หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศ ที่ ส.43/2558 เรื่อง สอบราคาจ้าง ดูแล และบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศ (บำรุงรักษาระบบงานฐานข้อมูลผลการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาว่าจ้างจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนชนบท 10 แห่ง เลขที่ E 31/2558
ประกาศ ที่ E 34/2558 เรื่อง ประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในเขตพื้นที่ชนบท 5 แห่ง
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาว่าจ้างจัดตั้งระบบสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในเขตพื้นที่ชนบท 5 แห่ง เลขที่ E 26/2558
ประกาศ ที่ ส.42/2558 เรื่อง สอบราคาจ้าง ซ่อมกังหันลมผลิตไฟฟ้า ขนาด 275 กิโลวัตต์ โครงการหลวงแม่แฮ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศ ที่ ส.40/2558 เรื่อง สอบราคาซื้อ ชุดเครื่องสูบนำ้พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า โครงการบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ปี 2558
ประกาศ ที่ ส.41/2558 เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์แปลงไฟฟ้า (Inverter) โครงการบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แสงอาทิตย์ ปี 2558
ประกาศ ที่ E 33/2558 เรื่อง ประกวดราคาว่าจ้าง ปรับปรุงถนน และปรับปรุงระบบประปาภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 7(จังหวัดเชียงใหม่)
ประกาศ ที่ ส.38/2558 เรื่อง สอบราคาจ้าง ปรับปรุงอาคารฝึกอบรม ศูนย์บริการวิชาการที่ 7(จังหวัดเชียงใหม่) 1 หลัง
ประกาศ ที่ E32/2558 เรื่อง ประกวดราคาว่าจ้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 (จังหวัดขอนแก่น) 1 หลัง
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาว่าจ้างซ่อมหลังคาอาคารฝึกอบรม ศูนย์ทดลองวิชาการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จังหวัดปทุมธานี ที่ ส.32/2558
ประกาศ ที่ E31/2558 เรื่อง ประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนชนบท 10 แห่ง
ประกาศ ที่ E30/2558 เรื่อง ประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 10 แห่ง
ประกาศ ที่ E29/2558 เรื่อง ประกวดราคาว่าจ้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงาน,บ้านพักรับรอง,อาคารสโมสรและจัดแสดงเทคโนโลยี ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย)
ประกาศ ที่ E28/2558 เรื่อง ประกวดราคาว่าจ้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงาน และปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา)
ประกาศ ที่ E27/2558 เรื่อง ประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่ชนบทห่างไกลเพื่อขยายกำลังการผลิต 5 แห่ง
ประกาศ ที่ E26/2558 เรื่อง ประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ในเขตพื้นที่ชนบท 5 แห่ง
ประกาศ ที่ E25/2558 เรื่อง ประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 20 แห่ง
ประกาศ ที่ ส.36/2558 เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน,ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 (ห้องแถว) และปรับปรุงอาคารฝึกอบรม ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 ( จังหวัดพิษณุโลก )
ยกเลิกประกาศ ที่ ส.31/2558 สอบราคาว่าจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 ( 4 ห้องแถว ) และปรับปรุงอาคารฝึกอบรม ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 ( จังหวัดพิษณุโลก )

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537