หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศผลการสอบราคาว่าจ้าง บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย ที่ ส. 82/2554
ประกาศผลการสอบราคา เช่าบริการคู่สายความเร็วสูง(Leased Line) ที่ ส. 81/2554
ประกาศผลการสอบราคา เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ที่ ส. 80/2554
ประกาศผลการสอบราคาว่าจ้าง เหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 7 อัตรา ที่ ส. 79/2554
ประกาศผลการสอบราคาว่าจ้าง รักษาความปลอดภัย บริเวณอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ ส.77/2554
ประกาศผลการสอบราคาว่าจ้าง เหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ ส.75/2554
ประกาศผลการสอบราคาว่าจ้าง เหมาดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์และบริเวณรอบนอกอาคารอนุรักษ์พลังงานฯ ที่ ส.74/2554
ประกาศผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ดำเนินการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ฯ
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง ซ่อมกระบอกไฮดรอลิคพร้อมระบบไฮดรอลิคของประตูเหล็ก(Radial Gate) เลขที่ E53/2554
ผลการสอบราคาว่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ภายใน พพ. จำนวน 327 เครื่อง ที่ ส.78/2554
ผลการสอบราคาจัดซื้อ กล่องพลาสติกใส จำนวน 1,000 กล่อง ที่ ส.73/2554
ผลการสอบราคาว่าจ้าง เครื่องผสมคอนกรีตเหล็กหล่อ และเครื่องเชื่อมแบบเคลื่อนที่ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน (ระยะที่ 2)
ผลการสอบราคาว่าจ้าง ปรับปรุงอาคาร 4 ชั้น 2 และชั้น 3 ที่ ส.71/2554
ผลการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาทบทวนข้อกำหนดการจัดตั้งองค์การจัดการบริหารเชื้อเพลิงชีวภาพแห่งประเทศไทย
ลการประกวดราคาว่าจ้าง โครงการสนับสนุนระบบสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับเกาะต้นแบบพลังงานสะอาด(ค่าว่าจ้างจัดตั้งระบบสูบน้ำฯ
ผลการสอบราคาจัดซื้อ หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 50 KVA โครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำห้วยแม่ผง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ส.70/2554
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขค่าธรรมเนียมพิเศษตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์ฯ
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการสาธิตเทตโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 2
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษามาตรฐาน LED และมาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพพลังงาน
ผลการประกวดราคาว่าจ้าง โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับฐานปฏิบัติการทางทหารฯ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 [347] 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537