หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ผลการสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการอนุรักษ์พลังงานในวัด(ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงสว่าง) ที่ ส24/56
ผลการสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์(Web Application Firewall) จำนวน 1 เครื่อง ที่ ส34/56
ผลการสอบราคาว่าจ้าง ทำอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการถ่ายทอดเผยแพร่และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความร้อน) ที่ ส32/56
ผลการสอบราคาว่าจ้าง ทำอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโครงการอนุรักษ์พลังงานในวัด(ประเภทเตาชีวมวล) ที่ ส33/56
ผลการสอบราคาว่าจ้าง บำรุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ส40/56
ผลการสอบราคาว่าจ้าง โครงการผลิตไฟฟ้าและบำรุงรักษากังหันลม บ้านทะเลปัง อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช(ค่าซ่อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องกังหันลมและยานพาหนะ) ที่ ส26/56
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการผลิตพลังงานจากขยะ ที่ (จ) 42/56
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการจัดทำระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพิ่มเติมและประเมินผลการผลิตก๊าซชีวภาพในประเทศ ที่ (จ) 209/56
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษาจัดทำแผนหลักการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กและขนาดเล็กมากในอุทยานแห่งชาติ ที่ (จ) 72/56
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพกังหันลม ที่ (จ) 141/56
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนชนบทขนาดเล็กในเขตพื้นที่ชนบทห่างไกล
ประกาศผลสอบราคาจ้างดำเนินการผลิตไฟฟ้าและบำรุงรักษากังหันลม โครงการผลิตไฟฟ้าและบำรุงรักษากังหันลม บ้านทะเลปัง อำเภอหัวไไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการนำร่องส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกสำหรับชุมชนปี 2556
ประกาศผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและสาธิตการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับโรงงานขนาดกลาง กลุ่มไม้ อโลหะ และโลหะมูลฐาน)
ประกาศผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการทบทวนมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของผลิตภัณฑ์ที่มีประกาศกฎกระทรวง
ประกาศผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาปั้มความร้อน (Heat pump) เพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงาน ร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้านตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
ประกาศผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษายางรถยนต์เพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงาน ร่างกฎกระทรวงเฉพาะด้านตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
ประกาศผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานจากกรณีตัวอย่างในอุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จ
ประกาศผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล
ประกาศผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการสาธิตการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานควบคุมประเภทอาหาร กลุ่มโรงน้ำแข็ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 [338] 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537