หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ผลการสอบราคาจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 3 ชุด ที่( ส56/2554)
ประกาศที่ E42/2554 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ (ที่ E40/2554)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา ว่าจ้างจัดตั้งระบบสูบน้ำด้วยกังหันลมสำหรับโครงการตามแนวพระราชดำริ 10 ชุด (ที่ E41/2554)
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาคู่มือระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ำในรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย (ที่ จ 26/54)
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตฯ ที่ (จ) 162/2554
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตโดยโรงงานควบคุมประเภทไม้และเครื่องเรือน (ที่(จ)161/54))
ผลการสอบราคาจ้าง จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (Media) ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ที่ ส.54/2554)
ประกาศที่ E38/2554 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา ว่าจ้างก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำและติดตั้งฯ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา ว่าจ้างก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำและติดตั้งฯ
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบปรับอากาศในโรงงานฯ ที่ (จ) 86/2554
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อประสานความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานฯ ที่ (จ) 409/2553
ประกาศที่ E39/2554 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา ว่าจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ฯ
ผลการสอบราคาจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการฯ ที่ (ส52/2554)
ผลการสอบราคาว่าจ้าง จัดทำโครงการถ่ายทอดเผยแพร่สาธิตการผลิตไบโอดีเซลฯ ที่ (ส53/2554)
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาการใช้อก๊สชีวภาพจากมูลสุกรภายใน ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน ที่ (จ) 160/2554
ผลการสอบราคาซื้อ วัสดุสำนักงาน จำนวน 79 รายการ ที่ (ส47/2554)
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ดำเนินการตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุมและจัดทำรายงานเพื่อออกใบอนุญาต ที่ (จ) 11/2554
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมการบริการวิชาการพลังงานขยะในสถานศึกษา ที่ (จ)419/2553
ผลการสอบราคาจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการเผยแพร่ถ่ายทอดฯ ที่ (ส45/2554)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 [350] 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537