หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ผลการสอบราคาจัดซื้อ เสาไฟฟ้าและไม้คอนโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ระดับหมู่บ้าน(ระยะที่ 2) จำนวน 3 โครงการ ที่ S12/2555
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง ซ่อมแซมถนนทางเข้าโครงการ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ที่ E11/2555
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง ซ่อมแซมถนนทางไป INTAKE STRUCTURE โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ที่ E8/2555
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อ วัสดุท่อส่งน้ำ ท่อผันน้ำและอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน(ระยะที่ 2) จำนวน 3 โครงการ ที่ E7/2555
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อ วัสดุก่อสร้างระบบชลประทาน ฝาย โรงไฟฟ้าและอาคารประกอบอื่นๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน(ระยะที่ 2) จำนวน 3 โครงการ ที่ E6/2555
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการลดต้นทุนการผลิตเอทานอลในโรงงานผลิตเอทานอลเชิงพาณิชย์
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ดำเนินการโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการลดต้นทุนการผลิตไบโอดีเซลในโรงงานผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์
ประกาศผลการประกวดราคาว่าจ้าง ทำเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ 3 ชุด ที่ E4/2555
ประกาศผลการสอบราคาจ้าง ดำเนินการผลิตและบำรุงรักษาไฟฟ้าพลังงานลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ส.8/2555
ประกาศผลการสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7 รายการ ที่ ส.3/2555
ประกาศผลการสอบราคาจ้าง บำรุงรักษาหม้่อแปลงไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 22 โครงการ ที่ ส.7/2555
ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อ วัสดุสายส่งไฟฟ้าและอุปกรณ์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน(ระยะที่ 2) ที่ ส.5/
ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อ หม้อแปลงไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน(ระยะที่ 2) จำนวน 3 โครงการ ที่ ส.4/2555
ประกาศผลการประกวดราคาว่าจ้าง โครงการ Thailand Energy Awards (การเผยแพร่ข่าาวสารการประกวด) ที่ E 3/2555
ประกาศผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการระบบต้นแบบการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลและผลิตภัณฑ์แปรรูปสาหร่าย
ประกาศผลการประกวดราคาว่าจ้าง ดำเนินการโครงการพัฒนาทักษะและเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฺฏิบัติงานของบุคลากรฯ ที่ E 2/2555
ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อ เครื่องกังหันน้ำพร้อมค่าติดตั้งและทดสอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก ที่ ส.92/54
ประกาศผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการ Thailand Energy Awards (การดำเนินการประกวด)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 [345] 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537