หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ดำเนินการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานฯ
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) บริเวณรอบโครงการพัฒนาแหล่งถ่านหินบ้านนาทราย
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมฉลากประสิทธิภาพสูงเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานแบบประชาชนมีส่วมร่วม
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมและกำกับดูแลอาคารควบคุมภาครัฐ ระยะที่ 2 ว่าจ้างที่ปรึกษาให้คำแนะนำ และรณรงค์สร้
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมและกำกับดูแลอาคารควบคุมภาครัฐ ระยะที่ 2 ว่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับโรงงานขนาดกลาง และขนาดเล็กประเภทเคมี
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอาคารธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็กประเภทโรงแรม
ประกาศสอบราคา ว่าจ้างปรับปรุงอาคาร 4 ชั้น2 และชั้น3 ที่ ส71/2554
ผลการสอบราคาจัดซื้อ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อนดับเบิ้ลแคป 4 ประตู จำนวน 2 คัน ที่ ส. 61/2554
ผลการประกวดราคาจัดซื้อ โครงการเผยแพร่ถ่ายทอดการใช้เตานึ่งก้อนเชื้อเห็ด(จัดซื้อเตานึ่งก้อนเชื้อเห็ด จำนวน 60 เตา) ที่ E47/255
ผลการประกวดราคาว่าจ้าง ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ที่ E46/2554
ผลการประกวดราคาว่าจ้าง บำรุงรักษาระบบผลิตก๊าซชีวภาพ จำนวน 200 แห่ง ที่ E45/2554
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมและกำกับดูแลอาคารควบคุมภาครัฐระยะที่ 2 กลุ่มที่ 4 (จ) 274/2554
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมและกำกับดูแลอาคารควบคุมภาครัฐระยะที่ 2 กลุ่มที่ 2 (จ) 275/2554
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมและกำกับดูแลอาคารควบคุมภาครัฐระยะที่ 2 กลุ่มที่ 1 (จ)268/2554
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษามาตรฐานและทดสอบประสิทธิภาพรวมด้านพลังงานของเครื่องปรับอากาศฯ(จ) 260/2554
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาผู้ตรวจสอบการจัดการพลังงานตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานฯ (จ)282/2554
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการบริหารจัดการโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสินเชื่อพลังงาน(จ)267/2554

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 [348] 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537