หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาและออกแบบปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ที่ (จ)159/2555
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย(ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติสำหรับการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานตามระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย) ที่ (จ)180/2555
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการนำร่องส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกสำหรับชุมชนปี 2555 ที่ (จ)184/2555
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมการจัดการพลังงานในอาคารภาครัฐ(นอกข่ายควบคุม) ที่ (จ)195/2555
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาวงกบและกรอบบานสำหรับประตูและหน้าต่างเพื่อจัดทำร่างกฏกระทรวงเฉพาะด้านประสิทธิภาพพลังงาน และจัดทำร่างมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ที่ (จ)201/2555
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการขยายผลระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับหลักสูตรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ที่ (จ)187/2555
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย(ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฏหมายอาวุโสด้านทฤษฎี) ที่ (จ)176/2555
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งแสงอาทิตย์ ปี 2555 ที่ (จ)165/2555
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการทบทวนการศึกษาวิจัยเพื่อการจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานรถยนต์ ที่ (จ)188/2555
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ว่าจ้างที่ปรึกษาด้านการสนับสนุนและติดตามการดำเนินการตามยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ (จ)182/2555
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก ที่ (จ)196/2555
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฏหมาย(ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฏหมายสามัญอาคาร) ที่ (จ)231/2554
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย(ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฏหมายอาวุโสด้านปฎิบัติ) ที่ (จ)177/2555
โครงการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ที่ (จ)200/2555
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมวัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน(กรุงเทพมหานครและปริมณฑล, ภาคเหนือ, ภาคกลาง ที่ (จ)202/2555
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมวัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคตะวันออก, ภาคใต้) (จ)211/2555
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาศูนย์บริการวิชาการด้านการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม ที่(จ)162/2555
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฏหมาย(ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฏหมายสามัญโรงงาน) ที่(จ)178/2555
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา จัดทำแผนที่ลมระดับไมโครสเกลสำหรับส่งเสริมการพัฒนาพลังงานลมในประเทศไทย ที่ (จ)160/2555
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาแหล่งทรัพยากรในท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อจัดทำเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียน ที่ (จ)183/2555

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 [343] 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537