หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศผลการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ประกาศผลการสอบราคา เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ที่ ส.67/2555
ประกาศผลการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานผ่านศูนย์แสดงเทคโนโลยีพลังงาน(Display Center)
ประกาศผลการสอบราคา เช่าบริการคู่สายความเร็วสูง (Leased Line) ที่ ส.66/2555
ประกาศผลการสอบราคาว่าจ้างเหมาดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์และบริเวณรอบนอกอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติบ้านสาธิตประหยัดพลังงานแบบยั่งยืน(บริเวณเทคโนธานี) ฯ ที่ ส.56/2555
ประกาศผลการสอบราคาว่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา ที่ ส.58/2555
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องประจุกระแสไฟฟ้าและเครื่องมือบำรุงรักษาแบตเตอรี่ จำนวน 3 ชุด ที่ ส.64/2555
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ ที่ ส.62/2555
ประกาศผลการสอบราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500KVA พร้อมติดตั้งและทดสอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองดุสน อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ที่ ส.60/2555
ประกาศผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาการจัดทำศูนย์บริการวิชาการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ประกาศผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาปรับปรุงรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยป่าปู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
ประกาศ คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอ งานส่งเสริมสนับสนุนการผลิตก๊าซชีวภาพจากชีวมวล/ของเสียผสม/พืชพลังงานฯ
ประกาศผลการสอบราคาซื้อ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊ป ที่ ส.52/2555
ประกาศผลการสอบราคาว่าจ้าง ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ(เครื่องที่ 1) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ที่ ส.10/2555
ประกาศผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงมาตรการส่งเสริมพลังงานทดแทน)
ประกาศผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานแยกตามประเภทอุตสาหกรรม
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาต้นแบบบ่อเลี้ยงปลาแสงอาทิตย์สำหรับชุมชนปี 2555 ที่ (จ)197/2555
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนให้กับหน่วยงานของรัฐ (ราชทัณฑ์) ที่ (จ)169/2555
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการขยายผลหลักสูตรอนุรักษ์พลังงานสำรับอาชีวศึกษาทั่วไป(สาขาที่ไม่ไช่อุตสาหกรรม) ที่ (จ)212/2555
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายทอด เผยแพร่ และสาธิตอุปกรณ์อนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ที่ (จ)166/2555

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 [342] 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537