หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศราคากลาง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศราคากลาง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2558 (จ.252/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษางานศึกษาจัดทำแผนหลักการปรับปรุงเพื่มประสิทธิภาพการผลิตของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กและศึกษาออกแบบ 2 โครงการ (จ.253/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างซ่อมหลังคาอาคารฝึกอบรม ศูนย์ทดลองวิชาการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จังหวัดปทุมธานี วิธีพิเศษ(จ.210/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและจัดทำระบบรายงานการจัดการพลังงานอิเล็กทรอนิกส์(จ. 265/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ(จ.266/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลการลงทุนด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(จ. 263/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน(EI)ในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้า (จ. 264/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการถ่ายทอดเผยแพร่ความปลอดภัยจากกาารผลิตและการใช้พลังงาน(จ.261/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบการใช้พลังงานตามประเภทโรงงานและอาคารธุรกิืจ(ว่าจ้างที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิตของแต่ละประเภทอุตสาหกรรม)(จ.260/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรม กลุ่มที่ 1 (กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ (จ.257/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาสำรวจศักยภาพความเหมาะสมการใช้พลังงานเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (จ.256/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพศูนย์ต้นแบบการเรียนรู้ด้านพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน (จ.254/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการใช้ำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน ปี 2558 (จ.247/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรมกลุ่มที่ 2(ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก)(จ.245/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพและการใช้พลังงานเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมให้กับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ(ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง) (จ.255/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบการใช้พลังงานตามประเภทโรงงานและอาคารธุรกิจ(ว่าจ้างที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานจากกรณีตัวอย่างในอุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จ) (จ.251/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย(ว่าจ้างที่ปรึกษา พัฒนาขีดความสามารถผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพวัสดุเครื่องจักรอุปกรณ์ในโรงงาน/อาคารควบคุม (Refresh PRE) (จ.236/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย(ว่าจ้างที่ปรึกษา พัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน) (จ.235/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำหน้าห้องรองอธิบดี (พัชรีพร) จำนวน 1 อัตรา (จ.241/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย (ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหารโรงงานและอาคารควบคุม) (จ.228/2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537