หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ประกาศผล รายชื่อ

ประกาศผล รายชื่อ
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา "การศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพกังหันลมผลิตไฟฟ้าภายในประเทศ 100%" ที่ (จ)169/2556
ประกวดราคาว่าจ้าง จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แสงอาทิตย์สำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 10 แห่ง ที่ E51/2556
ประกาศประกวดราคาว่าจ้าง เหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ภายในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ E52/2556
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางในการกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ (จ) 153/2556
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการติดตามความสำเร็จผลการประหยัดพลังงานจากการฝึกอบรม ที่ (จ) 198/2556
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ออกแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคา โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก น้ำแม่เงา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ที่ (จ) 96/2556
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาผลกระทบของนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกต่อภาคพลังงานของประเทศไทย ที่ (จ) 213/56
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการสนับสนุนการกำกับดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) สำหรับโรงงานควบคุมกลุ่มพื้นที่ภาคเหนือ, ภาคกลาง(บางส่วน), จังหวัดปราจีนบุรีและตาก ที่ (จ) 272/
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษาความเหมาะสมรูปแบบการผลิตและการใช้งานไฟฟ้าพลังน้ำขนาดจิ๋ว (Pico Hydro) ที่ (จ) 155/56
ประกวดราคาว่าจ้าง ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ที่ E53/2556
ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ที่ ส.70/2556
ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ที่ ส.64/2556
ยกเลิกประกาศสอบราคาว่าจ้าง ซ่อมอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4(ขนาด 1 ครอบครัว) 1 หลัง และระดับ 5-6 1 หลัง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ อ.กงหรา จ.พัทลุง ที่ ส.56/2556
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาปรับปรุงกฏหมายว่าด้วยการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานควบคุม ที่ (จ) 157/2556
ประกาศสอบราคาจ้าง พิมพ์หนังสือสถิติพลังงานประจำปี ที่ ส.69/2556
ยกเลิกประกาศสอบราคาว่าจ้างพิมพ์หนังสือสถิติพลังงานประจำปี ที่ ส.67/2556
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ ที่ (จ) 197/2556
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการบริการวิชาการพลังงานขยะในสถานศึกษา (ปีที่ 2) ที่ (จ) 43/2556
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่แนวทางอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อนำไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ที่ (จ) 218/2556
ผลการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการ Thailand Energy Awards 2013 (กิจกรรมการดำเนินการประกวดราคา โครงการ Thailand Energy Awards 2013) ที่ (จ) 194/2556

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 [336] 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ถัดไป>>

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537