หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค
นิทรรศการด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงาน (18 ต.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) ร่วมจัดนิทรรศการด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงาน กับสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย ณ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560
นิทรรศการสาธิตการใช้งานเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน "พลังงานตามรอยพ่อ" (17 ต.ค. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ร่วมจัดนิทรรศการสาธิตการใช้งานเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน "พลังงานตามรอยพ่อ" โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ณ หอประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ในการนี้นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมบูธของศบ.10 (จ.พิษณุโลก) มีผู้เข้าชมนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา และประชาชนในเขตจังหวัดแพร่ วันที่ 17 ตุลาคม 2560
นิทรรศการในงาน "18 ปี รูปธรรมตามรอยพ่อวิถีพอเพียง ตำบลทุ่งสง" (29 ก.ย. 2560)
ศบ.9(จ.นครศรีธรรมราช) เข้าร่วมงานและจัดนิทรรศการในงาน "18 ปี รูปธรรมตามรอยพ่อวิถีพอเพียง ตำบลทุ่งสง" ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง(ซึ่งเป็นตำบลต้นแบบการดำเนินงานด้านพลังงานในระดับประเทศ) อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ท่าน ดนัย เจียมวิเศษสุข) เป็นประธานเปิดงาน และ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง (นายวิธี สุภาพ) กล่าวรายงาน และ ดร.กันตพงศ์ คงหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก กล่าวต้อนรับ ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2560
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (25 ก.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา จังหวัดราชบุรี เพื่อเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 100 คน วันที่ 25 กันยายน 2560
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (21 ก.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา จังหวัดราชบุรี เพื่อเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 53 คน วันที่ 21 กันยายน 2560
บริการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนกับวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองสานน้ำโขง (20 ก.ย. 2560)
ศบ.4 (จ.หนองคาย) ให้บริการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน กับ วิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองสานน้ำโขง(โดยคุณจักรินทร์ โพธิ์พรม) อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี ได้นำผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทอง มาอบในระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก(Green House) วันที่ 20 กันยายน 2560
ทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคล เจริญรุ่งเรือง และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน (20 ก.ย. 2560)
หศบ.4 (จ.หนองคาย) นายสมพงษ์ สายยนต์ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย ได้ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคล เจริญรุ่งเรือง และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จ.หนองคาย) อ.เมือง จ.หนองคาย วันที่ 19 กันยายน 2560
นิทรรศการ โครงการ"วันวิชาการ ประจำปี 2560" (18 ก.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9(จ.นครศรีธรรมราช) เข้าร่วมจัดนิทรรศการ โครงการ"วันวิชาการ ประจำปี 2560" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านต่างๆทั้งด้านวิชาการ และด้านการแสดง,การจัดโชว์ผลงาน และอื่นๆ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ต.ปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 903 คน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560
อดีตรองปลัดกระทรวงพลังงาน เข้าเยี่ยมชมอุทยานพลังงาน (15 ก.ย. 2560)
ท่านปราโมทย์ เอี่ยมศิริ อดีตรองปลัดกระทรวงพลังงานพร้อมด้วย ท่านเจริญ ประจำแท่น ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย ท่านพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี (คุณอุทัย ภูริพงศธร) ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมอุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) วันที่ 14 กันยายน 2560
นิทรรศการ "งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 10 ปีแผนพลังงานชุมชนจังหวัดมุกดาหารปัจจุบันสวนนาคตที่ยังยืน" (15 ก.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6(จังหวัดอุบลราชธานี) ได้รับเชิญจากสำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ "งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 10 ปี แผนพลังงานชุมชนจังหวัดมุกดาหารปัจจุบันสวนนาคตที่ยังยืน" ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์โฮเทล อำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารมีผู้เข้าร่วมงาน 240 คน วันที่ 14 กันยายน 2560
อบรมการล้างแอร์ด้วยตนเองให้กับกำลังพลกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 (14 ก.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) เข้าฝึกอบรมการล้างแอร์ด้วยตนเองให้กับกำลังพลกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 ณ ห้องประชุม กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 ท่าน วันที่ 13 กันยายน 2560
นิทรรศการด้านพลังงานฯ ในงาน "STEM Festival 2017" (14 ก.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้านพลังงานฯ ในงาน "STEM Festival 2017" ของศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีอาจารย์ และนักเรียน จากโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนล่าง เข้าชมนิทรรศการฯ จำนวน 3,115 คน วันที่ 14-15 กันยายน 2560
ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (13 ก.ย. 2560)
นักเรียนระดับอนุบาลชั้นปีที่ 3 จำนวน 179 คน และครูจำนวน 19 ท่าน จาก โรงเรียนตันติวัตร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) มี หศบ.9 (คุณอำนวย อ๋องสุทธิ์)และ จนท.ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ วันที่ 13 กันยายน 2560
เข้าชมนิทรรศการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (12 ก.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1(จังหวัดปทุมธานี) ต้อนรับคณะนักศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าชมนิทรรศการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 42 คน วันที่ 12 กันยายน 2560
ประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (12 ก.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) จัดประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ โดยมีนายสุนันต์ บัวเนี่ยว หศบ.10 (จ.พิษณุโลก) กล่าวรายงาน และนายบุญยงค์ รัตนวรทิพย์ สาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่ จ.แพร่ กล่าวเปิดการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 121 คน วันที่ 12 กันยายน 2560
เตรียมความพร้อมสถานที่ และอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อรองรับคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (11 ก.ย. 2560)
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) เตรียมความพร้อมทำความสะอาดสถานที่ และอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อรองรับคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 42คน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560
โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต (8 ก.ย. 2560)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี ดำเนินงานโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2560 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีมหาวิทยาลัยรังสิต (ที่ปรึกษา) เป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดฯ มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป รวมจำนวน 52 คน
ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน (7 ก.ย. 2560)
อาจารย์/นักศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 30 ท่าน เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) โดยมี หศบ.9 (คุณอำนวย อ๋องสุทธิ์)และ จนท.ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ วันที่ 7 กันยายน 2560
ศึกษาดูงานด้านพลังงานที่เหมาะสมกับชุมชน เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง (6 ก.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่5(จ.ขอนแก่น) ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น ซึ่งนำโดยพลังงานจังหวัดขอนแก่น เพื่อเข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานที่เหมาะสมกับชุมชน เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง รุ่นที่ 2 โดยมีผู้เข้าศึกษาดูงานทั้งหมด 40 ท่าน วันที่ 6 กันยายน 2560
การอบรมวิชาชีพด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนแก่ครู กศน. (6 ก.ย. 2560)
ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินการจัดการอบรมวิชาชีพด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนแก่ครู กศน. ภายใต้โครงการสร้างกระบวนความคิดในการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนและพัฒนาวิชาชีพด้านพลังงานแก่ประชาชน(Energy for life) ในหัวข้อการจัดทำตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์(อย่างง่าย) วันที่ 5-6 กันยายน 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจาก กศน. 7 อำเภอ จำนวน 60 คน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537