกศูนย์ศิลปาชีพบ้านท่านหญิง และผู้สมาชิกเข้าร่วมรับฟังการประชุมครั้งนี้ 40 ท่าน
ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (7 ส.ค. 2560)
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีฯ) ให้การต้อนรับคณะครู-นักเรียน จำนวน 75 คน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560
นิทรรศการเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (4 ส.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่1 (จังหวัดปทุมธานี) ดำเนินการจัดนิทรรศการเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมทั้งเป็นวิทยากรให้กับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ในโครงการอบรมเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนสู่อาชีพในครัวเรือน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตโดยมีประชาชน และนักศึกจากศูนย์การศึกษานอกระบบ ในเขต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี จำนวน 60 คน ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน กับ กลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปหม่อนผลสด(มัลเบอร์รี่หยี) (4 ส.ค. 2560)
ศบ.4 (จ.หนองคาย) ให้บริการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน กับ กลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปหม่อนผลสด(มัลเบอร์รี่หยี) อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย โดยนางจิรารัตน์ จัยวัฒน์ ได้นำผลิตภัณฑ์ มาอบในระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก(Green House) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560
โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต (3 ส.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ร่วมกับวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2560
กิจกรรมประกวดไก่ย่างท่าพระเลิศรส และส้มตำแซบอีหลี (3 ส.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 จังหวัดขอนแก่น ร่วมสนับสนุนกิจกรรมประกวดไก่ย่างท่าพระเลิศรส และส้มตำแซบอีหลี ณ ตลาดท่าพระร้อยปี ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 จังหวัดขอนแก่น ได้สนับสนุนเตาย่างไก่ประสิทธิภาพสูง และจัดแสดงนิทรรศการพร้อมทั้งแจกเอกสารด้านพลังงาน ให้กับผู้ที่มีความสนใจและผู้เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560
ครูและนักเรียน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เข้าศึกษาดูงาน (31 ก.ค. 2560)
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ครูและนักเรียน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จ.อุบลฯ) ต.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลฯ จำนวน 62 คน
กิจกรรมพัฒนาศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) (31 ก.ค. 2560)
ศบ.4 (จ.หนองคาย) ได้ทำกิจกรรมพัฒนา ศูนย์บริการฯ บูรณาการกับ สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย ร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ 9 บริเวณหน้าศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข (27 ก.ค. 2560)
ศบ.4 (จ.หนองคาย) เข้าร่วมจัดนิทรรศการกับสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย ในโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย ณ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย โดยนายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน วันที่ 25 กรกฎาคม 2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537