หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคกลาง
ประกาศผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาระบบแสงสว่างไฟถนนสาธารณะเพื่อการวางแผนอนุรักษ์พลังงาน
ประกาศผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสานปี 2556
ประกาศผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
ประกาศผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการตรวจสอบและออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมตาม พ.ร.บ.การพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ.2535
ประกาศผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคใต้
ประกาศผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ปี 2556
ประกาศผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน
ประกาศผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและสาธิตการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับโรงงานขนาดกลาง กลุ่มอาหาร)
ประกาศผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาโครงการพะลวยกรีนไอร์แลนด์ยั่งยืน
ประกาศผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาแนวทางการพัฒนาเครื่องยนต์สันดาปภายในใช้แก๊ซชีวมวล (Gas Engine)
ประกาศผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกาศผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงโดยใช้กลไก ESCO ในอาคารควบคุมภาครัฐ
ประกาศผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
ประกาศผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาการฝึกอบรมการเดินระบบและบำรุงรักษากังหันลมขนาดเล็กในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประกาศผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคเหนือ
ประกาศผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและสาธิตการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับโรงงานขนาดกลาง กลุ่มโลหะ)
ประกาศผลการสอบราคาว่าจ้าง ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ (ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 จังหวัดสงขลา)
ประกาศผลการสอบราคาว่าจ้าง ก่อสร้างห้องน้ำ (ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 จังหวัดนครศรีธรรมราช) จำนวน 6 ห้อง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง ปรับปรุงระบบป้องกันการกัดเซาะตลิ่งด้านหน้าโรงไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองดุสน อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 [339] 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537