หน้าหลัก >> ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
สัมมนาการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรม
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง กลุ่มภาคกลาง พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดอยุธยา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
อบรมหลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการอบรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : วิชาการครองตน” โดยมีข้าราชการบรรจุใหม่เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558
ร่วมแสดงความยินดีแก่ว่าที่ ปลัดกระทรวงพลังงาน
นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำเหล่าผู้บริหารของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เข้าพบนายคุรุจิต นาครทรรพ เพื่อแสดงความยินดีแก่ว่าที่ ปลัดกระทรวงพลังงาน ณ กระทรวงพลังงาน ถนน วิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
โครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน ปี2558
นายสมชาย สถากุลเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นประธานเปิดงานสัมมนาชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และแนวทางวิธีการให้การสนับสนุนจาก พพ. และแนวทาง การส่งเสริมการลงทุนจาก ESCO Fund ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน ปี2558 ณ โรงแรมจีหัวหิน รีสอร์ท แอนด์มอลล์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558
ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ร่วมลงนามถวายพระพร แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัย
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัย ระหว่าง พพ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และการไฟฟ้านครหลวง โดยนายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้กล่าวถึงการให้การสนับสนุนโครงการบริหารจัดการในครั้งนี้ ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ วันที่ 30 มีนาคม 2558 สำหรับการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในวันนี้ ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการเพื่อประหยัดพลังงานร่วมกัน และสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยเร็ว
รับเกียรติบัตร “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต”
นายธนัท ศรีวิชัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับเกียรติบัตรและเข็มสัญลักษณ์ เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” โดยมี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558
งานมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง
นายพรายพล คุ้มทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในงานมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง โดยมีนายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นผู้กล่าวรายงาน "โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก" พร้อมด้วยผู้ประกอบการจากภาคเอกชนที่ได้รับมอบฉลากฯ โดยนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน และสื่อมวลชนเข้าร่วม ณ โซน Atrium ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558
เปิดนโยบายและเทคนิคการลงทุน พลังงานทดแทนไทยปี 58
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการ เทคโนโลยี อุปกรณ์ด้านพลังงาน/ พลังงานทดแทน ภายใต้งาน “ เปิดนโยบายและเทคนิคการลงทุน พลังงานทดแทนไทยปี 58” โดยมีดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ปาฐกถาพิเศษ เรื่องนโยบายการพัฒนาพลังงานทดแทนไทยปี '58 โดยงานแบ่งออกเป็น 3 ห้องย่อย คือ ห้องพลังงานแสงอาทิตย์ ห้องพลังงานขยะ และห้องพลังงานชีวมวล/ชีวภาพ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558
เยี่ยมชมอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ พร้อมฟังบรรยายด้านอนุรักษ์พลังงานของ พพ. และชมศูนย์แสดงเทคโนโลยีด้านพลังงาน ( Ennergy Display Center)ซึ่งนำโดย นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ คลอง 5 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558
สวดบำเพ็ญกุศล น.ส. สุกัญญา ลิมป์ปิยาภิรมย์
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นเจ้าภาพงานสวดบำเพ็ญกุศล น.ส. สุกัญญา ลิมป์ปิยาภิรมย์ โดยมีนายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)เป็นประธาน พร้อมคณะเพื่อนข้าราชการ ณ วัดหลักสี่ ศาลาชวนไชยสิทธิ์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558
ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558
นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในการมอบนโยบายและลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีรองอธิบดีและ ผอ.สำนัก/กองหรือเทียบเท่าร่วมลงนามด้วย ณ ห้องประชุม บุญรอด-นิธิพัฒน์ ชั้น 11 อาคาร 7 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558
การซ้อมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงานประจำปี 2558 ที่กระทรวงพลังงาน
รมว.พน. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี แชร์เรื่องราวการซ้อมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงานประจำปี 2558 ที่กระทรวงพลังงาน.... "การซ้อมแผนฯ นี้ กระทรวงทำทุกปี คือมีแผนอยู่แล้ว แต่ต้องซ้อม ที่สำคัญ คือสภาวะฉุกเฉิน จะเกิดเมื่อก๊าซธรรมชาติขาดหายไป ในปริมาณที่มากพอเรียกได้ว่าเป็นสภาวะฉุกเฉิน และฉุกเฉินเพราะภาคพลังงานไทยพึ่งพิงก๊าซธรรมชาติสูงมาก ทั้งที่เป็นพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป และเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยที่ทั้งหมดเราต้องนำเข้ากว่าร้อยละ 20...."
สัมมนาเสริมสร้างสมรรถนะการสื่อสารและการบริการแบบมืออาชีพ
นายยงยุทธ จันทรโรทัย รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมสัมมนาฝึกอบรม “เสริมสร้างสมรรถนะในการสื่อสารและการให้บริการอย่างมืออาชีพ” โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้การฝึกอบรม และได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาจำนวนมากจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ณ ฐณิชาณ์ รีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2558
การประชุม เรื่อง New Energy Policies and Biofuels Program ของประเทศไทย
นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในการประชุม เรื่อง New Energy Policies and Biofuels Program ของประเทศไทย โดยมีสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ยี่ปุ่น (JAMA) เข้าร่วมประชุม ซึ่งมุ่งเน้นถึงการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเอทานอลที่ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง diesel เพื่อทำเป็นน้ำมัน dieselhol เพื่อเตรียมพร้อมอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ของญี่ปุ่นให้สามารถใช้เชื้อเพลิงที่สอดคล้องกับนโยบายการผลิตเชื้อเพลิงยานยนต์ของประเทศไทย ณ ณ ห้องประชุม บุญรอด-นิธิพัฒน์ ชั้น 11 อาคาร 7 พพ. เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558
สัมมนาเผยแพร่เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานเตารังสีอินฟราเรด
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดงาน สัมมนาเผยแพร่เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานเตารังสีอินฟราเรด ซึ่งเป็นแนวทางในการจัดทำมาตรฐานเฉพาะด้านประสิทธิภาพพลังงาน เพื่อให้ประชาชนใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ และยังสามารถต่อยอดสำหรับการดำเนินการส่งเสริมของภาครัฐ รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558
โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ
นายอนุชา อนันตศานต์ ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลัง เป็นผู้แทนอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดงานโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ เป็นความร่วมมือดำเนินโครงการขององค์กรระดับนานาชาติ โดยมีกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility - GEF) และสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Program - UNDP) เข้าร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล การเพิ่มความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงาน และการศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารสาธิต เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558
พิธีมอบรางวัลและประกาศผลอย่างเป็นทางการ โครงการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2557
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดงานพิธีมอบรางวัลและประกาศผลอย่างเป็นทางการ โครงการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2557 และโครงการแข่งขันการปรับปรุงแบบบ้านเพื่อการอนุรักษ์พลังงานเพื่อ สร้างมาตรฐาน ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในบ้านที่อยู่อาศัย ส่งผลต่อการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศอย่างยั่งยืน โดยมี นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มาเป็นประธานในพิธี พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะ ทั้ง 2 โครงการ ณ ห้อง คริสตัล แกรนด์ บอลรูม Crystal Design Center อาคาร E ชั้น 2 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558
เปิดงานสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน โครงการศึกษาฟิล์มกรองแสงเพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงาน
นายยศพงศ์ คุปตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดงานสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน โครงการศึกษาฟิล์มกรองแสงเพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงาน ร่างกฏกระทรวงเฉพาะด้าน ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 เพื่อก่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการลดใช้พลังงาน รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน ณ ห้องกษัตริย์ศึก 3 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
นายพงศ์พัฒน์ มั่งคั่ง ผู้แทนอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มอบโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อม เปิดงานสัมมนา ผู้บริหารโรงพยาบาล SMART-EN to Sustainability "สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน" เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการพลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล โดยมีข้าราชการระดับผู้บริหาร ตัวแทนสังกัดโรงพยาบาลภาครัฐ และผู้รับผิดชอบด้านการอนุรักษ์พลังงานของโรงพยาบาล เข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก ณ Training Room 1 อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537