หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศเลื่อนวันเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับฐานปฏิบัติทางทหารปี2557จัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ ของฐานปฏิบัติการทางทหารตามแนวชายแดนฯที่E48/2557แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่1
ประกาศ ที่ E49/2557 เรื่อง ประกาศประกวดราคาว่าจ้างโครงการ ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อ โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับฐานปฏิบัติการทางทหาร ปี 2557 (จัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของฐานปฏิบัติการทางทหารตามแนวชายแดน และจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ฯ
ประกาศประกวดราคา ว่าจ้างโครงการวารสารรักษ์พลังงาน ที่ E41/2557
ประกาศ ที่ ส.31/2557 เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือสถิติพลังงานประจำปี
ประกาศ ที่ E47/2557 เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อแสงสว่าง
ประกาศ ที่ ส.31/2557 เรื่อง สอบราคาจ้าง พิมพ์หนังสือสถิติพลังงานประจำปี
ประกาศ ที่ E45/2557 เรื่อง ประกาศประกวดราคาว่าจ้างโครงการ Thailand Energy Award 2014 (กิจกรรมประชาสัมพันธ์)
ประกาศ ที่ E43/2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) เรื่อง ขยายกำหนดวันขายเอกสารประกวดราคา
ขยายกำหนดวันขายเอกสารประกวดราคา ที่ E44/2557 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3)
ขยายกำหนดวันขายเอกสารประกวดราคา ที่ E41/2557 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3)
ขยายกำหนดวันขายเอกสารประกวดราคา ที่ E43/2557 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3)
ขยายกำหนดวันขายเอกสารประกวดราคา ที่ E44/2557 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2)
ขยายกำหนดวันรับเอกสาร ยื่นเอกสารและเปิดซองสอบราคา ส. 30/2557 (ครั้งที่ 2)
ขยายกำหนดวันรับเอกสาร ยื่นเอกสารและเปิดซองสอบราคา ส. 30/2557
ขยายกำหนดยื่นเอกสารและเปิดซองสอบราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ส. 29/2557
ขยายกำหนดวันขายเอกสารประกวดราคาว่าจ้างซ่อมถนนทางดำเนินการและบำรุงรักษาโครงการ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ E 43/2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
ขยายกำหนดวันขายเอกสารประกวดราคาว่าจร้างโครงการวรสารรักษ์พลังงาน E 41/2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
ขยายกำหนดวันขายเอกสารประกวดราคา ค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ 8,200 kw พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (งานว่าจ้างส่วนที่เหลือและงานตรวจสอบแก้ไขพร้อมซ่อมแซม) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน (เขื่อนน้ำว้า) E 44/2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
ประกาศประกวดราคา ค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ 8,200kW พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง(งานว่าจ้างส่วนที่เหลือและงานตรวจสอบแก้ไขพร้อมซ่อมแซม)โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน(เขื่อนน้ำว้า) ที่ E44/2557

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537