หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
นิทรรศการ"งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์" (6 ก.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6(จ.อุบลฯ) ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ"งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์" ณ โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี วันที่ 5 กันยายน 2560
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่(Energy Mobile Unit) (6 ก.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ร่วมจัดแสดงนิทรรศการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับสำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่(Energy Mobile Unit) ณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ 5 กันยายน 2560
ศึกษาดูงานด้านพลังงานที่เหมาะสมกับชุมชน เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง รุ่นที่ 1 (5 ก.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่5(จ.ขอนแก่น) ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น ซึ่งนำโดยพลังงานจังหวัดขอนแก่น เพื่อเข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานที่เหมาะสมกับชุมชน เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง รุ่นที่ 1 โดยมีผู้เข้าศึกษาดูงานทั้งหมด 40 ท่าน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560
ประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (5 ก.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) จัดประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมีนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) กล่าวรายงาน และร้อยตำรวจโท วิเชียร ปวงคำมา รองสารวัตรกองร้อย ตชด.346 กล่าวเปิดการประชุม มีบุคลากรตำรวจ เข้าร่วมประชุม จำนวน 35 คน วันที่ 5 กันยายน 2560
โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนผ่านสื่อและนิทรรศการในส่วนภูมิภาค (5 ก.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) ร่วมจัดแสดงนิทรรศการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับสำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ ในโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนผ่านสื่อและนิทรรศการในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ โรงเรียนบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ กล่าวรายงานโดย นายสุธีร์ บุญเสริมสุข พลังงานจังหวัดบึงกาฬ และ นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน วันที่ 4 กันยายน 2560
ประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน (1 ก.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) จัดประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน ณ วัดหนองขุนชาติ ค.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โดยมีนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) กล่าวรายงาน และพระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี/เจ้าอาวาสวัดหนองขุนชาติ กล่าวเปิดการประชุม มีพระภิกษุ สามเณร บุคลากรในวัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 82 รูป/คน วันที่ 1 กันยายน 2560
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับกำลังพลในค่ายทหาร (31 ส.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับกำลังพลในค่ายทหาร โดยได้รับเกียรติจากนาวาเอก สมประสงค์ วิศลดิลกพันธ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ เป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมทั้งนายสำราญ ปทุมานนท์. ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี กล่าวรายงานการดำเนินงานโครงการ ณ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร (31 ส.ค. 2560)
ศบ.9 (จ.นครศรีฯ) จัดประชุม สรุปผล การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร ณ ห้องประชุม กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ อ.เมือง จ.ชุมพร ในการนี้มี ร.ท.ณัฐดนัย จันทร์เวช นายทหารยุทธการและการฝึก กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 เป็นประธานเปิดประชุม และ นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ กล่าวรายงาน พร้อม สรุปผลโครงการฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 61 ท่าน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560
นิทรรศการ สาธิตการใช้งานเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (29 ส.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ร่วมจัดนิทรรศการ สาธิตการใช้งานเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และบรรยายความรู้ด้านพลังงานฯ โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สร้างความรู้และความเข้าใจด้านการอนุรักษ์และพลังงานทดแทน ณ โรงเรียนพิชัย ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ มีนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 210 คน วันที่ 29 สิงหาคม 2560
กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560 (29 ส.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) เข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนบ้านเรินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้ารับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านพลังงานฯจำนวน 450 คน วันที่ 29 สิงหาคม 2560
นิทรรศการ "พลังงานทดแทนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง" ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (28 ส.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6(จ.อุบลฯ) ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ จัดแสดงนิทรรศการ "พลังงานทดแทนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง" ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม 2560
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (28 ส.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) จัดร่วมจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (28 ส.ค. 2560)
คณะครู/นักเรียน จำนวน 60 คนโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) โดยมี จนท.ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ วันที่ 26 สิงหาคม 2560
เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (28 ส.ค. 2560)
คณะครู/นักเรียน จำนวน 738 คนโรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว อ.เมือง จ.ตรัง เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) โดยมีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 และ จนท.ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ วันที่ 25 สิงหาคม 2560
ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุง ซ่อมแซม เทคโนโลยีพลังงานทดแทน (28 ส.ค. 2560)
หศบ.4 (จ.หนองคาย) พร้อม เจ้าหน้าที่ศูนยฯและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุง ซ่อมแซม เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อรองรับการมาใช้บริการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆ เพื่อสร้างควา มเชื่อมั่นในการนำวัตถุดิบมาใช้งาน ภายในศูนย์บริการฯ ต่อไป วันที่ 25 สิงหาคม 2560
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (28 ส.ค. 2560)
ศบ.4 (จ.หนองคาย) ร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับสำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ วันที่ 23 สิงหาคม 2560
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (28 ส.ค. 2560)
ศบ.4 (จ.หนองคาย) ร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับสำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ วันที่ 23 สิงหาคม 2560
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน (28 ส.ค. 2560)
ศบ.4 (จ.หนองคาย) จัดแสดงนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับสำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ณ โรงเรียนโคกก่องมิตรภาพที่ 86 อ.เมือง จ.บึงกาฬ โดยนายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ให้เกียรติเป็นประธาน วันที่ 23 สิงหาคม 2560
บรรยายพิเศษในหัวข้อสถานการณ์พลังงานในปัจจุบันและการลดใช้พลังงานในครัวเรือน แก่ผู้นำท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงขุย จ.เพชรบูรณ์ (25 ส.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการ ราชบุรี นายไกร ศรจอนกุล รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี บรรยายในหัวข้อสถานการณ์พลังงานในปัจจุบันและการลดใช้พลังงานในครัวเรือน แก่ผู้นำท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงขุย จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560
อบรมการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต ตู้เย็น, ตู้แช่ รุ่นที่ 2 (24 ส.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ร่วมกับที่ปรึกษาจากม.รังสิตฯจัดฝึกอบรมการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต ตู้เย็น, ตู้แช่ รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม จำนวน 51 ท่าน ในระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537