หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
พพ. จัดกิจกรรม " พพ.ร่วมใจใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า " ภาพใต้โครงการรณรงค์ประหยัดน้ำและค่าสาธารณูปโภค
นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม " พพ.ร่วมใจใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า " ภาพใต้โครงการรณรงค์ประหยัดน้ำและค่าสาธารณูปโภค โดยมีผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ พพ. ร่วมงานกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ บริเวณลานหน้าอาคาร 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559
สัมมนา “ลงทุนด้านพลังงาน ด้วย ESCO และ M&V”
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเผยแพร่ผลงาน “ลงทุนด้านพลังงานโดยไม่เสี่ยง ด้วยมาตรฐาน ESCO และ M&V ที่ยอมรับในระดับสากล” โครงการส่งเสริมธุรกิจและกระตุ้นตลาดการอนุรักษ์พลังงานโดยกลไกลบริษัทจัดการพลังงาน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559
ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรขอให้พระองค์มีพระพลานามัยสมบรูณ์แข็งแรง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559
พิธีเปิดตัว “โครงการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก”
วันนี้ (18 มี.ค.59) นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดตัว “โครงการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก” เพื่อลดต้นทุนพลังงานและให้เงินสนับสนุน 30% แก่สถานประกอบการ SMEs ไม่เกินรายละ 3 แสนบาท ในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ตั้งเป้าให้การสนับสนุนมากกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ ภายในงานมีการชี้แจงข้อมูลรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินโครงการ โดย นายวัชรินทร์ บุญฤทธิ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และแนวทางวิธีการขอรับการสนับสนุนการลงทุนฯ โดย ผศ.ดร.ฉัตรชัย เบญจปิยะพร วิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม SMEs ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และผู้สื่อข่าวจากทุกแขนงเข้าร่วมงาน ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
ประชุมเพื่อรับทราบความคืบหน้าผลการปฏิบัติงาน โครงการด้าน พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะ เดินทางมา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พ.พ.) เพื่อตรวจเยี่ยม และประชุมเพื่อรับทราบความคืบหน้าผลการปฏิบัติงาน โครงการด้าน พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ห้องประชุม ห้องบุญรอด-นิธิพัฒน์ ชั้น 11 อาคาร 7 วันที่ 17 มีนาคม 2559
นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เดินทางด้วยรถบัสไฟฟ้าของกระทรวงพลังงาน จากด้านหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล มายังตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสนี้ พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยหม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผู้บริหารจากกระทรวงพลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้นำนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ มาเยี่ยมชมบู้ธจัดแสดงและจำหน่าย ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ด้านพลังงาน ประกอบด้วย สินค้าประหยัดไฟเบอร์ 5 สินค้าจากร้านค้าชุมชนจากแหล่งผลิตปิโตรเลียม ร้านค้าพลังงานชุมชนและกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ส่วนงานวิจัยขายได้ ประกอบด้วยผลงานวิจัยดาวเด่นในเชิงวิชาการที่สามารถต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ได้ เช่นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ข้าวไรซ์เบอร์รี่ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกและเส้นใยลูกตาลตลอดจนสบู่เพื่อสุขภาพผิว โดยคาดหวังว่าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้จะเพิ่มช่องทางขยายผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อชุมชน สังคมและต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559
การประชุม คณะกรรมการเพื่่อพิจารณาการขอรับการสนับสนุน การลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2559 ครั้งที่ 2/2559
นายกุศล ชีวากร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการเพื่่อพิจารณาการขอรับการสนับสนุน การลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2559 ครั้งที่ 2/2559 เพื่อแจ้งให้ทราบ ถึงแผนการดำเนินงานการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และรายงานความก้านหน้าการดำเนินโครงการฯปี 2559 ณ ห้องบุญรอด-นิธิพัฒน์ ชั้น 11 อาคาร 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559
พพ. แถลงผลกิจกรรม “ใส่เกียร์ ๕ เดินหน้าพลังงานไทย”
นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ใส่เกียร์ ๕ เดินหน้าพลังงานไทย ก้าวสู่เส้นชัย” เพื่อเเถลงผลและเผยแพร่ความคืบหน้าของโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานแก่หน่วยงานความมั่นคงของประเทศ ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559
การประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานภายใน เพื่อสรุปแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579
นาง กุลวรีย์ บูรณสัจจะวราพร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานภายใน เพื่อสรุปแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 และแผนแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ภายใต้โครงการการจัดทำแผนแม่บทเชิงรุก เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ระหว่างวันที่ 11-13 มี.ค. 2559 ณ โรงแรม พรีมา วิล่า อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
พิธีเปิดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม "เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้"
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้ชื่อ "เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้" พร้อมด้วย พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารกระทรวงพลังงาน และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ ตลาดของผดุงกรุงเกษม ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559
การประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดการประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน โดยมี ผู้อำนวยการสำนัก / กอง / กลุ่ม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา และขอความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรฯ ณ ห้องประชุม โมเน่ต์ (monet) ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพฯ สยามสแควร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559
"เจาะแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว เส้นทางสู่พลังงานยั่งยืน"
กระทรวงพลังงานจัดการสัมมนาสื่อมวลชน ในหัวข้อ "เจาะแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว เส้นทางสู่พลังงานยั่งยืน" โดยมี พลเอกณัฐติพล กนกโชติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการสัมมนา โดยมี นายชวลิต พิชาลัย รองปลัดกระทรวงพลังงาน ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงพลังงาน และนายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในแผนบูรณาการพลังงานระยะยาวให้กับสื่อมวลชน เพื่อสามารถนำข้อมูลที่ถูกต้อง ไปเผยแพร่ต่อประชาชนให้มีความเข้าใจในภารกิจของกระทรวงพลังงาน และเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคพลังงานของประเทศร่วมกันต่อไป ณ ห้องวีนัสชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559
การจัดงาน "เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้"
กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงานแถลงข่าวโดย นางสาวเรณู ตังศจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน และนางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ถึงประเด็นในงาน และจุดประสงค์ในการจัดงาน เพื่อยกองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ด้านพลังงาน และงานวิจัยให้ประชาชนเลือกช้อป ทั้งอาหาร สินค้าชุมชนราคาถูกกว่าท้องตลาด พร้อมราคาโปรโมชั่นเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาพิเศษถูกกว่า Outlet พร้อมเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจพลังงาน ให้คำปรึกษา แนะนำช่องทางการประกอบกิจการพลังงาน รวมถึงการต่อยอดงานวิจัยให้เป็นธุรกิจทำเงิน นอกจากนี้ยังมีมหกรรมสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย ราคาถูก จากปศุสัตว์ภาคกลางตอนกลาง ร่วมจำหน่ายภายในงานด้วย โดยงานในครั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 5-27 มีนาคม 2559 ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้แต่เวลา 10.00-19.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันนี้ 1 มีนาคม. 2559
พิธีปิด “ ตลาดวัฒนธรรม สยามเมืองยิ้ม ทุนวัฒนธรรมสร้างชาติ ตลาดวัฒนธรรมสร้างสุข “
นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเรขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และประธานกรรมการดำเนินโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม มาเป็นประธานในพิธีปิด “ ตลาดวัฒนธรรม สยามเมืองยิ้ม ทุนวัฒนธรรมสร้างชาติ ตลาดวัฒนธรรมสร้างสุข “ ทั้งนี้ ศาสตราจารย์อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ส่งมอบป้ายให้แก่รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเพื่อส่งมอบให้แก่ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดงานในครั้งต่อไป ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม บริเวณข้างธรรมเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนแสงอาทิตย์
นางกุลวรีย์ บูรณสัจจะวราพร ผู้อำนวยการสำนักพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธาน การประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนแสงอาทิตย์ ซึ่งภายในงานมีการบรรยายหัวข้อเรื่อง การใช้เครื่องทำน้ำร้อนรังสีอาทิตย์ในประเทศไทย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสริม จันทร์ฉาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด แสงงาม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิประภา หิริโอตป์ พร้อมร่วมสรุปแนวทางการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนแสงอาทิตย์ต่อไป จัดขึ้น ณ ห้องประชุมดวงกมล โรงแรมเดอะสุโกศล พญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
การสัมมนาเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ “ โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียว “
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงาน การสัมมนาเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ “ โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียว “ ทั้งนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จึงได้จัดทำโครงการศึกษาจักทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานมอเตอร์เฟสเดียวนี้ขึ้น เพื่อกำหนดค่าประสิทธิภาพพลังงาน และจัดทำ(ร่าง) มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานมอเตอร์เหนียวนำเฟสเดียวประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ในการส่งเสริม รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ต่อไป ณ ห้องรองเมือง ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
สัมมนา “ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ”
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา “การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคาร” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
พพ. พาคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าชีวมวล จ. สุโขทัย
นายกุศล ชีวากร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าทิพย์สุโขทัย ไบโอเอนเนอยี่ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 36 MW เป็นโดยการนำวัตถุดิบที่เหลือใช้ทางการเกษตรมาเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตไฟฟ้า ส่งผลดีทั้งในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคมในระดับชุมชนและประเทศ จนสามารถคว้ารางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน Thailand energy award 2015 และรางวัลชนะเลิศ ASEAN Energy Awards 2015 ประเภทโครงการพลังงานความร้อนร่วมจากพลังงานหมุนเวียน(co-generation) ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่หน่วยงานอื่น ในการร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาพลังงานของประเทศให้มั่นคง และยั่งยืน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
ส่งเสริมการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศในอาคารภาครัฐ
นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการประชุม “โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารควบคุมภาครัฐ” โดยมีเป้าหมายทำให้เกิดการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 165 ล้านหน่วยต่อปี ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
พิธีมอบรางวัล “สุดยอดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน”
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดพิธีมอบรางวัล “สุดยอดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” ภายใต้โครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน โดยมี นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธี มอบโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัลแก่คณะผู้จัดทำสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานดีเด่น จำนวน 39 โครงงาน และสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนการจัดทำโครงการสิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยม จำนวน 10 โครงงาน เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติและให้กำลังใจแก่คณะนักเรียน นักศึกษา ครูที่ปรึกษา รวมถึงสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุน ในโครงการจัดทำสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในครั้งต่อๆไป พิธีมอบรางวัลในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้อง เมจิก2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537