หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560 (29 ส.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) เข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนบ้านเรินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้ารับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านพลังงานฯจำนวน 450 คน วันที่ 29 สิงหาคม 2560
นิทรรศการ "พลังงานทดแทนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง" ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (28 ส.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6(จ.อุบลฯ) ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ จัดแสดงนิทรรศการ "พลังงานทดแทนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง" ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม 2560
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (28 ส.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จัดร่วมจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (28 ส.ค. 2560)
คณะครู/นักเรียน จำนวน 60 คนโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) โดยมี จนท.ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ วันที่ 26 สิงหาคม 2560
เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (28 ส.ค. 2560)
คณะครู/นักเรียน จำนวน 738 คนโรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว อ.เมือง จ.ตรัง เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) โดยมีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 และ จนท.ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ วันที่ 25 สิงหาคม 2560
ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุง ซ่อมแซม เทคโนโลยีพลังงานทดแทน (28 ส.ค. 2560)
หศบ.4 (จ.หนองคาย) พร้อม เจ้าหน้าที่ศูนยฯและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุง ซ่อมแซม เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อรองรับการมาใช้บริการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆ เพื่อสร้างควา มเชื่อมั่นในการนำวัตถุดิบมาใช้งาน ภายในศูนย์บริการฯ ต่อไป วันที่ 25 สิงหาคม 2560
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (28 ส.ค. 2560)
ศบ.4 (จ.หนองคาย) ร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับสำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ วันที่ 23 สิงหาคม 2560
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (28 ส.ค. 2560)
ศบ.4 (จ.หนองคาย) ร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับสำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ วันที่ 23 สิงหาคม 2560
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน (28 ส.ค. 2560)
ศบ.4 (จ.หนองคาย) จัดแสดงนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับสำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ณ โรงเรียนโคกก่องมิตรภาพที่ 86 อ.เมือง จ.บึงกาฬ โดยนายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ให้เกียรติเป็นประธาน วันที่ 23 สิงหาคม 2560
บรรยายพิเศษในหัวข้อสถานการณ์พลังงานในปัจจุบันและการลดใช้พลังงานในครัวเรือน แก่ผู้นำท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงขุย จ.เพชรบูรณ์ (25 ส.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการ ราชบุรี นายไกร ศรจอนกุล รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี บรรยายในหัวข้อสถานการณ์พลังงานในปัจจุบันและการลดใช้พลังงานในครัวเรือน แก่ผู้นำท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงขุย จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560
อบรมการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต ตู้เย็น, ตู้แช่ รุ่นที่ 2 (24 ส.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ร่วมกับที่ปรึกษาจากม.รังสิตฯจัดฝึกอบรมการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต ตู้เย็น, ตู้แช่ รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม จำนวน 51 ท่าน ในระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2560
กิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล (23 ส.ค. 2560)
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นดาวเรืองในบริเวณหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 1 เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งดอกดาวเรืองเป็นดอกไม้สีเหลือง และเป็นสีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)
นิทรรศการในสัปดาห์วิทยาศาตร์ (22 ส.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) ร่วมจัดนิทรรศการในสัปดาห์วิทยาศาตร์ ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง มีผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ จำนวน 200 คน วันที่ 22 สิงหาคม 2560
การอบรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต (22 ส.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ต.ท่าสองสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม ได้จัดการอบรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต ดำเนินการโดย สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่ เทคโนโลยี และมีมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นที่ปรึกษา โดยมีผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ จากหน่วยงานการศึกษา และผู้ประกอบการภาคเอกชนสนใจเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 53 คน วันที่ 21-22 สิงหาคม 2560
สรุปผลการดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (21 ส.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองมจังหวัดชลบุรี โดยมีพลตำรวจเอกเชี่ยวชาญ เพิ่มพูน เป็นประธานในพิธี และมีนายคมสันต์ พู่ทองหัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) เป็นผู้กล่าวรายงาน การประชุม เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560
นิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น (21 ส.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จ.ขอนแก่น) เข้าร่วมจัดนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560
ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ ด้านการอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต รุ่นที่ 2 (21 ส.ค. 2560)
สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และ มหาวิทยาลัยรังสิต (ที่ปรึกษาโครงการ) จัดการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ ด้านการอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต รุ่นที่ 2 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 จำนวน 50 คน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จังหวัดขอนแก่น) โดยมีนายสมพงษ์ สายยนต์ หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) เป็นประธาน ดร.อาภากร วัฒนะ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวรายงาน และ นางสาวจิระวดี สุทธารัตน์ ผู้แทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เข้าร่วมด้วย ในการนี้นายเปลี่ยน วาทโยธา หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จังหวัดขอนแก่น) กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ
นิทรรศการ โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง (18 ส.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีธรรมราช) เข้าร่วมจัดนิทรรศการ โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 16-18 ส.ค.60 ณ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
นิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ของศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (18 ส.ค. 2560)
วันที่ 2 ของการจัดนิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ของศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะเวลาการจัดงานตั้งแต่วันที่ 17-19 สิงหาคม 2560 มีร้านค้ามากมายพร้อมบู๊ทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มาให้ความรู้มากมาย
นิทรรศการสาธิตการใช้งานเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (18 ส.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ร่วมจัดนิทรรศการสาธิตการใช้งานเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537