หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับโรงงานขนาดกลางและฯประเภทโลหะ (จ) 261/2554
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับโรงงานขนาดกลางและฯประเภทไม้ฯ (จ) 262/2554
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับโรงงานขนาดกลางและฯประเภทสิ่งทอ(จ) 276/2554
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับโรงงานขนาดกลางและฯประเภทอาหาร (จ) 252/2554
ผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการที่ ส.67/2554
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา การศึกษาประเมินและจัดทำแผนงานวิจัยพลังงานทดแทน (Energy Storage) (จ) 257/2554
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษากำหนดแนวทางการส่งเสริมโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชนแบบครบวงจร ที่ (จ) 253/2554
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการขยายผลหลักสูตรการจัดการพลังงานเพื่ออาชีวศึกษาฯ ที่ (จ) 237/2554
ผลการสอบราคาจัดซื้อ วัสดุก่อสร้างงานซ่อมแซม ฝายโรงไฟฟ้า ท่อส่งน้ำ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน ส.63/2554
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ (จ) 238/2554
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฏหมาย(ว่าจ้างที่ปรึกษาฝึกอบรมผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส และวิทยากรด้านทฤษฏี) ที่ (จ) 236/2554
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฏหมาย(ว่าจ้างที่ปรึกษาฝึกอบรมผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส และวิทยากรด้านปฏิบัติ) ที่ (จ)235/2554
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฏหมาย(ว่าจ้างที่ปรึกษาฝึกอบรมผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ และวิทยากรในโรงงาน)ที่ (จ)226/2554
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาผู้ตรวจสอบการจัดการพลังงาน ที่ (จ)224/2554
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร ระยะที่ 3 ที่ (จ)231/2554
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานฯ ที่ (จ)232/2554
ผลการสอบราคาจัดซื้อ รถบบรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก จำนวน 1 คัน
ผลการดำเนิการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ (จ) 201/2554
ผลการสอบราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ที่ ส(58/2554)
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ฯ ที่(จ)198/54

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 [349] 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537