หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศผลการสอบราคาว่าจ้าง ก่อสร้างห้องน้ำ (ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 จังหวัดสงขลา) จำนวน 6 ห้อง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำขะมึน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง ซ่อมอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 (ขนาด 4 ครอบครัว) 1 หลัง และระดับ 5-6 1 หลัง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ประกาศผลการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง ปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 40 แห่ง ที่ E5/2556 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนชนบท 10 แห่ง ที่ E4/2556 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2555
ประกาศผลการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการจัดตั้งศูนย์บริการปรับแต่งเครื่องยนต์ให้สามารถใช้แก๊สโซฮอลได้ผ่านทางสถาบันการศึกษาของรัฐ (ระยะที่ 1)
ประกาศผลการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการเครือข่ายศูนย์ทดสอบเครื่องจักรอุปกรณ์ และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ประกาศผลการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาศักยภาพพลังงานรูปแบบใหม่ของประเทศ
ประกาศผลการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาทีมบริหารระบบการจัดการพลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล
ประกาศผลการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มอุตสาหกรรมวิสาหกิจชุมชน
ประกาศผลการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ประกาศผลการสอบราคาจ้างดำเนินการผลิตไฟฟ้าและบำรุงรักษากังหันลม โครงการผลิตไฟฟ้าและบำรุงรักษากังหันลมบ้านทะเลปัง อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ส.6/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง บำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 820 แห่ง
ประกาศผลสอบราคาว่าจ้าง ค่าซ่อมอาคารบ้านพักราชการ ระดับ 1-2 (ขนาด 4 ครอบครัว) 1 หลัง และระดับ 3-4 (ขนาด 2 ครอบครัว) 1 หลัง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยน้ำขุ่น อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ที่ ส.16/56
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ชนบทห่างไกลเพื่อขยายการผลิต 5 แห่ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง ซ่อมแซมถนนขึ้นไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองลำปลอก อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
ประกาศผลการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคตะวันออก
ประกาศผลการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการนำร่องการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี20 ในเรือประมงพื้นบ้านและเรือประมงขนาดเล็กในพื้นที่ชายฝั่ง
ประกาศผลการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาและทดสอบการใช้แก๊สโซฮอล์ E85 ในห้องปฏิบัติการของเครื่องยนต์การเกษตรขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 [340] 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537