หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศราคากลาง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศราคากลาง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
การพัฒนาหลักสูตรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน (เอทานอลและก๊าซชีวภาพ) (จ) 90/2559
การพัฒนาหลักสูตรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์และแก๊สซิฟิเคชั่นจากชีวมวล) (จ) 92/2559
ว่าจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบปรับอากาศ (จ) 91/2559
ว่าจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบปรับอากาศ
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่บุคคล ของกลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักบริหารกลางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 1 อัตรา
ประกาศราคากลางจ่างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชีบงใหม่) (ส.80/59)
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) (ส. 77/59)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรับส่งเอกสาร ของกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 1 อัตรา (ส.10/59)
ว่าจ้างที่ปรึกษาในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคกลาง
ว่าจ้างที่ปรึกษาในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคตะวันออก
ว่าจ้างที่ปรึกษาในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ว่าจ้างที่ปรึกษาในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคใต้
ว่าจ้างที่ปรึกษาในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคเหนือ
ว่าจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาหลักสูตรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน (เอทานอลและก๊าซชีวภาพ)
ว่าจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาหลักสูตรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์และแก๊สซิฟิเคชั่นจากชีวมวล)
ว่าจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาบุคคลากรภาคปฏิบัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบปรับอากาศ
การพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบอากาศอัด
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จังหวัดขอนแก่น) (ส. 78/59)
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการคนสวน ศูนย์บริการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) (ส.81/59)
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาพัฒนาระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกสำหรับอบแห้งสมุนไพร
ดาวน์โหลด 504 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537