หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาว่าจ้าง โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ เลขที่ E47 /2558
ประกาศที่ E47/2558 เรื่อง ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
ประกาศ ที่ E46/2558 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจ่ายเงินและอัตราค่าปรับ
ประกาศ ที่ E 46/2558 เรื่อง ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง โครงการจัดทำศูนย์แสดงนิทรรศการด้านพลังงานของประเทศ
ประกาศ ที่ E 45/2558 เรื่อง ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงาน,บ้านพักรับรอง,อาคารสโมสรและจัดแสดงเทคโนโลยี ศูนย์บริการวิชาการที่ 4(จังหวัดหนองคาย)
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาว่าจ้าง โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ เลขที่ E41 /2558
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาว่าจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน บ้านพักรับรอง อาคารสโมสรและจัดแสดงเทคโนโลยี ศูนย์บริการวิชาการที่ 4(จังหวัดหนองคาย) เลขที่ E43 /2558
ประกาศ ที่ ส. 51/2558 เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อ ชุดเครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า โครงการบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ปี 2558
ประกาศ ที่ ส. 50/2558 เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อ หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1,250 kVA. โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่ผง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
ประกาศ ที่ ส.49/2558 เรื่อง สอบราคาจ้าง พิมพ์หนังสือสถิติพลังงานประจำปี จำนวน 3 เรื่อง
ประกาศ ที่ E 44/2558 เรื่อง ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานแก่หน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศ
ประกาศ ที่ E 43/2558 เรื่อง ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงาน,บ้านพักรับรอง,อาคารสโมสรและจัดแสดงเทคโนโลยี ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย)
ประกาศ ที่ E 42/2558 เรื่อง ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง โครงการบริหารงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ประกาศ ที่ E 41/2558 เรื่อง ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องควบคุมการประจุแบตเตอรี่ โครงการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ปี 2558 ส.44 /2558
ประกาศ ที่ ส. 48/2558 เรื่อง ประกาศสอบราคา ซ่อมเครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ สถานีสูบน้ำฝั่งตะวันออก โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล จ.จันทบุรี
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาว่าจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน บ้านพักรับรอง อาคารสโมสรและจัดแสดงเทคโนโลยี ศูนย์บริการวิชาการที่ 4(จังหวัดหนองคาย) เลขที่ E29 /2558
ประกาศ ที่ E 39/2558 เรื่อง ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่ชนบทห่างไกลเพื่อขยายกำลังการผลิต 5 แห่ง
ประกาศ ที่ E 40/2558 เรื่อง ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในเขตพื้นที่ชนบท 5 แห่ง
ประกาศ ที่ E 37/2558 เรื่อง ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนชนบท 10 แห่ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537