หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศราคากลาง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศราคากลาง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง จ้างศึกษาจัดทำแผนหลักโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนวดเล็ก ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอบบน
ประกาศราคากลางจ้างเหมาปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประสานงาน ประจำหน้าห้อง รพพ. (เลขที่ 4 ) (ส.52/59)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
ประกาศราคากลางจ้างเหมาปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประสานงาน ประจำหน้าห้อง รพพ. (เลขที่ 4 ) (ส.52/59)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประสานงาน ประจำหน้าห้อง อพพ. (ส.49/59)
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการประจำหน้าห้อง อพพ. (ส.48/59)
ประกาศราคากลาง โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน (ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน ระยะที่ 6 โดยวิธีคัดเลือก (จ.436/2558)
ประกาศราคากลาง โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารควบคุมภาครัฐ (ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ชนิด Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารควบคุมภาครัฐ กลุ่มที
ประกาศราคากลาง โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารควบคุมภาครัฐ (ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ชนิด Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารควบคุมภาครัฐ กลุ่มท
ประกาศราคากลาง โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารควบคุมภาครัฐ (ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ชนิด Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารควบคุมภาครัฐ กลุ่มท
ประกาศราคากลาง โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารควบคุมภาครัฐ (ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ชนิด Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารควบคุมภาครัฐ กลุ่มที
ประกาศราคากลาง โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารควบคุมภาครัฐ (ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ชนิด Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารควบคุมภาครัฐ กลุ่มที
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการ รักษาความปลอดภัยบริเวณโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ จำนวน 24 โครงการ เลขที่ จ.393/2558
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างติดตั้งระบบป้องกันสายส่งไฟฟ้าแรงสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล โดยวิธีพิเศษ
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ (E47/2558)
ประกาศราคากลาง โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียว (จ.249/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย (ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญอาคาร) (จ.240/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างซ่อมแซมชุด Solid state starter ของเครื่องทำความเย็น Chiller No.01 (วิธีพิเศษ) (จ.309/2558)
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โดยวิธีพิเศษ (จ.305/2558)
ประกาศราคากลาง ว่าจ้างที่ปรึกษา งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฏหมายสำหรับโรงงานควบคุม (กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ และอุตสาหกรรรมเคมี) (จ.298/2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537