หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
กิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล (23 ส.ค. 2560)
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นดาวเรืองในบริเวณหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 1 เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งดอกดาวเรืองเป็นดอกไม้สีเหลือง และเป็นสีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)
นิทรรศการในสัปดาห์วิทยาศาตร์ (22 ส.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) ร่วมจัดนิทรรศการในสัปดาห์วิทยาศาตร์ ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง มีผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ จำนวน 200 คน วันที่ 22 สิงหาคม 2560
การอบรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต (22 ส.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จังหวัดมหาสารคาม) ต.ท่าสองสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม ได้จัดการอบรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต ดำเนินการโดย สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่ เทคโนโลยี และมีมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นที่ปรึกษา โดยมีผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ จากหน่วยงานการศึกษา และผู้ประกอบการภาคเอกชนสนใจเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 53 คน วันที่ 21-22 สิงหาคม 2560
สรุปผลการดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (21 ส.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่1(จังหวัดปทุมธานี) จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองมจังหวัดชลบุรี โดยมีพลตำรวจเอกเชี่ยวชาญ เพิ่มพูน เป็นประธานในพิธี และมีนายคมสันต์ พู่ทองหัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) เป็นผู้กล่าวรายงาน การประชุม เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560
นิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น (21 ส.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จ.ขอนแก่น) เข้าร่วมจัดนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560
ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ ด้านการอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต รุ่นที่ 2 (21 ส.ค. 2560)
สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และ มหาวิทยาลัยรังสิต (ที่ปรึกษาโครงการ) จัดการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ ด้านการอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต รุ่นที่ 2 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 จำนวน 50 คน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จังหวัดขอนแก่น) โดยมีนายสมพงษ์ สายยนต์ หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) เป็นประธาน ดร.อาภากร วัฒนะ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวรายงาน และ นางสาวจิระวดี สุทธารัตน์ ผู้แทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เข้าร่วมด้วย ในการนี้นายเปลี่ยน วาทโยธา หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จังหวัดขอนแก่น) กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ
นิทรรศการ โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง (18 ส.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีธรรมราช) เข้าร่วมจัดนิทรรศการ โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 16-18 ส.ค.60 ณ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
นิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ของศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (18 ส.ค. 2560)
วันที่ 2 ของการจัดนิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ของศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะเวลาการจัดงานตั้งแต่วันที่ 17-19 สิงหาคม 2560 มีร้านค้ามากมายพร้อมบู๊ทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มาให้ความรู้มากมาย
นิทรรศการสาธิตการใช้งานเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (18 ส.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ร่วมจัดนิทรรศการสาธิตการใช้งานเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560
คณะครู และนักเรียน รร.บ้านถ้ำตลอด เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (18 ส.ค. 2560)
จนท.ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 ให้การต้อนรับ คณะฯครู และนักเรียน รร.บ้านถ้ำตลอด ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ท่านบรรจบ อนุจร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำตลอด เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 80 คน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560
นิทรรศการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน "งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 60" มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (17 ส.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 (จ.มหาสารคาม) จัดแสดงนิทรรศการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน "งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 60" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560
นิทรรศการด้านพลังานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย (17 ส.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านพลังานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย ในโครงการรณรงค์เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานเคลื่อนที่ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560
นิทรรศการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน "งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์" มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี (17 ส.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จ.อุบลฯ) จัดแสดงนิทรรศการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน "งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2560
ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต รุ่นที่ 2 (17 ส.ค. 2560)
สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรังสิต(ที่ปรึกษาโครงการ) การถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) โดยนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) เป็นประธาน ดร.อาภากร วัฒนะ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวรายงาน และ นางสาวจิระวดี สุทธารัตน์ ผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวต้อนรับคณะ โดยนายสมพงษ์ สายยนต์ หศบ.4 (จ.หนองคาย) เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2560
อบรม โครงการ"ล้างเครื่องปรับอากาศในหน่วยงานราชการด้วยตนเอง" (16 ส.ค. 2560)
จนท.ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) เข้าฝึกอบรม โครงการ"ล้างเครื่องปรับอากาศในหน่วยงานราชการด้วยตนเอง" ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย เป็น บุคลากรของหน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของจังหวัดกระบี่ ในการนี้ เป็นการต่อ ยอดของกลุ่มเป้าหมาย จากการที่ศูนย์ฯ ได้จัดฝึกอบรม"โครงการล้างแอร์ด้วยตนเอง" เมื่อ ปีงบประมาณ 2559 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 ท่าน รวม 2 รุ่น เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2560
นิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560 (16 ส.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560 เปิดโลกสะเต็ม เติมเต็มความคิด วิทย์สร้างสรรค์ ณ ศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษารังสิต จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 15 - 18 สิงหาคม 2560
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (15 ส.ค. 2560)
ศบ.9(จ.นครศรีฯ)จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านหาร อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ในการนี้มี ผอ.รพ.สต.บ้านหาร (คุณศุภกิจ กลับช่วย) เป็นประธานเปิดประชุม และ นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ กล่าวรายงาน และ สรุปผลโครงการฯ มีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 48 ท่าน วันที่ 10 สิงหาคม 2560
นิทรรศการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (15 ส.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่1 จังหวัดปทุมธานี ร่วมจัดนิทรรศการ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนโคกตูมวิทยาคม จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560
โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร (15 ส.ค. 2560)
วิทยากรตัวคูณ " โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 21" ทางหน่วยงาน นำเทคโนโลยี ไปจัดนิทรรศการ " กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา ณ อาคารเอนกประสงค์และลานหน้าสนามกีฬากองทัพอากาศ วันที่ 27 ก.ค. - 6 ส.ค.60
โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร (8 ส.ค. 2560)
วันที่ 8 ส.ค.60 ศบ.4 (จ.หนองคาย) จัดประชุมดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี(ครั้งที่ 3) โดย พันตรีธิติพงษ์ หล้าสุพรหม นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก ผู้แทนผู้บังคับกองพัน เป็นประธาน และนายสมพงษ์ สายยนต์ หศบ.4 (จ.หนองคาย) กล่าวรายงาน ในครั้งนี้ พลังงานจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน พร้อมนำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ จัดแสดงนิทรรศการด้วย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537