หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศผลการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาและประเมินศักยภาพผลิตภัณฑ์อบแห้งของประเทศไทย
ประกาศรายชื่อผู้่ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง บำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 23 โครงการ ที่ E7/2556
ประกาศรายชื่อผู้่ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง ค่าซ่อมแซมถนนทางเข้าโครงการ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยน้ำขุ่น อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ที่ E11/2556
ประกาศผลการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมของการจัดตั้งโรงงานผลิต BHD (Bio-hydrogenated Diesel) เชิงพาณิชย์
ประกาศผลการว่าจ้างที่ปรึกษา การศึกษาภาพรวมสถานการณ์พลังงานทดแทนของประเทศไทย
ประกาศผลการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าเถ้าชีวมวล
ประกาศรายชื่อผู้่ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับโรงเรียนชนบทเพื่อขยายกำลังผลิต 10 แห่ง ที่ E6/2556
ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ที่ ส.39/2556
ประกาศผลการว่าจ้างที่ปรึกษา ส่งเสริมการจัดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน
ประกาศผลการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมวัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก (กลุ่มที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้)
ประกาศผลการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ
ประกาศผลการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมวัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก (กลุ่มที่ 1 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ)
ประกาศผลการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาศูนย์ต้นแบบชุมชนสีเขียว (Green Community)
ประกาศผลการว่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างศึกษากำหนดมาตรฐานของ Biomass pellet เพื่อพัฒนาเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับอนาคต
ประกาศผลการว่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีพลังงาน
ประกาศผลการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการลดต้นทุนการผลิตเอทานอลในโรงงานผลิตเอทานอลเชิงพาณิชย์
ประกาศผลการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษา Renewable Heat Incentive (RHI) เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
ประกาศผลการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานเตาแก๊สแรงดันสูง (เตาหัวเขียว)
ประกาศผลการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการใช้พลังงานในระบบอัดอากาศ
ประกาศผลการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการ 10 ปี นโยบายพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน กิจกรรมการจัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติด้านพลังงาน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 [341] 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537