หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน ปี 2555 ที่ (จ)167/2555
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการนำร่องการใช้หลอด LED ในอุตสาหกรรมประมง ที่ (จ)186/2555
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาห่วงโซ่อุปทานการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษามาตรฐานสีทาผนังอาคารและมาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพพลังงาน
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการตรวจสอบและออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม ตาม พ.ร.บ. การพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ.2535
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา การศึกษาแนวทางการนำยานยนต์พลังงานสะอาดมาใช้ในประเทศไทย
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาการจัดทำศูนย์บริการวิชาการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษาจัดทำแผนหลักการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กและขนาดเล็กมาก ในอุทยานแห่งชาติ (ในเขตภาคเหนือและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่)
ผลการดำเนิการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการใช้พลังงานในระบบอัดอากาศ
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงแรม
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาคลังข้อมูลพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษาความเหมาะสมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่หลวง อำเภอออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษาความเหมาะสมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองละอุ่น อ.ละอุ่น จ.ระนอง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง ปรับปรุงกำแพงป้องกัยภัยพิบัติ บริเวณท่อ Headrace โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง ก่อสร้างอาคาร โรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำ และส่วนประกอบอื่นๆ (โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว) ที่ E9/2555
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม และอาคารธุรกิจ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยน้ำขุ่น อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนชนบท เพื่อขยายกำลังการผลิต 7 แห่ง ที่ E12/2555
ผลการสอบราคาว่าจ้าง เหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ภายในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ส15/2555
ผลการสอบราคาว่าจ้าง ปรับปรุงเครื่องกังหันนำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการแม่สรวยน้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 [344] 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537